Koniec z tanimi przesyłkami z Chin - startuje unijny pakiet VAT e-commerce

Najważniejsze | Newsy
Żródło: ISB
Dodaj opinię
Opinie: 0
Koniec z tanimi przesyłkami z Chin. Od 1 lipca br. uszczelnienie VAT-u w e-commerce

Unijny pakiet VAT e-commerce, który zostanie wprowadzony we wszystkich krajach wspólnoty od 1 lipca br. ma uszczelnić VAT w handlu internetowym oraz imporcie małych przesyłek do UE. To rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, którzy nie mogą konkurować z firmami sprzedającymi w internecie dokładnie taki sam produkt, ale tańszy o VAT - poinformował agencję ISBnews wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Sejm uchwalił w czwartek wieczorem nowelizację ustawy o VAT dostosowującą polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Pakiet dotyczący uszczelnienia VAT i pokonania barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

„Unijny pakiet e-commerce to rozwiązania przygotowane na polu Unii Europejskiej, adresujące bardzo poważny problem, z jakim zmagają się kupcy działający na rynku handlu internetowego w Unii Europejskiej” – powiedział Sarnowski.

Jak wyjaśnił, unijny rynek „zalewany” jest towarami pochodzącymi z krajów 'trzecich', bardzo często również z Dalekiego Wschodu, które sprzedawane są bez podatku.

„To zjawisko bardzo szkodliwe, nie tylko dla budżetów poszczególnych państw, które tracą w ten sposób wpływy z VAT-u, ale – przede wszystkim – dla uczciwego biznesu, który nie może konkurować z firmami sprzedającymi w internecie dokładnie taki sam produkt, ale tańszy o VAT, w przypadku Polski bardzo często o 23%” – wyjaśnił Sarnowski.

Sarnowski dodał, że inicjatywy w tej sprawie podejmowane przez poszczególne kraje nie mają racji bytu. Działania muszą być skoordynowane i wprowadzone w tym samym czasie we wszystkich rajach UE, ponieważ paczki płynące spoza UE do Europy, mogą trafiać do konkretnego kraju z pominięciem tego, który wprowadził już przepisy.

Jako przykład podał paczki płynące do Polski nie tylko poprzez portu w Gdańsku, ale również także przez Rotterdam albo przez Hamburg.

„Stąd, żeby rozwiązania uszczelniające były efektywne, muszą zostać wdrożone, po pierwsze – we wszystkich krajach UE, a po drugie w tym samym momencie. Tak, żeby w żadnym miejscu, ani geograficznie ani czasowo, nie pojawiła się luka w prawie. I właśnie takie rozwiązanie proponuje nam UE” – powiedział Sarnowski.

Dlatego też – jak wyjaśnił – w perspektywie połowy roku, we wszystkich krajach UE wdrożone zostaną dwa rozwiązania przygotowane przez Unię Europejską.

„Po pierwsze – uszczelnienie przesyłu paczek z Chin. Najważniejszą regulacją jest tutaj eliminacja zwolnienia z podatku VAT paczek o małych wartościach, czyli do 150 euro. Nie będzie już takiej sytuacji, w której paczki mogą trafić do UE przez to państwo, w którym  tego rodzaju paczki nie są opodatkowane” – powiedział Sarnowski.

Druga zmiana, którą zaproponowała KE to znaczne uproszczenie dla podmiotów działających na rynku e-commerce.

„Od paczek wysyłanych do innych krajów UE z Polski rozliczany jest VAT w kraju docelowym. Oznacza to, że we wszystkich 27 krajach UE powinniśmy się zarejestrować i zapłacić podatek według tamtejszych reguł oraz według tamtejszej stawki. Co jest w oczywisty sposób bardzo kłopotliwe, czasochłonne, i – po prostu – kosztowne. Teraz będziemy mieli nowe rozwiązanie, które można określić jako tzw. zasadę jednego okienka. Wystarczy, że firmy handlujące w UE, czy poza nią, zarejestrują się w jednym państwie UE i rozliczą z nim podatek, a dopiero po stronie tego państwa, w którym są zarejestrowane, będzie leżał obowiązek rozliczenia VAT-u z państwem, do którego paczki są wysyłane” – wyjaśnił Sarnowski.

Jak zaznaczył wiceminister wdrożenie pakietu e-commerce przyniesie rocznie ok. 1,2 mld zł dodatkowych wpływów.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: