Konkurs "Wakacje z MMS" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 15

Regulamin Konkursu "Wakacje z MMS" w sieci Plus GSM:

 1. Organizator Konkursu 

  1. Organizatorem konkursu "Wakacje z MMS" ("Konkurs") i fundatorem nagród w Konkursie jest Polkomtel S.A z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 ("POLKOMTEL"). 

  2. Konkurs jest prowadzony przez POLKOMTEL na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 2. Uczestnictwo w Konkursie 

  1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów, będący Abonentami Plus GSM i Użytkownikami telefonów SIMPLUS w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL ("Uczestnicy"). 

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wiadomości MMS w ramach usługi MMS Premium na numer 901234 w terminie od 1 lipca 2003 r. do 31 sierpnia 2003 r. oraz zgoda na ewentualną publikację treści przesłanej wiadomości MMS oraz swojego imienia i nazwiska. 

  3. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy i Agenci POLKOMTEL oraz najbliżsi członkowie rodzin wymienionych osób. 

  4. Koszt wysłania jednej wiadomości MMS w ramach Konkursu na numer 901234 wynosi 1 zł netto (1,22 zł brutto). 

 3. Nagrody w Konkursie 

  1. Nagrodą główną w Konkursie są trzy telefony komórkowe Siemens M55 z kamerą cyfrową wraz z mini zestawem Simplus („Nagroda Główna”). 

  2. Nagrodą dodatkową jest pięć telefonów komórkowych z obsługą MMS Sagem MyX-5m wraz z mini zestawem Simplus

  3. Nagrodą pocieszenia jest 30 mini zestawów Simplus Team

 4. Czas trwania Konkursu 

  1. Konkurs rozpoczyna się 01.07.2003 r. i trwa do 31.08.2003 r. 

  2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12.09.2003 r. 

 5. Zasady Konkursu 

  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać na numer 901234 wiadomość MMS zawierającą zdjęcie w formacie JPG związane tematycznie z hasłem „Wspomnienie z wakacji” („Zdjęcie konkursowe”). 

  2. Jeden Uczestnik ma prawo do przesłania więcej niż jednego Zdjęcia konkursowego. 

  3. Przy wyborze najlepszego z nadesłanych Zdjęć konkursowych będzie brana pod uwagę estetyka, oryginalność Zdjęcia konkursowego oraz pomysłowość Uczestnika. 

  4. Proces wyboru najlepszego Zdjęcia konkursowego obędzie się dwuetapowo:
   I etap – od 1.07.2003 r. do 31.08.2003 r.: wstępna weryfikacja nadesłanych Zdjęć konkursowych i opublikowanie wybranych Zdjęć konkursowych w galerii MMS pod adresem http:// wakacje.plusnet.pl.
   II etap – od 1.09.2003 r. do 12.09.2003 r. wybór najlepszych Zdjęć konkursowych z pośród opublikowanych w Galerii MMS a następnie wybór najlepszego Zdjęcia konkursowego oraz pięciu wyróżnionych Zdjęć konkursowych. 

  5. Z udziału w Konkursie wykluczone zostaną Zdjęcia konkursowe o charakterze lub treściach bezprawnych, niecenzuralnych, nie związanych z tematem Konkursu albo opublikowane w sposób inny niż określony w pkt. 4 powyżej. 

  6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12.09.2003 r. i dokona tego Komisja Konkursowa w składzie:
   Leszek Kamiński - Dyrektor Biura PR, Rzecznik Prasowy Polkomtel S.A.
   Marcin Żelazny - Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów i Usług
   Zbigniew Olesiak - Kierownik ds. Produktu 

  7. Nagroda Główna zostanie przyznana Uczestnikowi, który przysłał Zdjęcie konkursowe ocenione przez Komisję Konkursową jako najlepsze Zdjęcie konkursowe („Zwycięzca”). Pięć Nagród Dodatkowych zostanie przyznanych przez Komisję Konkursową Uczestnikom, którzy przysłali wyróżnione Zdjęcia konkursowe („Laureaci”). 

  8. Odpowiedzialność za skutki podatkowe Konkursu, zarówno dotyczące sytuacji podatnika jak i płatnika obciążają POLKOMTEL. POLKOMTEL ponosi odpowiedzialność za pobranie i odprowadzenie podatku należnego z tytułu przekazanych nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

  9. Zwycięzca Konkursu zostanie telefonicznie powiadomiony o przyznaniu Nagrody Głównej a Laureaci o przyznaniu Nagród Dodatkowych w dniu rozstrzygnięcia Konkursu określonym w pkt. 6 powyżej. 

  10. Jeśli do dnia 22.09.2003 r. nie uda się zrealizować kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą Komisja Konkursowa podejmie decyzję o przyznaniu Nagrody Głównej autorowi najlepszego Zdjęcia Konkursowego z listy Laureatów. Jeśli do dnia 22.09.2003 r. nie uda się zrealizować kontaktu telefonicznego z którymś z Laureatów Komisja Konkursowa podejmie decyzję o przyznaniu Nagrody Dodatkowej kolejnemu Uczestnikowi z listy najlepszych Zdjęć konkursowych opublikowanych w Galerii MMS. 

 6. Prawa autorskie 

  1. W momencie przesłania Zdjęcia konkursowego Uczestnicy Konkursu nieodpłatnie przenoszą na POLKOMTEL autorskie prawa majątkowe do swojego Zdjęcia konkursowego. 

  2. Zwycięzcy i Laureatom, oprócz przyznanej odpowiednio Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej, nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do ich Zdjęcia konkursowego, a także odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez POLKOMTEL ze Zdjęć konkursowych na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

  3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zdjęcia konkursowego obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a także obejmuje prawo do udostępniania Zdjęcia konkursowego za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym internetu, intranetu i extranetu. 

  4. Odbiór Nagrody Głównej oraz Nagród Dodatkowych odbędzie się w siedzibie POLKOMTEL, Warszawa Al. Jerozolimskie 81 w sposób uzgodniony przez obie strony, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o przyznaniu Nagrody Głównej bądź Nagrody Dodatkowej. Jeśli Zwycięzca bądź Laureat nie odbierze Nagrody w wyżej oznaczonym terminie Komisja Konkursowa podejmie decyzję o zastosowaniu procedury analogicznej do określonej w pkt. 6.10. 

 7. Reklamacje 

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być kierowane wyłącznie w formie pisemnej na adres: Polkomtel S.A., Departament Rozwoju Produktów i Usług, Al. Jerozolimskie 81, 02 – 001 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Komisja Konkursowa – Wakacje z MMS ”, w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu wskazanej w pkt. 6.8. 

  2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego. 

  3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

  4. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłane do listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Konkursową. 

  5. Dokumentacja dotycząca przebiegu Konkursu oraz raport Komisji Konkursowej przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty sporządzenia. 

  6. Decyzja Komisji Konkursowej odnosząca się do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

  7. POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestnicy. 

 8. Postanowienia końcowe 

  1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.plusgsm.pl oraz nieodpłatnie w siedzibie POLKOMTEL. 

  2. Wysłanie Zdjęcia konkursowego na numer 901234 jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

  3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz grach na automatach (Dz.U. 98.102.650 z późn. zm.) 

  4. POLKOMTEL zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu z przyczyn niezależnych od POLKOMTEL. 

  5. POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień, zakresu i nieścisłości przesyłanych danych za pośrednictwem serwisu MMS Premium w zakresie szerszym niż to wynika z regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

  6. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu. 

  7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL.

Opinie:

Opinie archiwalne (15):

Komentuj

Komentarze / 15

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-07-03 19:17
  Widać, że jest już Siemens M55!
  0
 • Users Avatars Mini
  IHAA! pisze: 2003-07-03 19:19
  Ok, zawsze jakieś urozmajcenie dla plusaków..
  0
 • Users Avatars Mini
  Chris_ pisze: 2003-07-03 19:53
  Hmmmm...konkurs jak konkurs, moze za kilka dni bedzie w promo M55;) ?
  0
 • Users Avatars Mini
  szczeps pisze: 2003-07-03 21:14
  wyszly nowe tel z aparacikami to od razu robia full promcji z mms-ami
  0
 • Users Avatars Mini
  radagast pisze: 2003-07-03 22:45
  plus rządzi!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-07-04 00:51
  Hmm, no ladny konkursik. Szczegolnie nagroda mi sie podoba :) Nie to co t68i w Erze ;)))
  0
 • Users Avatars Mini
  zimek15 pisze: 2003-07-04 01:04
  pozazdroscic temu kto wygra
  0
 • Users Avatars Mini
  wsh pisze: 2003-07-04 01:14
  no calkiem fajny telefonik do wygrania ;] ale trzeba miec duuuzo szczescia zeby zrobic taka fotke co by im sie akurat spodobala hehe
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-04 01:35
  wsh - może to szczęście, ale myślę, że wystarczy chwilę pomyśleć i zrealizować pomysł... mój kolega kupił coś TDK - w pudełku był kupon komnkursowy - hasło trzeba było wymyśleć... mówi, że nawet nie myślał... od miesiąca cieszy się aparatem cyfrowym - nie zabawką, pentaxem 3,2-megapikselowym :-) Aha - jeszcze jakiś film na DVD dostał :-) Koleżanka za to wymyśliła imię dla małpy w którymś ZOO, którą opiekuje się jakaś firma informatyczna - ma komputer Compaq-a od ponad roku :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-07-04 03:25
  wlo * ja z głupoty wypełniłem formularz konkursowy na hasło reklamowe kawy prima i do dziś dostałem już 5 [słownie: pięć] złowych ;) wisiorków w kształcie ziarenka kawy ;) albo im się tak spodobało albo mają uszkodzoną bazę danych ;)) zobaczymy w nowych reklamach tv kawy prima :))
  0
 • Users Avatars Mini
  staples pisze: 2003-07-04 13:15
  No to dawajcie M55 z aparacikiem w promo w + odrazu biorę :-) a jeśli VIP ma rację, że od 49zł to bardzo ładnie by było :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  IHAA! pisze: 2003-07-04 21:46
  idea słynie z konkursów promujacych mms kiedyś był konkurs na dokończenie reklamy promujacej wiadomosci mms..
  0
 • Users Avatars Mini
  +artur pisze: 2003-07-05 12:48
  Dobry sposób żeby zarobić troche kasy na MMS-ach
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-07-06 12:24
  Jasne...oni zawsze wiedza jak nas podejsc (nie kazdego)
  0
 • Users Avatars Mini
  barnie pisze: 2003-09-17 09:06
  tyle że trzeba mieć jeszze troche groszana te mmsy.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: