Liczba klientów stacjonarnego internetu w Orange wzrosła przez rok tylko o 1 procent

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Liczba klientów stacjonarnego internetu w Orange wzrosła przez rok tylko o 1 procent

Orange podał swoje wyniki za II kw. 2023 r.

Przychody w porównaniu rok do roku urosły o 5.5% do 3.22 mld zł.

Zysk netto delikatnie zmalał do 239 mln.

Liczba kart SIM spadła o 2.1% do 17.45 mln. Spadek wynikał ze znacznego spadku bazy kart prepaid (o 16.1%).

Baza klientów usług przedpłaconych zmniejszyła się w drugim kwartale o 109 tys., do poziomu 4,7 mln. Wskaźnik ARPO z usług przedpłaconych wzrósł do 13,9 zł, tj. o 11,2% w ujęciu rocznym.

Liczba łączy światłowodowych urosła o 18% do 1.257 mln. W II kw. Orange podłączył 39 tys. nowych gospodarstw.

W zasięgu sieci światłowodowej jest 7,5 mln gospodarstw domowych (245 tys. zostało objętych zasięgiem w 2 kw.).

Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła w 2 kw. 2023 roku tylko o 4 tys. - o 1% rok-do-roku.

Udział klientów usług światłowodowych w całkowitej bazie klientów internetu stacjonarnego osiągnął już 45%.

Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrósł w ujęciu rocznym o 4,4%, do poziomu 64,0 zł.

Liczba klientów komórkowych abonamentowych usług głosowych zwiększyła się w 2 kw. 2023 roku o 57 tys., tj. 2% rok-do-roku. Liczba aktywacji netto była wyższa niż w 1 kw. (kiedy wyniosła 40 tys.), ale znacznie niższa niż w 2 kw. 2022 roku, kiedy na liczbę aktywacji korzystnie wpłynął wyjątkowo duży popyt ze strony uchodźców wojennych z Ukrainy.

W 2 kw. 2023 roku wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych zwiększył się w ujęciu rocznym o 3,5% (wobec wzrostu o 3,2% r/r w 1 kw. 2023 roku), do poziomu 29,3 zł, co było efektem strategii cenowej ukierunkowanej na wartość.

W stacjonarnych usługach głosowych strata łączy netto w 2 kw. 2023 roku wyniosła 30 tys.

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: