Znowu można odbierać listy polecone w internecie

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Klienci znów będą mogli korzystać z eSkrzynek

Poczta Polska ponownie wprowadza możliwość odbioru korespondencji listowej poleconej elektronicznie bez konieczności bezpośredniej obsługi w miejscu zamieszkania czy w placówce pocztowej.  

Poczta Polska przesyłki polecone przetworzy w formę dokumentu elektronicznego i udostępni kopertę oraz zawartość przesyłki w eSkrzynce Użytkownika założonej przy użyciu profilu zaufanego. Klienci w ramach usługi mogą zgłosić trzy różne adresy korespondencyjne. Każda przesyłka zostanie po upływie miesiąca od udostępnienia przesłana na wskazany adres.  

W ramach usługi obsługiwane będą przesyłki polecone, których zawartość stanowi korespondencja, z wyłączeniem przesyłek wysyłanych przez: sądy i trybunały, prokuraturę i komornika sądowego oraz przesyłki wysyłane przez organy ścigania, które opatrzą swoje przesyłki napisem Nie podlega digitalizacji. 

By móc skorzystać z usługi należy posiadać profil zaufany. Zainteresowani założeniem eSkrzynki mogą to zrobić tutaj

Możliwość odbioru przesyłek poleconych w postaci elektronicznej dostępna będzie do 30 września 2021 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: