Limit finansowy transmisji danych w PLAY

Newsy
Żródło: PLAY
Opinie: 2

PLAY od 1 marca 2010 r. wprowadza usługę „Limit finansowy transmisji danych”.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, od dnia 1 marca 2009 r. wszyscy użytkownicy sieci telekomunikacyjnej P4 korzystający z transmisji danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro będą mogli aktywować usługę „Limit transmisji danych”.

Dzięki tej usłudze transmisja danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro po osiągnięciu określonego limitu finansowego, będzie automatycznie zablokowana na zasadach i warunkach opisanych poniżej.

Wszystkim użytkownikom korzystającym z usług typu post-paid przysługuje limit finansowy zbliżony do kwoty 265 PLN brutto (217,21 PLN netto) w odniesieniu do każdego okresu rozliczeniowego.

W przypadku użytkowników korzystających z usług typu pre-paid i „Mix” przysługuje identyczny limit w odniesieniu do każdego miesiąca kalendarzowego .

W momencie, kiedy użytkownik, podczas korzystania z transmisji danych w roamingu międzynarodowym, w strefie Euro, w danym okresie rozliczeniowym albo miesiącu kalendarzowym, osiągnie 80 % limitu finansowego P4 przesyła wiadomość SMS informującą o tym fakcie. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od P4 zaprzestania wysyłania takich powiadomień poprzez wyłączenie usługi, a następnie ponownego rozpoczęcia ich wysyłania poprzez włączenie usługi.

W przypadku, kiedy limit finansowy zostanie osiągnięty P4 przesyła wiadomość SMS na numer użytkownika z procedurą, którą użytkownik stosuje jeżeli chce korzystać dalej z usługi transmisji danych w roamingu międzynarodowym, w Strefie Euro. Jeżeli użytkownik nie skorzysta z procedury, o której mowa powyżej, P4 niezwłocznie zaprzestaje świadczenia usługi transmisji danych w roamingu międzynarodowym, w Strefie Euro, a tym samym naliczania opłat, do czasu skorzystania przez użytkownika z procedury, o której mowa powyżej.

Włączenie lub wyłączenie usługi odbywa się poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS na numer 120 o analogicznej treści „wlacz” lub „wylacz”.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: