KPN Telecom osiągnął zysk

Newsy
Żródło: Reuters
Opinie: 0

Holenderski KPN Telecom osiągnął w 2000 roku lepszy niż oczekiwano zysk netto przed odliczeniem elementów nadzwyczajnych, a w 2001 roku spodziewa się wzrostu przychodów ze sprzedaży o 10-15 procent. KPN spodziewa się, że w 2001 roku zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) zwiększy się o pięć procent wobec roku ubiegłego, gdy wyniósł 5,76 miliarda euro. W 2003 roku KPN planuje osiągnąć zysk netto, po tym jak w ubiegłym roku zanotował stratę po opodatkowaniu i odliczeniu elementów jednorazowych w wysokości 626 milionów euro. Jednak zysk netto po opodatkowaniu, ale przed odliczeniem elementów jednorazowych wyniósł 1,87 miliarda euro wobec 828 milionów euro rok wcześniej. Wbrew pojawiającym się na rynku spekulacjom, holenderski operator poinformował również, że w 2001 roku zamierza wprowadzić na giełdę swój dział telefonii komórkowej KPN Mobile. Zadłużenie spółki w 2000 r. wyniosło 21,9 mld EUR. Jego przyczyną był przede wszystkim zakup licencji na świadczenie usług telefonii komórkowej w Holandii i Niemczech. Spółka aby uzyskać środki na redukcję długu, zamierza sprzedać część swoich aktywów w celu redukcji ogromnego zadłużenia, które w ubiegłym roku wzrosło do 21,9 z 4,6 miliarda euro w 1999 roku.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: