KOMSA Polska obsługuje logistykę projektu Diallo

Newsy
Żródło: Komsa Polska
Opinie: 0

KOMSA Polska podpisała z Telefonią DIALOG ramową umowę na obsługę logistyczną projektu, w którym DIALOG rozpoczyna działalność jako MVNO. W tym celu opracowała dla operatora dedykowany projekt obsługi procesów logistyczno-sprzedażowych. KOMSA w trakcie realizacji przedsięwzięcia udostępniła posiadaną technologię łączenia wielu systemów informatycznych. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na informacje płynące zarówno ze strony Telefonii DIALOG, Komsy, jaki i spedytora. KOMSA pracując na systemie Telefonii DIALOG, na bieżąco obsługuje zamówienia spływające od operatora, spełniając przy tym wszelkie wymagania i normy prawne wymagane przy tzw. procesie sprzedaży na odległość. Dostęp natomiast do systemu spedytora daje obu stronom – operatorowi i dystrybutorowi – możliwość bieżącego monitoringu przesyłek na każdym etapie dostawy.
KOMSA w projekcie przygotowuje towar do wysyłki, realizuje proces spedycyjny do kanałów sprzedaży Telefonii DIALOG i jego klientów końcowych, obsługuje zwroty oraz dokumentację związaną z danym zamówieniem. Przygotowanie towaru do wysyłki to rozbudowany proces konfekcji magazynowej, polegający na kompletowaniu w pakiety kilku towarów oznaczonych numerami własnymi: telefonu, starteru na usługę, karty doładowującej.

Ponadto KOMSA we współpracy z Telefonią DIALOG jest jednym z dostawców sprzętu telekomunikacyjnego, świadczy usługę magazynowania towarów, usługę serwisową w zakresie posiadanych autoryzacji i dostarczania materiałów marketingowych na potrzeby konfekcjonowania zestawów.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: