Kraśnik zaczyna walkę z 5G - WiFi w szkołach też złe, telefony komórkowe tylko w trybie samolotowym

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Kraśnik zaczyna walkę z 5G

Serwis internetowy Kraśnik Naszemiasto podał, że kraśniccy radni uchwalili uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Koalicja Polska Wolna od 5G. Petycja dotycząca "ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większa ekspozycja na sztuczne pole elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości" wpłynęła do urzędu miasta 23 marca.

 

Oto fragment tej petycji: "wnosimy o to, aby w uchwale Rada Miasta wyraziła negatywne stanowisko wobec: wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elekromagnetyczne z zakresu mikrofalowego; wprowadzenia standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku"

 

Kolejne punkty petycji dotyczą wniosku do rady o zlecenie zdemontowania istniejącej sieci WI-Fi w szkołach oraz zlecenie nakazania uczniom przełączenia telefonów na tryb samolotowych w czasie lekcji i zakazania ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub alarmowymi.

 

Przewagą trzech głosów (9 głosów oddano za, 6 przeciw i 3 wstrzymane) uchwała została podjęta, tym samym radni uznali petycję za zasługującą uwzględnienia.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: