Kolejna edycja promocji "Efektywna Aktywacja" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 29

Regulamin promocji "Efektywna Aktywacja VI" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją. 

 

2. Aparaty telefoniczne oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

 
3. Promocyjna cena netto w złotych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Lp. Zestaw tel. Aktywacja  NON STOP
15 50 100 150 300
1 Ericsson R380 15,00 zł +22%VAT 249zł +22%VAT 149zł +22%VAT 149zł +22%VAT 49zł +22%VAT 49zł +22%VAT
2 Motorola Accompli 15,00 zł +22%VAT 349,00 zł +22%VAT 249,00 zł +22%VAT 149,00 zł +22%VAT 49,00 zł +22%VAT 49,00 zł +22%VAT 
3 Motorola V60i 15,00 zł +22%VAT 999,00 zł +22%VAT 549,00 zł +22%VAT 449,00 zł +22%VAT 399,00 zł +22%VAT 349,00 zł +22%VAT
4 Nokia 3310 15,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT
5 Nokia 3410 15,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT
6 Nokia 3510 15,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT
7 Nokia 5210 15,00 zł +22%VAT 49,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT
8 Nokia 5510 15,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT
9 Nokia 6310i 15,00 zł +22%VAT 399,00 zł +22%VAT 249,00 zł +22%VAT 149,00 zł +22%VAT 99,00 zł +22%VAT 49,00 zł +22%VAT 
10 Nokia 7650 15,00 zł +22%VAT 1 199,00 zł +22%VAT 999,00 zł +22%VAT 899,00 zł +22%VAT 799,00 zł +22%VAT 699,00 zł +22%VAT
11 Nokia 8310 15,00 zł +22%VAT 699,00 zł +22%VAT 499,00 zł +22%VAT 449,00 zł +22%VAT 349,00 zł +22%VAT 299,00 zł +22%VAT 
12 Nokia 9210i 15,00 zł +22%VAT 1 999,00 zł +22%VAT 1 799,00 zł +22%VAT 1 699,00 zł +22%VAT 1 499,00 zł +22%VAT 999,00 zł +22%VAT
13 Samsung A400 15,00 zł +22%VAT 399,00 zł +22%VAT 149,00 zł +22%VAT 149,00 zł +22%VAT 99,00 zł +22%VAT 49,00 zł +22%VAT 
14 Samsung N500  15,00 zł +22%VAT 29,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT
15 Samsung N620 15,00 zł +22%VAT 29,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 
16 Samsung T100 15,00 zł +22%VAT 999,00 zł +22%VAT 699,00 zł +22%VAT 599,00 zł +22%VAT 549,00 zł +22%VAT 449,00 zł +22%VAT
17 Siemens SL45i  15,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT 1,00 zł +22%VAT
18 Sony Ericsson T68i 15,00 zł +22%VAT 999,00 zł +22%VAT 549,00 zł +22%VAT 449,00 zł +22%VAT 399,00 zł +22%VAT 349,00 zł +22%VAT
19 Sony Ericsson T68i +aparat 15,00 zł +22%VAT 1 398,00 zł +22%VAT 948,00 zł +22%VAT 848,00 zł +22%VAT 798,00 zł +22%VAT 748,00 zł +22%VAT 


4. Promocyjna opłata aktywacyjna, określona w pkt. 3 Regulaminu Promocji płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 


5. Promocja "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI" trwa od 7 stycznia 2003 roku i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 stycznia 2003 roku. 


6. Do wzięcia udziału w Promocji "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1. 


7. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI": 
a. w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b. Klient nie może zawiesić świadczenia usługi, 
c. Klient nie może rozwiązać Umowy. 


8. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt.3 Regulaminu Promocji "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI". 


9. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI", w ciągu 12 miesięcy od daty przeprowadzenia aktywacji może zmienić wybraną zgodnie z pkt. 3 taryfę tylko na wyższą w opłacie abonamentowej i wyłącznie na taryfę należącą do planu taryfowego Non Stop, dostępną w niniejszej promocji, tj.: Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 lub Non Stop 300. 


10. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym zgodnie z pkt. 8, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danej taryfie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 


11. Do każdej aktywacji w Promocji "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI" dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia. 


12. Wysokość bonifikaty miesięcznej równa jest iloczynowi wymienionej w pkt 14 liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia. 


13. Bonifikata, o której mowa w pkt. 11 i 12, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 10 okresów rozliczeniowych, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana. 


14. Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości bonifikaty w Promocji "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI" wynosi: 


Dla klientów zakupujących od 1 do 4 włącznie zestawów promocyjnych
a. dla taryfy Non Stop 15 - 90 minut (9 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;
b. dla taryfy Non Stop 50 - 300 minut (30 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 
c. dla taryf Non Stop 100 - 600 minut (60 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 
d. dla taryf Non Stop 150 - 900 minut (90 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 
e. dla taryf Non Stop 300 - 1800 minut (180 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 

Dla klientów zakupujących powyżej 5 zestawów promocyjnych
f. dla taryfy Non Stop 15 - 180 minut (18 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;
g. dla taryfy Non Stop 50 - 600 minut (60 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 
h. dla taryf Non Stop 100 - 1200 minut (120 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 
i. dla taryf Non Stop 150 - 1800 minut (180 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 
j. dla taryf Non Stop 300 - 3600 minut (360 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;

15. Udzielona bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie, oprócz połączeń w ramach usługi System Plus. Udzielona bonifikata nie dotyczy połączeń międzynarodowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX. 


16. Jakakolwiek zmiana taryfy lub planu taryfowego w okresie 10 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI" powoduje zaprzestanie naliczania bonifikaty.


17. Dodatkowo, Klientom uruchamiającym po raz pierwszy usługę System Plus na swoim koncie zostanie obniżona opłata miesięczna do 1 zł + VAT przez okres 10 miesięcy od daty uruchomienia usługi. 


18. Usługa System Plus z obniżoną opłatą miesięczną do 1 PLN może zostać udostępniona wyłącznie Klientowi, który w Promocji "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI" zakupił co najmniej jeden z Zestawów wymienionych w pkt.3. i złożył wniosek o jej uruchomienie w okresie trwania Promocji wymienionym w pkt.5. 


19. Usługa System Plus może być uruchomiona wyłącznie Klientowi posiadającemu na koncie co najmniej 5 aktywnych kart SIM. 


20. W Promocji "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne. 


21. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 


22. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 


23. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 22, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 24 niniejszego Regulaminu. 


24. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł 


25. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 24 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi. 


26. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM. 


27. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 


28. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT. 


29. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 27 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji. 


30. Promocja "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji. 


31. Klient biorący udział w Promocji "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi. 


32. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "EFEKTYWNA AKTYWACJA VI" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 


33. Cena wymienionych w pkt. 3 aparatów telefonicznych wraz z aktywacją, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 

 

TELEFON  AKTYWACJA  CENA 
Ericsson R380 100 zł +22%VAT 2399+22%VAT
Motorola Accompli 100 zł +22%VAT 1599+22%VAT
Motorola V60i  100 zł +22%VAT 1599+22%VAT
Nokia 3310 100 zł +22%VAT 699+22%VAT
Nokia 3410 100 zł +22%VAT 899+22%VAT
Nokia 3510 100 zł +22%VAT 949+22%VAT
Nokia 5210 100 zł +22%VAT 999+22%VAT
Nokia 5510 100 zł +22%VAT 899+22%VAT
Nokia 6310i 100 zł +22%VAT 1499+22%VAT
Nokia 7650 100 zł +22%VAT 2699+22%VAT
Nokia 8310 100 zł +22%VAT 1899+22%VAT
Nokia 9210i 100 zł +22%VAT 3199+22%VAT
Samsung A400 100 zł +22%VAT 1299+22%VAT
Samsung N500 100 zł +22%VAT 949+22%VAT
Samsung N620 100 zł +22%VAT 999+22%VAT
Samsung T100 100 zł +22%VAT 1849+22%VAT
Siemens SL45i 100 zł +22%VAT 999+22%VAT
Sony Ericsson T68i  100 zł +22%VAT 1899+22%VAT
Sony Ericsson T68i +aparat 100 zł +22%VAT 2299+22%VAT


34. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM. 


35. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z sieci innych operatorów, czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe.


36. W urządzeniach FCT lub działających na podobnej zasadzie Klient może używać wyłącznie kart SIM aktywowanych w taryfach specjalnych przeznaczonych dla urządzeń FCT


37. Klient nie ma prawa bez zgody Polkomtel S.A. udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel S.A., czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe.


38. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 34-37, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt.39 niniejszego Regulaminu.


39. W przypadku nie wywiązania się Klienta z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w pkt. 34-37 powyżej, Klient zobowiązuje się do zwrotu kwoty stanowiącej wartość wszystkich uzyskanych od Polkomtel S.A. upustów dotyczących zakupu aparatu telefonicznego, aktywacji w sieci Plus GSM, czasu antenowego i usług dodatkowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury korygującej wystawionej przez Polkomtel S.A., co nie ogranicza uprawnienia Polkomtel S.A. do żądania odszkodowania za poniesione szkody."

Opinie:

Opinie archiwalne (29):

Komentuj

Komentarze / 29

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  fian pisze: 2003-01-07 15:08
  PAJACOWANIE I NIC KONKRETNEGO. Marketing Plusa jeszcze nie obudził się po Sylwestrze.... 2000/2001 oczywiście. Kompletna stagnacja i konserwatyzm.
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2003-01-07 15:10
  i znowu kolejna cyferka przy promocji... ile mozna?
  0
 • Users Avatars Mini
  Ali_DreS pisze: 2003-01-07 15:13
  o widze jakies fajne nokie i motorolle ! ale plus jest szajsem gdzie promocje tylko dla rolnikow . w Idei maja lepsze telefony
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-01-07 15:17
  Pkt.8 jest dość ciekawy jeżeli chodzi o docelowych klientów. Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Non Stop.Odbiera to całkowicie chęci do wyboru tej promocji klientom,ktorzy lubia sobie pogadać w nocy ze względu na tańsze połączenia.
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-01-07 15:17
  Moze i "biznesmeni" sie beda cieszyc ale szary uzytkownik bedzie znowu tylko przez sklepowa szybe patrzyl...
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-01-07 15:20
  Chociaż nie powiem cena np. Noki6310i w taryfie Non Stop 50 i dodatkowych 30 minut w każdym miesiącu rozliczeniowym może kusić.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-01-07 15:33
  Nawet fajna promo...
  0
 • Users Avatars Mini
  Ali_DreS pisze: 2003-01-07 15:37
  bossnokia co ty tam wiesz, plus to dziady , idea rulez
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-01-07 15:38
  Kan: ta promocja nie jest dla nocnych gadaczy, tylko osob posiadajacych osobowosc prawna, a jak ktos kupuje telefon w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci, to uzywa go w dzien i wtedy NonStop jest bardzo atrakcyjna A poza tym ta promocja zostala przedluzona na prosbe punktow sprzedazy, poniewaz, nie wszystkim udalo sie w terminie zaktywowac umowy i czesc klientow mogl azostac na lodzie, tak wiec bardzo dobrze ze przedluzono, a nazwa? skoro zmienia sie tylko czas jej trwania to po co inna nazwa?
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2003-01-07 15:53
  no i kazdy lubi i holubi takiej sieci, w jakiej ma cyro. ewentualnie ma dosc tego opa, i czeka na koniec cyrografu. plus to niezly operator, ale umowa na 24 miechy, jak wszedzie, czyli: dziekujemy.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-01-07 15:59
  titq***tak zgadza się,tyle,że jeżeli osoba prawna nabywa telefon w tej umowie w taryfie Non Stop 15,to juz za bardzo taka taryfa nie służy do działalności gospodarczej,to tak ad hok.Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  marc pisze: 2003-01-07 16:17
  Promo wylacznie dla biznesu,ceny sluchawek nie powalaja jak dla biznesu ocziwisce, bo normalnej promocji T68i za 349+VAt to bylby lakomy kasek:)bardzo fajne ze sa dodatkowe minuty i tutaj PLus zrobil owiele lepiej bo te minuty mozna wykorzystac dzwoniac do dowolnej sieci:).Chyba nie przez przypadek Plus jest uwazany za biznesowa siec:)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-01-07 16:25
  ***looc: w Erze możesz na rok, tyle że aparaty nieco archaiczne... Ale są wyjątki, np. ///T39m za 199 zeta - taniej, niż na 2 lata :))) Tyle, że to pewnie wirtualna promo..
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-01-07 16:55
  No pieknie Vi odslona tej promocjii.Swietnie,czekam na X.A tak na serio to te promocje wcale nie sa genialne!
  0
 • Users Avatars Mini
  sebicomm pisze: 2003-01-07 17:25
  osobowosc prawna oznacza ze potrzebny jest wypis z KRS lub RHB, a to bardzo ogranicza Klientele, u konkurencji wystarcza REGON dla promo biznesowych, nie wiedziec czemu +) rozroznia Os.prowadzace dzalalnosc(wypis z Ew.w Gminie) od prawnych! Chociaz wielu Dealerow nie rozroznia powyzszych!
  0
 • Users Avatars Mini
  kevcio pisze: 2003-01-07 18:51
  To prawda, zaczyna sie niedobrze robic od tych nowych promocji plusa. + wake up!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2003-01-07 19:13
  Boli, ze telefony tylko dla abo non stop. Chociaz nie wiem dlaczego non stop 15 Plus kwalifikuje do biznesu. Non stop a daja 15 min - ladnie.
  0
 • Users Avatars Mini
  sęda pisze: 2003-01-07 20:14
  dlaczego plus ma takie zagmatwane te regulaminy??
  0
 • Users Avatars Mini
  sęda pisze: 2003-01-07 20:15
  aaaa juz wiem ale glosno nie bede mowil ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-01-07 21:03
  Miałem kilku nowym malkontentom odpowiedzieć, ale louis czyha, więc dam sobie spokój. Powiem tylko, że u dilerów w moim mieście "Efektywna Aktywacja" cieszy się sporym zainteresowaniem firm... Jeśli ktoś miałby wziąć Non Stop 150, lepiej na te 10 miesięcy wziąć Non Stop 100 z dodatkiem - 500 złotych w kieszeni... i później zmienić taryfę na wyższą :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  bluffin pisze: 2003-01-07 22:15
  cena 6310i zbyt wysoka...w erze dla szaraka za 99zl..
  0
 • Users Avatars Mini
  Leopold pisze: 2003-01-08 08:40
  to! to! w erze 6310 i za 99PLN dla człowieka z ulicy
  0
 • Users Avatars Mini
  Menczy pisze: 2003-01-08 08:43
  na podstawie powyższych komentarzy można powiedzieć że większość nie wie do czego służy telefon, najchętniej zmienialiby co miesiąc na nowy, ciekawi mnie też jakie jest wykorzystanie dodatkowych funkcji najnowszych telefonów przez użytkowników, tzn jaki procent używa telefonu poza rozmowami i SMSami???
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-01-08 09:49
  Menczy***jeżeli chodzi o procent wykorzystania:gprs-u,wap-u,czy innych bajerów jest bardzo mały co jakś czas są robione badania.A wyniki nie napawają dużym optymizmem opów.No cóż tęsknota za np. telefonią 3G jest tylko na forach dyskusyjnych GSM,a w życiu telefon ma służyć do rozmów i sms-owania w większości dla młodszego pokolenia.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-01-08 09:54
  Leopold***może dla człowieka z ulicy,ale dostać go możesz tylko w Era Biznes,niestety,ale właściwie dla tego człowieka z ulicy zostaje tylko reklama w tv.Tak więc nie masz czego chwalić jeżeli chodzi o dostępność tego aparatu w Erze za tę cenę.Sprawdzone empirycznie chciałem go zakupić od dnia promocji już w listopadzie i wszędzie jedna odpowiedż nie ma nawet w magazynie.
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2003-01-08 12:22
  **wlo** i co ja mam teraz napisac?? ty nasz obronco usmiechnietej sieci:-) A promocja, jesli ma sie ta osobowosc prawna to calkiem w porzadku. Nie mozna wymagac od opow ze sie nagle w instytucje charytatywne zamienia! !!!! Ale jesli by ktos porownal taryfy Non stop z Nowa Era Biznes, to szybko sie przekona ze sa te taryfy i tansze jesli chodzi o abonament i maja wieksza liczbe minut! (w standardzie i bez promocji) i bynajmniej nie pretenduja do stania sie obronca tudziez piewca Ery, ale takie sa fakty. Ciekawa propozycja plusa, wlasciwie b.ciekawa to Lider (trzeba miec wiecej niz 5 kart sim), reszta droga!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-01-08 14:27
  No właśnie louis, może to mój problem, że ze swojego punktu widzenia na to patrzę, ale tak jest i już. Dla klienta nowego - Era Biznes ma obecnie rzeczywiście korzystniejszą ofertę, taryfy Non Stop nieco drożej wychodzą (chociaż jak zauważyłeś dla większych firm - tych z pięcioma lub więcej aktywacjami, nic taryf Lider nie pobije). Ja jako wieloletni abonent "z Regonem" (chociaż to nie ma w Plusie większego znaczenia przy wyborze taryf, oprócz promocji) mam znacznie korzystniesze warunki niż wynika to z cenika - sam wiesz. Zwróć ponadto uwagę, że Era całkiem niedawno zmieniła, a raczej wprowadziła te nowe taryfy (w październiku)? Plus "jedzie" nadal na starych, w tej chwili 22-miesięcznych cennikach (oprócz Lidera, który na jesieni wprowadzili oficjalnie). Ja bym więc poczekał na ruchy Plusa, który jak wiesz nie miesza w cennikach w czasie ich obowiązywania (mówię tu o wprowadzanych na siłe promocjach np. 1-sekundowe taktowanie).
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2003-01-08 14:39
  i tutaj zgadzam sie z Toba **wlo** w pelni:-) Ale nadla sie czaje.....i swoja droga to na ruch Plusa trzeba troche zawsze poczekac. I mam nadzieje, ze obniza wreszcie ceny za rozmowy.....wtedy stane sie obronca plusa i razem na barykadach staniemy;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-01-08 22:54
  louis, nie przesadzaj, bo okaże się, że na ruch Idei będziemy czekać do jesieni lub zimy tego roku... Akurat tak się zmieniają plany taryfowe i nie można w żaden sposób inaczej tego interpretować, a w szczególności jako "spóźnoiny ruch" na poczynania konkurencji. Poważny chyba jesteś i to rozumiesz? Jak się czują nabici w butelkę użytkownicy WAP-a w Erze? Może są zachwyceni? Plus wprowadził 1-megabajtowy ryczałt i jakoś teraz ma lepszą ofertę... Dajmy więc spokój z tymi ruchami i odpowiedziami, bo jeśliby było to dla operatorów ważne napewno inaczej reagowaliby na poczynania konkurencji. Może ważne jest, ale tu chodzi o pieniądze, tylko i wyłącznie o pieniądze... A w tej kwestii pochopnych kroków podejmować nie można :-)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: