MediaTel zapłaci TP ponad 850 tys. zł

Newsy
Żródło: MEDIATEL
Opinie: 0
Opinie: 0

MediaTel wynegocjował ostateczne warunki ugody z Telekomunikacją Polską dotyczącej rozliczeń za świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla abonentów TP w okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia 26 września 2003 r. t.j. przed uruchomieniem operatorskiego Punktu Styku Sieci, stosownie do wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 29 września 2006 r. oraz po odrzuceniu przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej od tego wyroku.

W wyniku zawartej Ugody Spółka dokona zwrotu do TP SA potrąconej we wrześniu 2005 r. we wzajemnych rozliczeniach kwoty z tytułu usług internetowych świadczonych przez MediaTel SA abonentom TP SA od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 26 września 2003 r. przed uruchomieniem operatorskiego Punktu Styku Sieci. Po uwzględnieniu 5% upustu uzyskanego w drodze negocjacji, kwota należna TP SA wynosi PLN 853 tys. i nie zostanie powiększona, zgodnie z Ugodą, o sumę odsetek.

Powyższa kwota została już uznana po stronie kosztów Spółki w bilansie za 2006 rok, a więc nie wpłynie ujemnie na przyszły wynik MediaTel SA. Rezerwa utworzona w poprzednim okresie na naliczone odsetki w wysokości PLN 139 tys., zostanie obecnie rozwiązana.

Ugoda została parafowana w dniu dzisiejszym przez Zarząd MediaTel SA i przesłana do TP SA w celu podpisania.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: