Konkurs Wielkanocny w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 12

Regulamin konkursu: WIELKANOC Z ERĄ 

1. Organizatorem Konkursu "WIELKANOC Z ERĄ" jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 29159 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy. 

2. Konkurs trwa od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2003r (włącznie). 

3. Konkurs dotyczy quizu: "WIELKANOC Z ERĄ" dostępnego poprzez 2 kanały medialne: krótkie wiadomości tekstowe SMS i serwis WAP w sieci Era. 

4. Zgłoszeniem do konkursu jest przynajmniej jednorazowe skorzystanie z quizu: "WIELKANOC Z ERĄ" poprzez: 

 1. połączenie się z quizem: "WIELKANOC Z ERĄ" w serwisie WAP w sieci Era i rozpoczęcie gry komendą: GRAJ; lub 

 2. wysłanie z telefonu komórkowego krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) pod numer 6622 z poleceniem: WIELKANOC, która spowoduje rozpoczęcie gry. 

5. Konkurs polega na uzyskaniu jak najwyższej pozycji w rankingu quizu: "WIELKANOC Z ERĄ". 

6. Quiz "WIELKANOC Z ERĄ" składa się z 5 poziomów trudności. Na każdym poziomie trudności znajduje się 5 pytań. 

7. Poprawna odpowiedź powoduje automatyczne wygenerowanie kolejnego pytania dla Uczestnika Konkursu. Brak prawidłowej odpowiedzi powoduje cofnięcie Uczestnika Konkursu do pierwszego pytania poprzedniego poziomu. W rankingu zapisany jest najlepszy wynik jaki udało się osiągnąć Uczestnikowi Konkursu i ten wynik będzie podstawą do uczestnictwa w Konkursie. 

8. Zgłoszenie do Konkursu, o którym mowa w punkcie 4 oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu konkursowego podanego na stronach internetowych: www.eraomnix.pl oraz dostępnego w siedzibie głównej PTC w Warszawie. 

9. W Konkursie "WIELKANOC Z ERĄ" mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz prawne, będące Abonentami PTC na podstawie ważnej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z PTC, którzy nie zalegają z bieżącymi płatnościami oraz Użytkownicy telefonów w sieci Era w systemie Era Tak Tak. 

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PTC oraz członkowie ich rodzin. 

11. Weryfikacja rankingu przez PTC w celu określenia laureatów Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu, tj. do dnia 07.05.03. 

12. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców wśród Uczestników Konkursu (Abonentów sieci Era lub Użytkowników systemu Era Tak Tak), którzy ukończyli quiz, tj. udzielili poprawnej odpowiedzi na piąte pytanie piątego poziomu trudności. Z listy graczy ułożonej według kolejności ukończenia quizu, zwycięzcą zostanie pierwszy i co 5 uczestnik (1, 5, 10, 15...), który otrzyma nagrody w kolejności podanej w punkcie 19. Każdy gracz ma nieskończenie wiele prób ukończenia quizu, ale tylko raz może quiz ukończyć. 

13. Wszyscy laureaci Konkursu "WIELKANOC Z ERĄ" zostaną zweryfikowani przez Dział Należności we współpracy z Komisją Konkursową pod kątem ewentualnych zaległości płatniczych względem Operatora sieci Era. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Departament Należności do któregokolwiek ze zwycięzców, ponownie zostanie zwołana Komisja Konkursowa, która zdyskwalifikuje zadłużonego laureata i wyłoni kolejnego zwycięzcę według zasad niniejszego regulaminu. 

14. Aktualny ranking dostępny jest : 

 • po wysłaniu krótkiej wiadomości (SMS) pod numer 6622 z poleceniem: WIELKANOC RANKING

 • po wybraniu opcji RANKING w menu quizu WIELKANOC na WAP 

 • na stronach internetowych: www.eraomnix.pl

15. Ponadto dzięki opcji STATUS w quizie "WIELKANOC Z ERĄ" na WAP lub poprzez wysłanie wiadomości SMS z poleceniem WIELKANOC STATUS każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać informację o swoim miejscu w rankingu oraz najwyższym poziomie trudności, do którego udało się dotrzeć Uczestnikowi Konkursu. 

16. Nazwiska i imiona oraz miejscowość (w przypadku firmy - pełna nazwa firmy), wszystkich laureatów Konkursu zaprezentowane zostaną na stronach internetowych: www.eraomnix.pl

17. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację nazwiska i imienia oraz miejscowości (w przypadku firmy - pełnej nazwy firmy), na stronach internetowych oraz przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) wyłącznie przez PTC i tylko dla celów niniejszego Konkursu. 

18. Po zakończeniu trwania Konkursu Komisja Konkursowa wybrana przez PTC, zweryfikuje spełnienie kryteriów konkursowych przez poszczególnych Uczestników Konkursu i wyłoni 3 laureatów nagród głównych oraz laureatów nagród pocieszenia w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. 

19. W Konkursie są do wygrania następujące nagrody: 

 • pierwszych trzech graczy z listy zwycięzców (tj. 1, 5, 10 uczestnik konkursu) otrzyma aparaty telefoniczne: Sony Ericsson T300 wraz z kamerą Communicam MCA-25

 • kolejnych 150 graczy z listy zwycięzców (tj. 15, 20, 25... uczestnik konkursu) otrzyma gadżety firmowe sieci ERA 

20. Przyznane nagrody nie mogą być zamienione na równowartość pieniężną. 

21. Organizator Konkursu ponosi koszty związane z ufundowaniem wszystkich nagród w Konkursie. 

22. Nagrody konkursowe w postaci telefonów: Sony Ericsson T300 wraz z kamerą Communicam MCA-25, będą powiększone w wypadku osób fizycznych o nagrodę gotówkową w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona zwycięzcy lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 41, ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są samodzielnie dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

23. Nagrody w Konkursie zostaną przesłane laureatom Konkursu "WIELKANOC Z ERĄ" pocztą, na koszt organizatora Konkursu. 

24. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności Konkursu z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) lub osobiście pod rygorem nieważności w siedzibie głównej PTC w Warszawie Al. Jerozolimskie 181 z dopiskiem "KONKURS WIELKANOC Z ERĄ". Komisja Konkursowa rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu. 

25. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i rozstrzyga o prawie do nagrody.

Opinie:

Opinie archiwalne (12):

Komentuj

Komentarze / 12

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-10 15:46
  przeciez to czyste naciagactwo...badzcie gnoje uczciwi...i proponujecie lepiej transakcje wiazane...np. wydzwoniles dodatkowo 20 minut...masz prawo do pieciu kolejnych za darmo...albo nie liczymy Ci za ostatnie 5 :)
  0
 • Users Avatars Mini
  nataniel pisze: 2003-04-10 15:49
  w poniedziałek bedzie s55 za 49 zł dla priva a te wszystkie ogloszenia w wyborczej i rzeczpospolitej etc. o super promocji w sieci era od 14.04. zdają sie tylko to potwierdzac
  0
 • Users Avatars Mini
  americano pisze: 2003-04-10 16:17
  no coz; wlasciwie to juz dawno quiz minal i wszystki cenne nagrody zostaly zgarniete,i do tego to wlasnie ja bylem pierwszy i na pewno dostane SE T300 z cyfra, KOCHAM EREE!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  americano pisze: 2003-04-10 16:20
  do KRK , sorki ale trzeba bylo przeczekac jeszcze 3 gosci i wtedy bys na pewno zainkasowal fona
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-10 16:34
  Czego oni jeszcze nie wymyślą żeby nas wyczesać ??
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-10 16:37
  Na :www.telefon gsm.pl organizują spotkanie wszystkich userów na czacie . myśle ze to niegłupi pomysł
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2003-04-10 18:14
  a kiedy sl55 w erze??? na cebicie juz byl. moze na swieta?? :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2003-04-10 19:37
  Americano, nie ciesz się, to że teraz jesteś pierwszy nie znaczy że ktoś cię nie wyprzedzi. Ranking będzie się zmieniał do końca konkursu :-P
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2003-04-10 19:40
  Ale to jeszcze nic, ja byłem do końca jednego z konkursów w pierwszej dziesiątce (nagrody dostać miała pierwsza setka) i zgadnij co dostałem? Figę z makiem! Na liście laureatów nie było w ogóle mojego nazwiska. W konkursie brałem udział z telefonu abonamentowego (żeby ktoś nie napisał że z niezarejestrowanego taktaka)
  0
 • Users Avatars Mini
  katasz pisze: 2003-04-10 20:29
  Juz o tym pisalem, ale... - quizy to nieuczciwa forma wyzysku abonentow - totalna porazka, celem takiego quizu jest zgarniecie totalnej kasy przez operatora, i nagrodzenie kilku klientow - czego zreszta tez nie jestem pewien. PORAZKA!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sonix111 pisze: 2003-04-13 00:28
  do Katasz : badz pewny juz 3fony wtem sposob u nich wygralem, a w tym quzie 2 zgarnelem, na pierwszym msc jakis kolesmnie wyprzedzil
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-15 00:04
  Naprawde wielki konkurs!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: