Lucent w roku finansowym 2002 stracił prawie 12 mld dolarów

Newsy
Żródło: Lucent Technologies
Opinie: 10

Lucent Technologies ogłosił wyniki za czwarty kwartał roku finansowego 2002.

  • Przychody pro forma ze sprzedaży 2,28 miliarda; strata pro forma na akcję 64 centy.

  • Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego planowane pod koniec roku finansowego 2003.

  • W obecnym kwartale przychody na tym samym poziomie lub do 10% niższe, w drugim kwartale - 2,5 miliarda dolarów.

  • Wystarczające zasoby gotówki na sfinansowanie działalności i restrukturyzacji.

Czwarty kwartał

Przychody pro forma ze sprzedaży w czwartym kwartale roku finansowego 2002 wyniosły 2,28 miliarda USD, co stanowi około 23-procentowy spadek w porównaniu z 2,95 miliarda USD w poprzednim kwartale - wynik ten jest zgodny z wcześniejszymi przewidywaniami. Dla porównania - w czwartym kwartale roku finansowego 2001 przychody pro forma ze sprzedaży wyniosły 4,75 miliarda USD. Strata pro forma wyniosła 64 centy na akcję w porównaniu do 28 centów na akcję w analogicznym kwartale roku ubiegłego.
"Nasz podstawowy cel to uzyskanie dodatniego wyniku na zakończenie roku finansowego 2003, a jednocześnie nieustanne wspieranie naszych klientów w budowie ich sieci i prowadzeniu działalności i przy rozwiązywaniu problemów które obecnie odczuwają", powiedziała prezes Lucenta Patricia Russo. "Zmniejszając koszty chcemy, do końca roku finansowego 2003, osiągnąć próg rentowności na poziomie 2,5 miliarda dolarów kwartalnych przychodów ze sprzedaży; i nie poprzestaniemy na tym. Cały czas utrzymujemy najlepsze w branży portfolio produktów, dzięki czemu, gdy powróci koniunktura, będziemy nadal gotowi do prowadzenia działalności w wybranych segmentach rynku."

Prognozy na rok 2003

Ze względu na trwającą dekoniunkturę Lucent oczekuje w pierwszym kwartale 2003 przychodów na tym samym lub nieznacznie - do 10% - zmniejszonym poziomie w stosunku do czwartego kwartału 2002, jednakże przy lepszym wyniku finansowym. Bazując wyłącznie na informacjach klientów dotyczących planowanych inwestycji i nie przewidując znaczącej poprawy na rynku jako całości, Lucent spodziewa się wzrostu sprzedaży do poziomu około 2,5 miliarda USD w drugim kwartale 2003.

Podsumowanie roku finansowego 2002

"Mimo pogarszającego się rezultatu na działalności operacyjnej, w 2002 roku firmie udało się zanotować znaczące postępy w niektórych obszarach", powiedziała Russo. "Świadczy to o determinacji naszych pracowników oraz o dążeniu firmy, aby niezależnie od przedłużającego się kryzysu utrzymać wysoki poziom wsparcia klienta - teraz i w przyszłości." W ciągu minionych 12 miesięcy Lucent obniżył wydatki operacyjne oraz wartość aktywów bieżących netto o około 4 miliardy USD każde, znacząco poprawił strukturę przepływów pieniężnych (z minus 4,5 miliarda do 103 milionów USD) oraz zredukował zobowiązania z tytułu finansowania zakupów inwestycyjnych klientów z 5,3 do 1,3 miliarda USD. W roku finansowym 2002 przychody pro forma ze sprzedaży wyniosły 12,2 miliarda dolarów i spadły o około 37 procent w porównaniu do 19,3 miliarda dolarów w roku 2001. Cały rok finansowy 2002 zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 11,8 miliarda USD (3,49 USD/akcję), wobec 16,2 miliarda USD (4,77 USD/akcję) rok temu.

Płynność i przepływy pieniężne

W porównaniu ze stanem na 30 czerwca 2002 r. należności i zapasy firmy spadły o około 600 milionów USD każde; zredukowano również zobowiązania z tytułu finansowania zakupów inwestycyjnych klientów z 1,9 do 1,3 miliarda USD. W bieżącym kwartale Lucent odnotował ujemne przepływy pieniężne w wysokości 708 milionów USD, wobec 739 milionów w poprzednim kwartale (z czego 616 milionów USD pochodziło ze zwrotu podatku dochodowego).

Na dzień 30 września 2002 firma posiadała 4,4 miliarda USD w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych. Odnosząc się do płynności, dyrektor finansowy Frank D'Amelio powiedział: "Mamy wystarczające zasoby gotówki, aby sfinansować restrukturyzację i przetrwać przedłużający się okres dekoniunktury. Dalsze inicjatywy restrukturyzacyjne i obniżony próg rentowności powinny nam dać ponad dwa miliardy dolarów na koniec roku finansowego 2003, bez wykorzystywania żadnych nowych linii kredytowych." D'Amelio zaznaczył, że przewidywane zapotrzebowanie na gotówkę w 2003 roku obejmuje około 700 milionów dolarów na dalszą restrukturyzację, 600 milionów na spłatę odsetek i wypłatę dywidend, oraz 1 miliard dolarów na działalność operacyjną. Według prognoz największe wypływy gotówkowe są oczekiwane w pierwszym kwartale 2003, z ich zmniejszeniem w drugim kwartale i poprawą operacyjnych przepływów pieniężnych jako całości w dalszej części roku.

Koszty

W ujęciu pro forma koszty ogólne, administracji i sprzedaży (SG&A), z wyłączeniem rezerw na nieściągalne należności i kredytowanie zakupów inwestycyjnych klientów (te wzrosły z 238 do 424 milionów USD), spadły w porównaniu do poprzedniego kwartału o 15 procent do poziomu 521 milionów USD, głównie w wyniku wcześniejszych działań restrukturyzacyjnych. Analogicznie, wydatki na badania i rozwój (R&D) obniżyły się o 9 procent do 435 milionów USD, z wyłączeniem 250 milionów USD kosztów amortyzacji sprzętu i oprogramowania związanego z wejściem na rynek UMTS. W stosunku do czwartego kwartału roku ubiegłego koszty R&D spadły o 40 procent.

Restrukturyzacja

Plan restrukturyzacji, którego wdrażanie rozpoczęto w czwartym kwartale, zakłada zaoszczędzenie 1 miliarda USD w skali roku, z czego 800 milionów kosztów operacyjnych; uwzględniając pełną realizację wcześniej ogłoszonych zwolnień i dodatkową redukcję 10 tysięcy osób ogłoszoną 11 października, Lucent spodziewa się osiągnąć stan zatrudnienia na poziomie 35 tysięcy pracowników do końca roku finansowego 2003 (na dzień 30 września 2002 firma zatrudniała około 47 tysięcy pracowników).

Opinie:

Opinie archiwalne (10):

Komentuj

Komentarze / 10

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: