W Łodzi spłonęła stacja bazowa sieci PLAY

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
W Łodzi spłonęła stacja bazowa sieci PLAY

W Łodzi kilka dni temu spłonęła stacja bazowa sieci PLAY. Operator wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie (jego pełną treść znajdziecie poniżej).

Niestety nie jest to pierwszy przypadek dewastacji stacji bazowych w naszym kraju. Operatorzy borykają się z kradzieżami, bezmyślnym niszczeniem i celowymi uszkodzeniami infrastruktury. Nie ma to na razie żadnego związku z planowaną budową sieci 5G, ale sieci komórkowe obawiają się, że przypadki ataków na infrastrukturę mogą być teraz coraz częstsze.

Niedawno w Łodzi paliła się także stacja ze sprzętem T-Mobile i Plusa. Uszkodzenia sprzętu nie były duże.

Oto treść oświadczenia sieci PLAY:

W związku z doniesieniami o atakach na infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce operator sieci PLAY oświadcza, że takie czyny noszą znamiona działalności przestępczej wymierzonej w bezpieczeństwo państwa i obywateli. Operator podkreśla, że bezpieczeństwo oraz ochrona klientów i pracowników jest jego najwyższym priorytetem. Wszelkie tego rodzaju ataki są natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania na najwyższym szczeblu.

Infrastruktura telekomunikacyjna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. Jej znaczenie jest szczególnie istotne w sytuacjach krytycznych, takich jak stan klęski żywiołowej, czy stan epidemii, którego właśnie doświadczamy. Sprawna i wydajna infrastruktura telekomunikacyjna jest niezbędna w zgłoszeniach wypadków i wydarzeń zagrażających zdrowiu i życiu wszystkich osób znajdujących się na terytorium Polski. Ataki na nią są takim samym przestępstwem, jak niszczenie infrastruktury kolejowej (tory i trakcje) czy energetycznej (linie przesyłowe).

Operator sieci PLAY potępia podżeganie do ataków na infrastrukturę telekomunikacyjną.

Zdjęcia z palącej się stacji bazowej były publikowane na FB przez osoby związane z ruchem antyszczepionkowym:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: