Kluczowe wskaźniki operacyjne Grupy TP - telefonia komórkowa

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

Kluczowe wskaźniki operacyjne Grupy TP - telefonia komórkowa:

Na 31 marca 2008 Na 30 czerwca 2008 Na 30 września 2008 Na 31 grudnia 2008 Na 31 marca 2009 Na 30 czerwca 2009 Na 30 września 2009 Na 31 grudnia 2009
Telefonia komórkowa
Liczba klientów tel. komórkowej (w tys.)
Postpaid 5 674 5 814 5 963 6 167 6 310 6 450 6 508 6 624
Prepaid 8 332 8 086 8 091 8 015 7 370 7 318 7 228 7 090
NMT 1 1 1 1 1
Razem 14 007 13 900 14 054 14 182 13 681 13 768 13 736 13 714
Abonenci dedykowanych usług mobilnego dostępu szerokopasm. (w tys.) 262 297 327 352 368 378 375 388
Aktywne mobilne urządzenia dostępu szerokopasmowego (w tys.) 3 423 3 834 4 086 4 570 4 731 5 370 5 420 5 503
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju) 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%
Pokrycie dla sieci UMTS PTK Centertel (w % ludności kraju) 29,1% 31,7% 34,8% 51,8% 52,9% 54,4% 54,9% 55,3%
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów) 33,6% 33,3% 32,8% 32,1% 31,0% 31,0% 30,8% 30,5%
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży) 34,1% 33,3% 32,9% 32,9% 32,0% 31,1% 31,0% 31,0%
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej 109,5% 109,5% 112,4% 115,6% 115,2% 116,4% 116,7% 117,8%
Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej 21,7% 20,2% 23,9% 25,8% 20,9% 24,2% 23,3% 25,9%
Wskaźnik odejść klientów tel. komórkowej (w %)
Postpaid 3,3 2,9 2,7 2,5 2,8 2,6 3,1 3,3
Prepaid 16,0 16,6 15,7 15,1 20,7 14,2 17,7 16,6
Miesięczne ARPU dla tel. komórkowej w danym kwartale (w zł)
Postpaid 88,2 87,0 88,5 85,1 75,1 72,9 69,4 67,6
Prepaid 21 22,0 22,6 23,3 20,2 20,5 20,9 19,9
Zagregowane 47,8 48,8 50,6 50,0 44,8 44,9 43,8 42,7
ARPU z usług głosowych (w zł)
Postpaid 70,8 71,8 69,0 64,9 58,4 56,4 52,9 51,2
Prepaid 15,4 15,9 16,2 16,3 14,5 14,1 14,4 13,3
Zagregowane 37,5 38,9 38,6 37,3 34,2 33,8 32,6 31,4
ARPU z usług niegłosowych (w zł)
Postpaid 17,3 15,2 19,5 20,2 16,6 16,5 16,5 16,4
Prepaid 5,6 6,1 6,5 7,0 5,7 6,3 6,5 6,6
Zagregowane 10,3 9,8 12,0 12,7 10,6 11,1 11,2 11,3
AUPU (w min.)
Postpaid 195,4 209,3 205,2 208,6 206,5 215,2 215,3 220,1
Prepaid 39,4 43,2 44,8 58,0 60,3 65,6 71,3 70,7
Zagregowane 101,6 111,6 112,8 123,1 125,8 135,3 139,2 141,9
SAC (w zł)
Postpaid 509,8 501,0 468,5 476,0 512,8 524,9 488,6 489,9
Prepaid* 13,4 12,0 12,2 15,4 12,07 12,11 7,8 10,6
Zagregowane* 127,0 118,5 103,8 121,2 136,3 131,9 118,2 138,4

* dane zmienione od Q1 2009 z powodu korekty związanej z przesunięciem prowizji z SAC do prepay voucher

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: