"Kto pobiera multimedia na komorki" - raport

Newsy
Żródło: Telecom Media
Opinie: 6

W Polsce miesięcznie odnotowuje się od 7 do 9 mln pobrań multimediów na komórkę. Firma Telecom Media przygotowała raport analizujący rynek (klientów) tego typu usług. Raport powstał na podstawie danych obejmujących okres styczeń 2006 – marzec 2007.

Raport opracowany został przez firmę Telecom Media w marcu br. na podstawie reprezentatywnej próby 10 mln pobrań multimediów na komórki, 3 tys. wywiadów ankietowych przeprowadzonych z losowo wybranymi osobami spośród klientów Telecom Media, a także analizy struktury sprzedaży produktów multimedialnych na komórki w ciągu ostatnich piętnastu miesięcy.

Według danych wynikających z raportu, z mobilnych multimediów w niemalże równym stopniu korzystają kobiety i mężczyźni. Proporcja ta podobna jest zresztą do struktury płci internautów, czyli odpowiednio - 48% i 52%. Najliczniejszą grupą są osoby w wieku 20 – 30 lat (aż 41%), otwarte na nowe technologie i nastawione na rozrywkę. Na drugim biegunie sytuują się osoby poniżej 10 roku życia, stanowiąc jedynie 1% wśród użytkowników produktów multimedialnych na komórkę, oraz ludzie w wieku powyżej 40 lat, których jest ok. 8%. Struktura wykształcenia wśród osób zamawiających multimedia jest zbliżona do ogólnej struktury w populacji.

Raport daje również odpowiedź na pytanie jakich telefonów używają osoby pobierające multimedia na swoje komórki. Niekwestionowanym liderem jest Nokia, która 2006 roku miała 36% udział wśród wszystkich telefonów, a w pierwszym kwartale tego roku jej udział wzrósł o 2%. Sony Ericsson z udziałem 20% plasuje się na drugim miejscu, lecz jego udział w transakcjach wzrósł 2007 o 4%. Trzecie miejsce zajmuje Samsung z udziałem 13%.

Z raportu wynika, że aż 43% wszystkich pobrań w 2006 roku dokonano na 10 modeli telefonów. Wśród nich 5 pierwszych pozycji zajmuje Nokia. Pozostałe to Sony Ericsson, Siemens oraz Samsung.

W Polsce operatorzy GSM od lat posiadają zbliżone do siebie udziały w rynku pod względem liczby abonentów. Okazuje się, że struktura pobrań zawartości Telecom Media nie odzwierciedla tych proporcji. Zdecydowanie mniejszą grupą klientów są posiadacze telefonów w sieci Era. Ich udział w całości zamówień wyniósł tylko 25%, podczas gdy udział pozostałych operatorów stanowi rząd 37% - 38%.

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: