Internet mobilny w Polsce - ranking RFBENCHMARK

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Internet mobilny w Polsce - ranking RFBENCHMARK

RFBENCHMARK opublikował październikowy ranking szybkości mobilnego internetu w polskich sieciach komórkowych.

W październiku, w ramach zbierania danych na temat Internetu mobilnego na obszarze całego kraju, udało się zarejestrować 629 432 pomiary. Porównując te liczby z wrześniem, kiedy to zebrano 583 579 pomiarów, zanotowano poprawę o około 7,86%.

97 802 pomiary zostały przeprowadzone przy użyciu technologii 5G, co stanowi około 15,54% ogólnej liczby pomiarów. Dominującą liczbę testów nadal stanowią te wykonane przy wykorzystaniu technologii 4G LTE. W październiku liczba tych pomiarów wyniosła 488 816, co stanowiło około 77,66% wszystkich testów.

Największą liczbę pomiarów przeprowadzono przy wykorzystaniu sieci Orange, co stanowiło 33,1% ogólnej liczby. Na drugim miejscu znalazł się operator Play z wynikiem 32%, następnie Plus z udziałem 18,3%, a na ostatnim miejscu T-Mobile z udziałem 16,5% w przeprowadzonych pomiarach.

Internet mobilny w Polsce - ranking RFBENCHMARK

Wyniki 5G

Średnia szybkość pobierania danych: Plus (138,3 Mb/s)

W październiku, Plus nadal utrzymuje swoją przewagę w kategorii średniej szybkości pobierania danych w sieci 5G. Z wynikiem 138,3 Mb/s, minimalnie przewyższa swoje wrześniowe osiągnięcie (136,2 Mb/s). Na drugim miejscu znalazł się T-Mobile z wynikiem 54 Mb/s. Kolejne pozycje zajęły Orange (49,3 Mb/s) oraz Play (49 Mb/s).

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (36,2 Mb/s)

W segmencie średniej szybkości wysyłania danych, Play utrzymuje swoje pierwsze miejsce drugi miesiąc z rzędu, notując 36,2 Mb/s. Drugie miejsce zajął T-Mobile (34,4 Mb/s), a a trzeci był Orange (32,5 Mb/s). Zestawienie zamknął Plus z wynikiem 28,6 Mb/s.

Najniższa wartość ping: Play (28,9 ms)

Najniższą wartość ping w październiku odnotował Play - 28,9 ms, wyprzedzając Plus (29,2 ms) i T-Mobile (29,7 ms). Orange z wynikiem 32,4 ms znalazło się na czwartym miejscu, wyraźnie odbiegając od czołówki.

Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile
Szybkość pobierania danych 49,3 Mbps 49,0 Mbps 138,3 Mbps 54,0 Mbps
Szybkość wysyłania danych 32,5 Mbps 36,2 Mbps 28,6 Mbps 34,4 Mbps
Ping 32,4 ms 28,9 ms 29,2 ms 29,7 ms
Liczba pomiarów 23678 30567 24958 18599

 Pobieranie danych (5G)

Internet mobilny w Polsce - ranking RFBENCHMARK

Wysyłanie danych (5G)

Internet mobilny w Polsce - ranking RFBENCHMARK

PING (5G) 

Internet mobilny w Polsce - ranking RFBENCHMARK

Wyniki 4G LTE

Średnia szybkość pobierania danych:  T-Mobile (41,3 Mb/s)

W październikowym zestawieniu dotyczącym technologii 4G, T-Mobile zdecydowanie wyprzedził swoich konkurentów w kategorii średniej szybkości pobierania danych. Z wynikiem 41,3 Mb/s utrzymał swoją pozycję lidera, znacząco odstępując najbliższych rywali. Na kolejnych pozycjach znalazł się Play (38,8 Mb/s), Orange (35,8 Mb/s) oraz Plus (32,5 Mb/s).

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (22,3 Mb/s)

Play kontynuuje swoje triumfy w kategorii średniej szybkości wysyłania danych w technologii 4G LTE, notując wynik 22,3 Mb/s. Jest to kolejny miesiąc, kiedy Play udowadnia swoją dominację w tej dziedzinie. Z dość sporą stratą do lidera na drugim miejscu zameldował się T-Mobile (19,3 Mb/s), który wyprzedził nieznacznie Orange (18,8 Mb/s). Na ostatnim miejscu był Plus (16,8 Mb/s).

Najniższa wartość ping: Play (29,8 ms)

Play ponownie wyróżnia się w kategorii najniższej średniej wartości ping, osiągając wynik 29,8 ms. Wyprzedził o 1 ms wicelidera klasyfikacji, Orange (30,8 ms). Na dwóch pozostałych miejscach znalazł się T-Mobile (33,8 ms) i Plus (39,2 ms).

Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile
Szybkość pobierania danych 35,8 Mbps 38,8 Mbps 32,5 Mbps 41,3 Mbps
Szybkość wysyłania danych 18,8 Mbps 22,3 Mbps 16,8 Mbps 19,3 Mbps
Ping 30,8 ms 29,8 ms 39,2 ms 33,8 ms
Liczba pomiarów 172396 160016 77449 78955

Pobieranie danych (LTE) 

Internet mobilny w Polsce - ranking RFBENCHMARK

Wysyłanie danych (LTE) 

Internet mobilny w Polsce - ranking RFBENCHMARK

PING (LTE) 

Internet mobilny w Polsce - ranking RFBENCHMARK 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: