Komisja Europejska przez 4 lat badała App Store - jest kara 1.8 mld euro

Newsy
Opinie: 0
Komisja Europejska przez 4 lat badała App Store - jest kara 1.8 mld euro

Komisja Europejska nałożyła na Apple grzywnę w wysokości ponad 1,8 mld euro za nadużywanie dominującej pozycji na rynku dystrybucji aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki do użytkowników iPhone'ów i iPadów za pośrednictwem sklepu App Store.

Komisja ustaliła w szczególności, że Apple stosował wobec twórców aplikacji ograniczenia uniemożliwiające im informowanie użytkowników iOS o alternatywnych i tańszych usługach subskrypcji muzyki dostępnych poza aplikacją. Jest to niezgodne z unijnymi przepisami antymonopolowymi.

Apple jest obecnie jedynym dostawcą sklepu App Store, w którym deweloperzy mogą dystrybuować swoje aplikacje dla użytkowników iOS w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. Apple kontroluje każdy aspekt doświadczenia użytkownika iOS i ustala warunki, których deweloperzy muszą przestrzegać, aby być obecni w App Store i móc dotrzeć do użytkowników iOS w EOG.

Dochodzenie Komisji wykazało, że Apple zabrania deweloperom aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki pełnego informowania użytkowników iOS o alternatywnych i tańszych usługach subskrypcji muzyki dostępnych poza aplikacją oraz dostarczania instrukcji dotyczących sposobu subskrybowania takich ofert.

Zakazane jest umieszczanie w swoich aplikacjach linków prowadzących użytkowników iOS do strony internetowej dewelopera aplikacji, na której można kupić alternatywne, tańsze subskrypcje.

Deweloperzy aplikacji nie mogli również kontaktować się ze swoimi nowo pozyskanymi użytkownikami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby poinformować ich o alternatywnych opcjach cenowych po założeniu konta.

Postępowanie Apple, które trwało przez prawie dziesięć lat, mogło doprowadzić wielu użytkowników iOS do płacenia znacznie wyższych cen za subskrypcje strumieniowego przesyłania muzyki z powodu wysokiej prowizji nałożonej przez Apple na deweloperów i przeniesionej na konsumentów w postaci wyższych cen subskrypcji za tę samą usługę w Apple App Store.

W czerwcu 2020 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie w sprawie zasad Apple dla twórców aplikacji dotyczących dystrybucji aplikacji za pośrednictwem App Store.

Ustalając wysokość grzywny, Komisja wzięła pod uwagę czas trwania i wagę naruszenia, a także całkowity obrót i kapitalizację rynkową Apple. Uwzględniła również fakt, że Apple przedstawiło nieprawidłowe informacje w ramach postępowania administracyjnego.

Komisja postanowiła dodać do podstawowej kwoty grzywny dodatkową kwotę ryczałtową w wysokości 1,8 mld euro, aby zapewnić, że ogólna grzywna nałożona na Apple będzie wystarczająco odstraszająca.

Komisja stwierdziła, że łączna kwota grzywny w wysokości ponad 1,8 mld euro jest proporcjonalna do globalnych przychodów Apple i jest niezbędna do osiągnięcia efektu odstraszającego.

Każda osoba lub spółka dotknięta zachowaniem antykonkurencyjnym opisanym w niniejszej sprawie może wnieść sprawę do sądów państw członkowskich i domagać się odszkodowania.

Decyzja Komisji stanowi wiążący dowód na to, że dane zachowanie miało miejsce i było niezgodne z prawem. Nawet jeśli Komisja nałożyła grzywnę na daną spółkę, sądy krajowe mogą przyznać odszkodowanie bez obniżania go z powodu grzywny nałożonej przez Komisję.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: