mObywatel musi bardzo się zmienić - tego wymaga Unia

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
mObywatel musi bardzo się zmienić - tego wymaga Unia

20 maja 2024 roku zacznie obowiązywać opublikowane 30 kwietnia w Dzienniku Urzędowym UE tzw. rozporządzenie eIDAS 2, które wprowadza Europejskie Ramy Tożsamości Cyfrowej.

Akt ten zmieni przepisy o identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, które obowiązywały od 2014 roku.

eIDAS 2 wprowadzi Europejskie Portfele Tożsamości Cyfrowej (ETPC, ang. The EU Digital Wallet, EUDIW). To osobiste portfele cyfrowe, które uznaje się powszechnie w całej Unii Europejskiej. Dzięki nim użytkownicy będą mogli:

  • potwierdzać tożsamość, korzystając z publicznych i niektórych komercyjnych usług online i offline,
  • wybrać ze swojego portfela dokumenty i dane, aby dzielić się nimi bezpiecznie;
  • zdecydować, czy chcą korzystać z portfela.

Kwalifikowane podpisy elektroniczne będą dostępne w portfelach za darmo dla wszystkich, którzy będą ich używać do celów innych niż zawodowe.

Przepisy rozporządzenia eIDAS 2 zaczną obowiązywać już 20 maja, ale ich praktyczne wdrożenie zależy od tego, kiedy Komisja Europejska przyjmie akty wykonawcze do rozporządzenia. Pod koniec tego roku poznamy niektóre z nich – w tym przepisy dotyczące wymagań technicznych dla portfeli. Od tego czasu państwa członkowskie UE i Ukraina będą miały 2 lata na to, aby zbudować i wdrożyć swoje porfele.

Wdrożenie i doskonalenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej to jeden z priorytetów polskiego rządu.

Ministerstwo Cyfryzacji, współdziałając z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, planuje przeprowadzić wkrótce konsultacje publiczne, które będą dotyczyły tego, jak:

  • dostosować mObywatela do wymogów Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej,

  • wdrożyć pozostałe wymogi z rozporządzenia eIDAS 2.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: