Każdy nowobudowany lub modernizowany budynek trzeba będzie wyposażyć w światłowody

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Każdy nowobudowany lub modernizowany budynek trzeba będzie wyposażyć w światłowody

29 kwietnia 2024 r. przyjęto GIA (ang. Gigabit Infrastructure Act), czyli rozporządzenie o infrastrukturze gigabitowej, które będzie obowiązywać w całej Unii Europejskiej.

Każdy kraj będzie musiał indywidualnie wprowadzić do swojego porządku prawnego.

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna w tej sprawie konsultacje, które potrwają do 5 lipca 2024 r.

Jednym z głównych celów GIA jest przyspieszenia wdrażania sieci.

Rozporządzenie ma m.in. odciążyć administracyjnie tych, którzy będą realizować inwestycje telekomunikacyjne. Uprości i zdigitalizuje wszystkie niezbędne pozwolenia.

Koordynacja robót budowlanych między operatorami różnych rodzajów sieci ma obniżyć koszty ich budowy.

Każdy nowobudowany lub modernizowany budynek trzeba będzie wyposażyć w światłowody, przy czym państwa członkowskie określą wyjątki od powyższej zasady.

Przepisy, które wprowadzają GIA, znajdą się w nowelizacji ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. „Megaustawa”) oraz szeregu innych ustaw.

Obecnie trwają prace nad tym, by zawrzeć w nowelizacji także przepisy, które pozwolą usunąć bariery inwestycyjne dla rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce.

Lista zmian jest długa. Jako przykłady można wymienić m.in.:

  • określenie maksymalnej stawki opłaty za dostęp do dróg wewnętrznych,
  • skrócenie terminu na niektóre procedury,
  • zawarcie umowy o dostępie do nieruchomości będzie stanowić czynność zwykłego zarządu.

Rząd chce zobowiązać deweloperów, do tego, by wyposażali budynki jednorodzinne w infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przyłącze do granicy działki. Chodzi o tzw. bliźniaki, szeregowce czy osiedla domów jednorodzinnych. Dzięki temu łatwiej, prościej i taniej będzie można je włączyć do sieci światłowodowej na etapie budowlanym.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: