Jest program PIS: będzie 5G, mBiznes oraz polskie mTV

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Jest program PIS: będzie 5G, mBiznes oraz polskie mTV

PIS opublikował swój program, w którym jest także fragment dedykowany cyfryzacji. Za ten fragment odpowiada Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji w obecnym prawicowym rządzie.

 

Oto wyborcze obietnice PIS związane z cyfryzacją:

 

Rozwój społeczeństwa cyfrowego

 

Utworzymy cyfrowe kluby seniora. W Polsce żyje 10 mln osób powyżej 66. roku życia. To właśnie tej grupy w największym stopniu dotyczy wykluczenie cyfrowe, niepozwalające w pełni korzystać z możliwości, które daje technologia. Aby każdy miał równe szanse wejścia w cyfrową rzeczywistość, samorządy otrzymają środki na wyposażenie i utrzymanie cyfrowych klubów seniora. Kluby będą mogły być prowadzone przez samorząd lub funkcjonującą na jego terenie organizację pozarządową. Będą je mogły stworzyć gminy, powiaty lub porozumienia JST – jedynym warunkiem będzie objęcie swoim zasięgiem co najmniej 10 tys. seniorów.

 

Wprowadzimy cyfrowy paszport żywności. Będzie to dostępna dla każdego baza danych, umożliwiająca ustalenie, skąd (kraj, nazwa firmy) pochodzi każdy produkt spożywczy dostępny do kupienia w sklepach wielkopowierzchniowych. Umożliwi to podawanie na paragonach informacji, który produkt pochodzi z Polski, co wzmocni patriotyczne postawy konsumenckie. Wyraźne oznaczenia co do kraju pochodzenia znajdą się również na półkach sklepowych.

 

Zorganizujemy ogólnopolskie lekcje kodowania. Będą to lekcje programowania w każdej szkole przez cały okres kształcenia i coroczny monitoring postępów każdego dziecka. Utworzymy także kolegia kompetencji cyfrowych – prowadzone wspólnie z firmami 18/24-miesięczne kursy, pozwalające na zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w branży nowych technologii.

 

W każdym mieście powiatowym powstaną Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii, w których uczniowie i nauczyciele będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w edukacji. Ministerstwo Cyfryzacji sfinansuje jeden wyjazd do PAKT-u dla każdej klasy szkolnej w Polsce.

 

Dokończymy rozpoczęty przez nas projekt doprowadzenia szybkiego Internetu do każdego, kto jest tym zainteresowany. Już w 2026 r. ponad 99% gospodarstw domowych będzie w zasięgu Internetu o prędkości powyżej 100 megabitów na sekundę. Oprócz światłowodów będziemy wspierali firmy budujące szybką sieć 5G, która dotrze także do średnich miast i miasteczek, tak aby z mapy Polski zniknęły białe plamy zasięgu do telefonii komórkowej.

 

Cyfryzacja usług publicznych – państwo w telefonie

 

Sprawimy, że usługi publiczne będą dostępne nie tylko w urzędzie, ale i w telefonie. Każdy obywatel będzie mógł w swoim smartfonie mieć dostęp do wszystkich usług publicznych. Każdy będzie mógł mieć aplikację skrojoną do swoich potrzeb i skorzystać z elementów, które będą go wspierać w poszczególnych dziedzinach życia. Będą się na nią składać następujące moduły:

mObywatel – aplikacja ta stanie się centrum kontaktu z państwem – będzie można w niej załatwić wszystkie sprawy urzędowe i umówić wideo/audio/czat wizytę w urzędzie. Zamiast papierowych załączników – zdjęcie telefonem. Zamiast wypełniania formularzy – załatwianie spraw kilkoma kliknięciami, tak jak w usłudze e-PIT. Zamiast poleconego – bezpieczny elektroniczny list do otwarcia w aplikacji.

 

mTV – archiwa polskiej kinematografii, koncerty i spektakle finansowane ze środków publicznych i każdy mecz polskiej reprezentacji (transmisja na żywo) w sportach zespołowych będą dostępne nieodpłatnie w aplikacji.

 

mBiznes – aplikacja ta pozwoli bezpłatnie prowadzić firmę nieza trudniającą pracowników. Każdy będzie mógł założyć działalność, zarejestrować się w urzędzie skarbowym, ZUS i innych instytucjach (np. sanepid), wystawiać i przyjmować faktury, prowadzić elektronicznie korespondencję z urzędami oraz podpisywać umowy bezpiecznym podpisem.

Polska cyfrowa nie może nikogo wykluczać i dlatego każda usługa publiczna oferowana przez Internet, o ile będzie to potrzebne, stanie się możliwa do załatwienia także stacjonarnie w placówce. Wykorzystamy potencjał sieci placówek Poczty Polskiej do dotarcia do każdej części kraju, aby postawić na pierwszym miejscu wygodę obywateli. Wszystkie e-usługi będzie łączył wspólny standard, gwarantujący obywatelowi najwyższą jakość. Dlatego doprowadzimy do tego, aby każdy:

  • mógł ocenić jakość usługi publicznej – każda sprawa załatwiona w urzędzie będzie mogła zostać oceniona przez obywatela (dzięki anonimowemu systemowi zbierania opinii udostępnimy obiektywny system oceny działania rządu i samorządu); 
  • korzystał z zasady minimum biurokracji – jeśli urząd dysponuje danymi, nie będzie mógł ich żądać od obywatela, tak jak to się dzieje w przypadku wniosków o paszport, a w przyszłości także i dowód osobisty;
  • otrzymywał powiadomienie o terminach urzędowych – urząd będzie musiał przypomnieć w aplikacji o terminie 7 dni przed jego upływem – w przeciwnym razie obywatel nie poniesie konsekwencji jego niedotrzymania.

 

Stawiamy na nowoczesne technologie informatyczne i digitalizację także w obszarze podatków i finansów publicznych. W najbliższych latach planowane są kolejne działania na rzecz digitalizacji rozliczeń podatkowych. Rozwiniemy Krajowy System e-Faktur. Będziemy także rozwijać usługę e-PIT oraz e-Urząd Skarbowy.

 

Technologia w służbie polskiej gospodarki

 

Staniemy się najlepszą w regionie lokalizacją dla centrów danych – uprościmy zasady lokowania data center, które pozwolą na przechowywanie danych Polaków na terenie naszego kraju, a także włączą się w globalne sieci dostawców usług chmurowych. Na ułatwienia m.in. w zakresie procesu budowlanego będą mogli liczyć inwestorzy, którzy zagwarantują, że nowo powstałe centra danych będą użytkowały zieloną energię.

Wykorzystamy potęgę dużych zbiorów danych i fotografii satelitarnej na potrzeby polskich rolników – uruchomimy wsparcie dla precyzyjnego, opartego na danych, rolnictwa dla nabywców polskich nawozów. Rolnicy uzyskają darmowy dostęp do algorytmów maksymalizujących plony oraz do ułatwiających pracę zdjęć satelitarnych.

 

 Stworzymy Narodowy Fundusz Ekspansji Technologicznej. Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich lat związane ze wspieraniem przez państwo polskich przedsiębiorców w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej, można śmiało postawić tezę, że Polska ma wystarczający potencjał, żeby stać się międzynarodowym centrum wspierania i wdrażania nowoczesnych technologii, służących globalnemu rozwojowi. Jest to idea ambitna, ale oparta na rzetelnej ocenie potencjału Polski w tym zakresie. Fundusz powinien posiadać odrębną osobowość prawną i powinien efektywnie zagospodarować te środki krajowe, które aktualnie są rozproszone pomiędzy różnego rodzaju instytucje. W ramach funduszu powstaną projekty zapewniające wsparcie modułowe.

 

Usprawnimy proces komercjalizacji wyników badań w taki sposób, aby szeroko pojęty zysk pozostawał własnością państwa. Wprowadzimy Program Polska Dolina Rozwoju Najlepszych Technologii poprzez dofinansowanie najlepszych projektów badawczo-rozwojowych, które uzyskały już pomoc z innych źródeł finansowania, ale nie posiadają środków na wdrożenie technologii i potrzebują wsparcia pomostowego, aby móc ubiegać się np. o biznesowe dotacje ze środków PFR lub podobnych instrumentów, w których wymagane jest komercyjne wdrożenie projektu.

 

Wzmocnimy rozwój polskiej gospodarki z wykorzystaniem nowych technologii (Program Polska Globalny Partner) przez finansowe wspieranie międzynarodowej ekspansji najlepszych polskich startupów i firm technologicznych, których osiągnięcia i posiadane technologie mają potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych i przyczyniania się do globalnego rozwoju. W ramach tego programu mogłoby być także finansowane uczestnictwo polskich firm w międzynarodowych korporacjach, mające na celu umożliwienie Polsce wywierania wpływu na międzynarodową politykę gospodarczą w istotnych sektorach i branżach.

 

Bezpieczeństwo w sieci

 

Wprowadzimy obowiązek zapewnienia bezpiecznego logowania do serwisów, z których korzystają obywatele. Umożliwimy bezpieczne logowanie bez hasła za pośrednictwem aplikacji mObywatel do wszystkich serwisów rządowych i prywatnych dla obywateli i firm. Wszystkie usługi rządowe oraz usługi oferowane przez duże firmy w sieci będą musiały zapewnić swoim klientom możliwość korzystania z dwuskładnikowego uwierzytelniania w formie SMS-a, aplikacji lub klucza sprzętowego.

 

Rozwiniemy rządowy serwis bezpiecznedane.gov.pl, zawierający informacje o wszystkich wyciekach danych w polskim Internecie. Firmy działające w Polsce będą miały obowiązek zgłaszania wszystkich wycieków w ciągu 24 godzin, aby obywatel otrzymał szybką i rzetelną informację o naruszeniu jego bezpieczeństwa.

 

Ochronimy Polaków przed oszustami, zawierającymi umowy przy wykorzystaniu skradzionych danych osobowych. Dzięki blokadzie PESEL w sytuacji, w której po jej włączeniu ktoś weźmie na nasze dane kredyt lub zawrze jakąkolwiek inną umowę, nie będzie to miało dla nas wiążących skutków prawnych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: