4 operatorów podpisało porozumienie z UKE - będą dbać o bezpieczeństwo polskich sieci

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
UKE uruchomi ISAC. Jest już porozumienie operatorów i regulatora

UKE przygotowuje się do uruchomienia w Polsce ISAC (Information Sharing and Analysis Center).

CRKE, czyli Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej, będzie centrum z zakresu bezpieczeństwa i integralności szeroko rozumianych sieci telekomunikacyjnych.

Czterech największych operatorów mobilnych podpisało z UKE dobrowolne porozumienie w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Współpraca operatorów i regulatora będzie obejmowała współdziałanie na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa oraz integralności sieci i usług telekomunikacyjnych poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, wiedzy, oraz przekazywanie danych umożliwiających podjęcie przez pozostałe strony porozumienia działań służących podnoszeniu tego poziomu.

Zgodnie z nomenklaturą przyjętą przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), w Europie wyróżnia się 3 modele ISAC: krajowe, sektorowe i międzynarodowe. Każdy z tych modeli ma swoją charakterystykę i specyfikę. Obecnie w Europie działa ponad 20 ISAC-ów w sektorach takich jak lotnictwo, energetyka, finanse czy telekomunikacja. CRKE będzie należał do ISAC-a sektorowego i stanowił praktyczną realizację unijnej dyrektywy środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej (NIS), którą do polskiego porządku prawnego zaimplementowano w postaci Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Planowany budżet realizacji projektu CRKE to około 27 mln zł. Obejmuje on wydatki na oprogramowanie, infrastrukturę, zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności rozwiązań, prowadzenie szkoleń, aktywne prowadzenie platformy, promocję, wynagrodzenia i koszty zarządzania. Projekt ma być finansowany ze środków funduszy europejskich.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: