KST'2001

Newsy
Opinie: 0

W dniach od 12 do 14 września 2001 roku na terenie Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy obradować będzie 17-te Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST'2001. W obradach udział weźmie około 800 osób reprezentujących wszystkie wyższe uczelnie kraju prowadzące działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie telekomunikacji, pracownicy instytutów naukowych związanych z problemami telekomunikacji, pracownicy przemysłowych biur konstrukcyjnych i badawczych oraz służb technicznych łączności. Tradycyjnie imprezą towarzyszącą KST jest wystawa telekomunikacyjnej aparatury pomiarowej, nowoczesnych konstrukcji: systemów, urządzeń i kabli telekomunikacyjnych oraz sprzętu komputerowego.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: