Motorola przejmuje RiverDelta Networks - komunikat

Newsy
Żródło: Motorola
Opinie: 0

Motorola przejmuje RiverDelta Networks

Strategiczne przejęcie umożliwia firmie Motorola oferowanie najbardziej zaawansowanych kompleksowych rozwiązań infrastruktury sieci IP na rynku rozwiązań szerokopasmowych

Motorola, Inc. zawarła ostateczną umowę, której celem jest przejęcie firmy RiverDelta Networks, Inc., z siedzibą w Tewksbury, Massachusetts, wiodącego dostawcy rozwiązań szerokopasmowych dla operatorów telekomunikacyjnych, systemów przełączania, kontolerów CMTS oraz systemów zarządzania usługami. Częścią kontynuowanej od lat strategii Sektora Łączności Szerokopasmowej firmy Motorola jest oferowanie operatorom sieci szerokopasmowych kompleksowej infrastruktury internetowej umożliwiającej obsługę najnowszych aplikacji wykorzystywanych do przesyłania dźwięku, obrazu oraz danych. Przejęcie firmy RiverDelta Networks wzbogaci zakres usług oferowanych przez firmę Motorola o możliwość inteligentnego zarządzania ruchem w sieci. 

Transakcję szacuje się na 300 milionów dolarów, jednakże suma ta może jeszcze ulec pewnym korektom. Zgodnie z umową o połączeniu, podlegającą różnym warunkom zamknięcia, Motorola obejmie całość wyemitowanego kapitału firmy RiverDelta Networks w zamian za akcje zwykłe firmy Motorola. Ostateczna proporcja wymiany ujawniona zostanie tuż przed zamknięciem i będzie oparta o dane dotyczące średniej wartości handlowej akcji zwykłych firmy Motorola w tym czasie.

Przejęcie umożliwi Motorola Broadband oferowanie produkowanych przez RiverDelta Networks rozwiązań stosowanych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, zintegrowanych systemów CMTS o wysokim stopniu upakowania modułów, a także umożliwi firmie pozyskanie specjalistów z ponad 200 ośrodków badawczo-rozwojowych, w takich dziedzinach jak badania i rozwój, technologia, marketing, produkcja oraz sprzedaż zaawansowanych technologii. Wzbogacając istniejącą ofertę infrastruktury IP o zaawansowaną technologię oraz wspomniane rozwiązania, Motorola Broadband umocni się na pozycji lidera w dziedzinie kontrolerów CMTS dla stacji czołowych, jak również zaakcentuje zapoczątkowane przez firmę strategiczne inicjatywy mające na celu wzrost w dziedzinie transmisji danych - DOCSIS, VoIP oraz przesyłania obrazu poprzez sieci IP. Przejęcie pozwoli Motoroli oferowanie kompleksowych rozwiązań dopasowanych do wymagań sieci metropolitarnych i regionalnych oraz sprzedaż zintegrowanej platformy transmisji szerokopasmowej dla odbiorców wykorzystujących inne kablowe i bezprzewodowe środki dostępu. 

"Takie przejęcie jest korzystne dla obu firm, gdyż pozwala lepiej sprostać wymaganiom operatorów sieci szerokopasmowych, przechodzących obecnie na rozwiązania DOCSIS 1.1 o wysokiej niezawodności w celu oferowania kompleksowych usług szerokopasmowych takich jak przesyłanie danych, usługi VoIP, oraz przesyłanie obrazu poprzez IP," powiedział Dan Moloney, wiceprezes i dyrektor generalny IP Systems Group Motorola Broadband. 

"Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do połączenia z Motorola Broadband, mając w ten sposób wpływ na rozwój technologii w takich dziedzinach jak RF, VoIP oraz systemy wysokiej dostępności", powiedział David Callan - prezes i dyrektor zarządzający firmy RiverDelta Networks. "My wnosimy nowe technologie oraz ducha przedsiębiorczości, a Motorola rozbudowane działy: technologiczny, sprzedaży, oraz pomocy technicznej."

RiverDelta Networks, z siedzibą w Tewksbury, Massachusetts, projektuje, rozbudowuje oraz wprowadza na rynek rozwiązania dla dostawców usług szerokopasmowych, budując sieci oferujące usługi przesyłania dźwięku, obrazu oraz danych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. RiverDelta Networks w rekordowym czasie uzyskała świadectwa CableLabs(r) DOCSIS 1.0 i w oparciu o nie rozbudowała system zgodnie ze specyfikacja QoS DOCSIS 1.1 wraz ze SmartFlow. Dodatkowe informacje o firmie można znaleźć na stronie internetowej www.riverdelta.com.

Sektor Łączności Szerokopasmowej firmy Motorola (Motorola Broadband) powstał w styczniu 2000, po przejęciu przez Motorola, Inc. firmy General Instrument Corporation (GI). Dzięki połączeniu wiodącej pozycji GI na rynku sieci przesyłania dźwięku, obrazu oraz danych, z ogólnoświatowym zasięgiem i renomą firmy Motorola, Sektor Łączności Szerokopasmowej koncentruje się na rozwiązaniach szerokopasmowych oferujących usługi telewizji interaktywnej, internetowe i telefoniczne wykorzystując sieci kablowe oraz bezprzewodowe. Dodatkowe informacje na temat Sektora Łączności Szerokopasmowej firmy Motorola można uzyskać na stronie internetowej: www.motorola.com/broadband.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: