Ukraiński internet mobilny dostaje mocno w kość

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Internet mobilny w Ukrainie – prawie dwukrotny spadek prędkości wskutek rosyjskich ataków

SpeedTest.pl podał informacje dotyczące kondycji internetu mobilnego na Ukrainie.

SpeedTest.pl oferuje kilka aplikacji mobilnych do pomiaru parametrów połączenia, które zyskały popularność również w Ukrainie. Dostępny jest między innymi wariant Light, a także aplikacja Fireprobe z możliwością planowania automatycznych testów. SpeedTest.pl nie podaje jak duża jest próbka danych, z których wyciąga swoje wnioski.

Według informacji operatora aplikacji, dane dotyczące prędkości internetu w Ukrainie jasno pokazują, że ograniczony dostęp do usług to problem widoczny od samego początku wojny. Już pierwszego dnia inwazji odnotowano spadek prędkości pobierania i przesyłania danych, a także nagły wzrost opóźnienia. W ostatnim tygodniu marca średnie wartości prezentowały się następująco:

  • download – ok. 15 Mb/s,
  • upload – ok. 9 Mb/s,
  • ping – ok. 60 ms.

Download i upload wykazują spory spadek w stosunku do wartości z początku roku, które znajdowały się w okolicach odpowiednio 20 Mb/s i 12,5 Mb/s. Choć wahania pingu mają nieco mniejszy zakres, również i na tym polu możemy zaobserwować zauważalne zmiany. W ostatnich dniach marca widać jednak, że prace naprawcze prowadzone przez ukraińskie telekomy powoli przywracają poprzednią jakość sieci.

Internet mobilny w Ukrainie - dane SpeedTest.pl

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: