Midas dofinansował CenterNet

Newsy
Żródło: NFI Midas
Opinie: 4

20 kwietnia 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CenterNetu, na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki z kwoty 26.120.924,00 zł do kwoty 61.465.740,90 zł, to jest o kwotę 35.344.816,90 zł w drodze emisji 2.043.053 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 17,30 zł każda akcja i pokryciu ich wkładem pieniężnym. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez skierowanie oferty ich objęcia do NFI Midas. Podwyższenie kapitału zakładowego CenterNet związane jest z realizacją polityki inwestycyjnej Funduszu.

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: