Kolejna spółka TP S.A.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 1

W dniu 18 maja 2001 r. TP S.A. oraz Prokom Software S.A. podpisały akt założycielski spółki INCENTI S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy nowej firmy wynosi 50.000.000 zł. Akcje TP S.A. stanowią 51% kapitału zakładowego spółki. Przedmiotem działalności nowego podmiotu jest prowadzenie ośrodków Data Center oraz świadczenie usług ASP, polegających na udostępnianiu oprogramowania osobom trzecim za pośrednictwem
Internetu.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: