Kilkaset nowych incydentów cyberbezpieczeństwa

Newsy
Opinie: 0
Kilkaset nowych incydentów cyberbezpieczeństwa

4 czerwca do zespołu CSIRT NASK, odpowiedzialnego m.in. za administrację samorządową, sektor przedsiębiorstw (z wyłączeniem infrastruktury krytycznej) oraz za zgłoszenia od osób fizycznych, trafiło 1934 zgłoszeń zagrożeń cyberbezpieczeństwa, spośród których zidentyfikowano 364 nowych incydentów cyberbezpieczeństwa, które są obsługiwane przez CSIRT NASK.
 
W ramach tych incydentów 17 z nich określono jako incydent w podmiocie publicznym, czyli incydent, który powoduje lub może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie realizacji zadania publicznego realizowanego przez podmiot publiczny.
 
Ponadto CERT Polska wpisał aż 329 domeny na listę ostrzeżeń, czyli oszukańcze strony przede wszystkim wyłudzające dane i pieniądze.
 
Otrzymane zgłoszenia dotyczące cyberbezpieczeństwa są podstawą rejestracji nowych zagrożeń lub incydentów bezpieczeństwa, bądź też są przypisywane do zgłoszonych wcześniej incydentów.

Mogą także być rejestrowane do celów statystycznych jako niemające charakteru zgłoszenia realnego zagrożenia bądź incydentu.
 
Statystyki zgłoszeń obejmują liczbę zgłoszeń o zagrożeniach (z podziałem na rodzaje zagrożeń), liczbę zgłoszeń incydentów utworzonych na podstawie zgłoszeń o zmaterializowanych zagrożeniach, oraz liczbę zgłoszeń nielegalnych treści z podziałem na pornografię dziecięcą (CSAM) oraz pozostałe treści, wraz z informacjami o działaniach podjętych wobec zgłoszeń o potencjalnie nielegalnych treściach.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: