Kolejna promocja dla biznesu w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 19

Promocja "Więcej korzyści za jednym zamachem"

czas: 25 kwietnia - 30 czerwca 2003

Benefity:

 1. 50% rabat na poł. do sieci stacjonarnych i wewnątrz Plusa.

 2. 50 darmowych dodatkowych minut miesięcznie, przez 12 miesięcy na wszystkie poł. w ruchu krajowym

 3. wszystkie minuty przechodzą na 6 kolejnych okresów rozliczeniowych

  • dostępne taryfy: Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300.

  • zakaz zmiany taryfy przez 12 miesięcy od daty aktywacji.

Po 12 miesiącach zmiana na standardowe plany taryfowe bez funkcjonalności przechodzenia minut. nagromadzone minuty z abonamentu w 13 miesiącu przepadają, natomiast niewykorzystane minuty z Call Packa kumulują się (w skrajnych przypadkach do 18 miesiąca).

REGULAMIN PROMOCJI "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM"

1. Promocja "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją.

2. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

3. Promocyjna cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw Model telefonu Cena Aktywacji Cena telefonu w taryfie
Często 50 Często 100 Często 150 Non Stop 50 Non Stop 100 Non Stop 150 Non Stop 300
1 Ericsson R380 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
2 Sony Ericsson T68i 15 zł 99,00 zł  79,00 zł  49,00 zł  99,00 zł  79,00 zł  49,00 zł  1,00 zł 
3 Sony Ericsson T68i Bond 15 zł 499,00 zł  479,00 zł  449,00 zł  499,00 zł  479,00 zł  449,00 zł  399,00 zł 
4 Motorola Accompli 008 15 zł 249,00 zł  199,00 zł  149,00 zł  249,00 zł  199,00 zł  149,00 zł  99,00 zł 
5 Motorola C333 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
6 Motorola V66i 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
7 Nokia 3410 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
8 Nokia 3510i 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
9 Nokia 5100 15 zł 599,00 zł  449,00 zł  449,00 zł  599,00 zł  499,00 zł  449,00 zł  349,00 zł 
10 Nokia 6100 15 zł 999,00 zł  899,00 zł  799,00 zł  999,00 zł  899,00 zł  799,00 zł  749,00 zł 
11 Nokia 6310i 15 zł 79,00 zł  49,00 zł  1,00 zł  79,00 zł  49,00 zł  1,00 zł  1,00 zł
12 Nokia 6510 15 zł 29,00 zł  1,00 zł  1,00 zł  29,00 zł  1,00 zł  1,00 zł  1,00 zł 
13 Nokia 6610 15 zł 549,00 zł  349,00 zł  249,00 zł  549,00 zł  349,00 zł  249,00 zł  99,00 zł
14 Nokia 7210 15 zł 799,00 zł  699,00 zł  599,00 zł  799,00 zł  699,00 zł  599,00 zł  549,00 zł 
15 Nokia 7650 15 zł 899,00 zł   699,00 zł  599,00 zł  899,00 zł  699,00 zł  599,00 zł  549,00 zł
16 Nokia 8310 15 zł 249,00 zł  199,00 zł  149,00 zł  249,00 zł  199,00 zł  149,00 zł   99,00 zł
17 Nokia 8910 15 zł 799,00 zł  599,00 zł  499,00 zł  799,00 zł  599,00 zł   499,00 zł  399,00 zł
18 Nokia 9210i 15 zł 1 099,00 zł  999,00 zł  899,00 zł  1 099,00 zł  999,00 zł  899,00 zł  799,00 zł
19 Panasonic GD67 15 zł 49,00 zł  29,00 zł  1,00 zł  49,00 zł   29,00 zł  1,00 zł  1,00 zł
20 Samsung A400 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
21 Samsung N500 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
22 Samsung N620 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
23 Samsung S100 15 zł 1 099,00 zł  999,00 zł  949,00 zł  1 099,00 zł  999,00 zł  949,00 zł  899,00 zł 
24 Samsung T100 15 zł 679,00 zł  599,00 zł  549,00 zł  679,00 zł  599,00 zł  549,00 zł  399,00 zł 
25 Siemens C55 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
26 Siemens S55+aparat fotograficzny QuickPic 15 zł 499,00 zł  399,00 zł  299,00 zł  499,00 zł  399,00 zł  299,00 zł  199,00 zł
27 Siemens SL45i 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
28 Sony J7 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

5. Promocja "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM" trwa od 25 kwietnia 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 czerwca 2003 roku.

6. Do wzięcia udziału w Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

7. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

8. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf: Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 lub Non Stop 300 zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt. 3 Regulaminu Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM".

9. W Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM" w taryfach, o których mowa w pkt 8 niniejszego Regulaminu Promocji, minuty wliczone w abonament, jak również minuty o których mowa w punkcie 22 niniejszego Regulaminu Promocji mają funkcjonalność "Przechodzenia pakietów". Oznacza to, że niewykorzystane minuty w bieżącym okresie rozliczeniowym mogą zostać wykorzystane w kolejnych 6 okresach rozliczeniowych. Jako pierwsze w danym okresie rozliczeniowym wykorzystywane są minuty niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych. 

10. W taryfach, o których mowa w pkt 8 niniejszego Regulaminu Promocji minuty z poprzednich okresów mogą być wykorzystywane bez względu na porę dnia. 

11. W ramach Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM" niewykorzystane minuty wliczone w abonament z poprzednich okresów rozliczeniowych mogą być wykorzystywane w kolejnych 6 okresach rozliczeniowych, z zastrzeżeniem treści pkt. 12 Regulaminu Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM". Od 13 okresu rozliczeniowego minuty wliczone w abonament nie mają funkcjonalności "Przechodzenia pakietów" i wszystkie niewykorzystane minuty wliczone w abonament po dwunastu okresach rozliczeniowych od dnia aktywacji karty SIM, przepadają. Klient nie może rościć prawa o zwrot ekwiwalentu pieniężnego lub jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utracone minuty.

12. W ramach Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM" jeżeli niewykorzystane minuty wliczone w abonament oraz minuty, o których mowa w pkt. 22 niniejszego Regulaminu Promocji, z danego okresu rozliczeniowego nie zostaną wykorzystane w ciągu kolejnych 6 okresów rozliczeniowych, wówczas przepadają. Po tym jak przepadną, Klient nie może rościć prawa o zwrot ekwiwalentu pieniężnego lub jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utracone minuty.

13. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM", w ciągu 12 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM nie może zmienić wybranej taryfy. 

14. Klient nabywający Zestaw promocyjny otrzymuje rabat w wysokości 50% opłaty netto na wykonywane połączenia, o których mowa w pkt. 16 (zwany dalej Rabatem).

15. Rabat pomniejszający rachunek telefoniczny będzie udzielany przez 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM.

16. Rabat udzielany będzie po 30 sekundach pierwszego płatnego połączenia i dotyczy połączeń głosowych do dowolnej krajowej sieci stacjonarnej lub wewnątrz sieci Plus GSM. Rabat nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, połączeń do innych sieci komórkowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.

17. Rabat dotyczy połączeń w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

18. Po 12 miesiącach od daty aktywacji karty SIM opłaty za połączenia naliczane będą zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. 

19. Do każdej aktywacji w Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM" dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia (zwana dalej Bonifikatą).

20. Wysokość Bonifikaty miesięcznej równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 22 liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia.

21. Bonifikata, o której mowa w pkt. 19 pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 12 okresów rozliczeniowych, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. 

22. Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości Bonifikaty w Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM" wynosi dla taryf: Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 i Non Stop 300 - 600 minut (50 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy.

23. Udzielona Bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Udzielona Bonifikata nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.

24. W Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych (61,00 złotych z VAT). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne. 

25. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej Promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 
a) Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 złotych (61,00 złotych z VAT).
b) W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 25a, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 26 niniejszego Regulaminu Promocji.

26. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 złotych. 

27. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 26 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel S.A. skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

28. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

29. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z aparatem telefonicznym, który ma zostać odblokowany. 

30. W przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych (610,00 złotych z VAT).

31. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 29 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.

32. Promocja "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

33. Klient biorący udział w Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

34. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "WIĘCEJ KORZYŚCI ZA JEDNYM ZAMACHEM" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

35. Cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wymienionych w punkcie 3, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Zestaw Model telefonu Cena Aktywacji Cena brutto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych 
Zestaw 1 Ericsson R380 100 zł 999,00 zł
Zestaw 2 Ericsson T68i 100 zł 1 949,00 zł
Zestaw 3 Ericsson T68i Bond 100 zł 2 249,00 zł
Zestaw 4 Motorola Accompli 100 zł 1 799,00 zł
Zestaw 5 Motorola C333 100 zł 799,00 zł
Zestaw 6 Motorola V66i 100 zł 1 199,00 zł
Zestaw 7 Nokia 3410 100 zł 899,00 zł
Zestaw 8 Nokia 3510i 100 zł 999,00 zł
Zestaw 9 Nokia 5100 100 zł 1 699,00 zł
Zestaw 10 Nokia 6100 100 zł 1 849,00 zł
Zestaw 11 Nokia 6310i 100 zł 1 499,00 zł
Zestaw 12 Nokia 6510 100 zł 1 499,00 zł
Zestaw 13 Nokia 6610 100 zł 1 849,00 zł
Zestaw 14 Nokia 7210 100 zł 1 899,00 zł
Zestaw 15 Nokia 7650 100 zł 2 699,00 zł
Zestaw 16 Nokia 8310 100 zł 1 899,00 zł
Zestaw 17 Nokia 8910 100 zł 3 199,00 zł
Zestaw 18 Nokia 9210i 100 zł 3 299,00 zł
Zestaw 19 Panasonic GD67 100 zł 999,00 zł
Zestaw 20 Samsung A400 100 zł 1 399,00 zł
Zestaw 21 Samsung N500 100 zł 949,00 zł
Zestaw 22 Samsung N620 100 zł 999,00 zł
Zestaw 23 Samsung S100 100 zł 1 899,00 zł
Zestaw 24 Samsung T100 100 zł 1 849,00 zł
Zestaw 25 Siemens C55 100 zł 999,00 zł
Zestaw 26 Siemens S55 + aparat fotograficzny Quick Pic 100 zł 1 649,00 zł
Zestaw 27 Siemens SL45i 100 zł 999,00 zł
Zestaw 28 Sony J7 100 zł 699,00 zł

36. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

37. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci), wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

38. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania kart SIM, działających w sieci Plus GSM, wyłącznie w celu realizacji połączeń zainicjowanych z tych kart. 

39. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

40. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 36 - 39 co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 26 niniejszego Regulaminu.

Opinie:

Opinie archiwalne (19):

Komentuj

Komentarze / 19

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  gajowy pisze: 2003-04-28 13:57
  Gdyby było można zachować dotychczasowy numer telefonu (602...) , to pewnie zamieniłbym barwy. Pozdrowienia.
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-04-28 14:18
  ***gajowy*** niestety nie jest u nas tak jak w USA - a z tego co słyszałem to tam zachowanie numerów przy zmianie operatora tez napotyka na duze problemy i sparwa się toczy w sądzie
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-28 15:03
  gajowy***, Athlon***: ostatnia nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego podobno uregulowała tę kwestię - nasze prawo musi być zgodne z Unijnymi normami. Tak więc zachowanie numeru gdy abonent zmienia operatora lub miejsce zamieszkania, będzie już wkrótce możliwe. Znowelizowana ustawa wejdzie w ciągu 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Żywię nadzieję, że zmiana ta spowoduje, że stary abonent nie będzie traktowany gorzej, niż nowy klient "z ulicy" i oferty lojalnościowe zyskają znacznie na atrakcyjności...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-28 15:13
  A jeśli chodzi o samą promocję, to już chciałem pochwalić Plusa za ofertę, gdzie "Jeden młotek wbija 2 gwoździe" ;-) (Ci, którzy słyszeli reklamę tej promo w radiu wiedzą, o czym mówię), a tu nagle czytam: "Od 13 okresu rozliczeniowego minuty wliczone w abonament nie mają funkcjonalności "Przechodzenia pakietów" i wszystkie niewykorzystane minuty wliczone w abonament po dwunastu okresach rozliczeniowych od dnia aktywacji karty SIM, przepadają. Klient nie może rościć prawa o zwrot ekwiwalentu pieniężnego lub jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utracone minuty.". Przecież to przegięcie na maxa! Nie dość, że przepadają, to jeszcze przez drugi rok obowiązywania umowy nie przechodzą na kolejne okresy. To tak, jakby powiedzieć "macie tu naliczanie 1/1 s. przez 12 mies. a od 13-tego powrót do 30/30 (60/60)"... P.S.1 Co to jest "Call Pack" ??? P.S.2 Ciekawe dlaczego w tej promocji niedostępne są taryfy Często i Non Stop 15 ?
  0
 • Users Avatars Mini
  Triada pisze: 2003-04-28 15:20
  nie wiem co jest w niej takiego rewelacyjnego, telefony tez ceny kosmiczne, a jak cos takiego to epoka kaminia łupanego
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-04-28 15:36
  GSMManiac - tylko jak wtedy bedzie wiadomo ze dzwoniac na prefix 601 nie dzwonisz do ery (bo np. ktos zmienil z plusa przeszedł do ery) itp....??? Wiele cennikow operatorów klasyfikuje polaczenia wewnatrzsieciowe jako tansze... no i to jest problem. Moze rozwiazaniem byloby jakas krotka zapowiedz przed polaczeniem np Era GSM....i dalej sygnal :)
  0
 • Users Avatars Mini
  voight pisze: 2003-04-28 15:50
  Z tym zachowaniem numeru przy przechodzeniu do innej sieci to niestety dotyczy tylko telefonow stacjonarnych i jak zam zycie to TP pewnie i tak bedzie wszystkim to utrudniala bo pewnie nie bedzie mozliwosci technicznych.
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-28 16:12
  W niemczech mozliwe jest już od paru miesięcy zachowanie numeru po przejściu do innej sieci i mam nadzieję że u nas tez tak będzie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2003-04-28 18:42
  jak czytam o tej promocji to jeszcze bardziej cieszę się z tego że dostanę od Plusa jeszcze tylko dwie faktury....
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-04-28 19:04
  **CiepliX** : problem o którym wspomniałeś to będzie już problem dzwoniącego.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-04-28 19:06
  Grzegorz Z : tylko uważaj żeby te dwie (przypuszczam że ostatnie) faktury nie były zbyt wielkie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  wms pisze: 2003-04-28 20:09
  A miało być tak pięknie (np nowe taryfy) a tu kolejna promocja do konca czerwca!
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-04-28 23:35
  _CISCO_ - wiem ze dzwoniacego - ale np. w mojej taryfie polaczenia via plus sa tansze...i skad u licha mam wiedziec...ze numer na 601 jest w erze czy ideii jesli logika podpowiada ze to plus :-) Dlaczego JA mialbym za to placic BEZWIEDNIE ??? Nie zgadzam sie ! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-04-29 14:40
  CiepliX : ja doskonale rozumiem ten problem. Myślę że opki bedą jakoś informować (to się jeszcze zobaczy) że dzwoniąc na 601-XXX-XXX będziemy dzwonili do koleszki z Ery. p0zdr00fka
  0
 • Users Avatars Mini
  bcs pisze: 2003-04-30 12:01
  GSManiac*** "Call Pack" to po prostu bezpłatne minuty w abo, pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  Tyski Boss pisze: 2003-04-30 17:44
  Tak tak promocja dla biznesu wkoncu to dojna krowa ha ha ha
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-05 00:39
  No to juz lepsza promocja od tej poprzedniej z transmisja!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-05 00:41
  CiepliX bardzo ciekawe podejscie do sprawy.Nie zastanawialem sie nad tym ale to naprawde interesujace!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-05 00:42
  gajowy to tak jakby drzewo moglo zmienic sie z iglastego na lisciaste ;)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: