Multimedia Polska - 293 tys. łączy broadband

Newsy
Żródło: Multimedia Polska
Opinie: 2

Grupa Multimedia Polska podała swoje wyniki za I kw. 2009 r.

Wyniki operacyjne

Na dzień 31 marca 2009 r. Grupa posiadała łącznie 1.162.476 jednostek generowania przychodu (RGU), z czego 637.060 stanowiły RGU telewizji kablowej (w tym 5.554 to RGU IPTV a 80.575 to RGU telewizji cyfrowej DTV), 292.750 RGU szerokopasmowego dostępu do Internetu, 188.142 RGU usług telefonii, 32.499 RGU programów Premium, 11.314 stanowiły pośrednie usługi głosowe, a 711 aparaty wrzutowe.

Na dzień 31 marca 2009 r. Grupa posiadała ponad 271.000 abonentów, którzy korzystali z więcej niż jednej usługi, w tym ok. 74.400 abonentów pakietu Triple Play.

W pierwszym kwartale 2009 r. Grupa odnotowała wzrost RGU netto (po uwzględnieniu utraty klientów) w łącznej ilości 33.250, w tym:

  • 12.724 RGU telewizji kablowej (w tym wzrost ilości RGU analogowej telewizji kablowej o 2.301, RGU telewizji cyfrowej w technologii IPTV o 580 RGU i DTV o 9.843 RGU),

  • 14.162 RGU szerokopasmowego dostępu do Internetu,

  • 5.916 RGU usług telefonii (w tym wzrost o 7.876 RGU w technologii VoIP po sieciach kablowych oraz spadek o 1.960 RGU w sieciach PSTN),

  • 2.200 RGU programów Premium, oraz

  • -1.752 spadek RGU pośrednich usług głosowych.

Grupa oczekuje kontynuacji trendu wzrostu ilości klientów korzystających z usług pakietowych, co może wpłynąć na obniżenie wskaźnika utraty klientów i zapewnić ważne źródło wzrostu przychodów. Wskaźnik średnich przychodów na jednostkę generowania przychodu (ARPU na RGU) wyniósł 34,50 zł w I kwartale 2009 r. wobec 35,40 zł w IV kwartale 2008 r. Wartość tego wskaźnika w I kwartale 2009 r. była wypadkową kilku trendów. Główne przyczyny działające in minus na ten wskaźnik to promocje pakietów Premium oraz spadek ARPU w segmencie usług dostępowych i telefonicznych. Z kolei czynnikiem, który zadziałał in plus był wzrost ARPU na usługach telewizji, zarówno analogowej (przejścia do wyższych pakietów) jak i cyfrowej.

Wskaźnik utraty klientów (ang. churn), definiowany jako stosunek liczby odłączeń odnotowanych na danej usłudze do liczby jednostek generowania przychodu (RGU) na początek danego okresu, wyniósł w I kwartale 2009 r. 3,2% (1,06% średniomiesięcznie) w stosunku do 3,3% w I kwartale 2008 r. (1,09% średniomiesięcznie). Wskaźnik ilości usług (RGU) na jednego abonenta zwiększył się z poziomu 1,57 na koniec I kwartału 2008 r. do 1,75 na koniec I kwartału 2009 r. Średni miesięczny przychód na jednego abonenta (ARPU/HC) w I kwartale 2009 r. wyniósł 61,37 zł i wzrósł w stosunku do I kwartału 2008 r. o 4,8%.

Przychody

Porównując wyniki za trzy miesiące rok do roku, Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 11,6 mln zł, tj. 10,1%, z poziomu 115,0 mln zł w 2008 r. do poziomu 126,6 mln zł w 2009 r. Główne czynniki wzrostu to wzrost bazy abonentów i rosnąca popularność nowych usług telewizji kablowej (wzrost przychodów o 7,2 mln zł, łącznie z IPTV, DTV i programami Premium) oraz powiększenie bazy abonentów szerokopasmowego Internetu (wzrost przychodów o 4,4 mln zł).

Kontynuacja trendu spadkowego w telefonii PSTN została częściowo skompensowana przez dynamiczny wzrost liczby użytkowników telefonii VoIP, a przychody z usług głosowych ogółem wzrosły o 0,01 mln zł głównie za sprawą wzrostu w segmencie interkonektu hurtowego.

Pozostałe przychody ze sprzedaży utrzymywały się na zbliżonym poziomie (spadek o 0,03 mln zł). Porównując wyniki za pierwszy kwartał 2009 r. do kwartału poprzedzającego, Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 1,4 mln zł, tj. 1,1%, z poziomu 125,2 mln zł w czwartym kwartale 2008 r. do poziomu 126,6 mln zł w pierwszym kwartale 2009 r.  

Zysk operacyjny

Porównując wyniki za trzy miesiące rok do roku, Grupa odnotowała spadek zysku z działalności operacyjnej o 1,1 mln zł, tj. 4,5%, z poziomu 23,5 mln zł w 2008 r. do poziomu 22,4 mln zł w 2009 r.

Porównując wyniki za pierwszy kwartał 2009 r. do kwartału poprzedzającego, Grupa odnotowała wzrost zysku z działalności operacyjnej o 0,9 mln zł, tj. 4,0%, z poziomu 21,6 mln zł w czwartym kwartale 2008 r. (dane skorygowane po audycie sprawozdań finansowych za 2008 rok) do poziomu 22,4 mln zł w pierwszym kwartale 2009 r.

EBITDA i Skorygowana EBITDA

Porównując wyniki za trzy miesiące rok do roku, Grupa odnotowała wzrost EBITDA o 5,0 mln zł, tj. 9,0%, z poziomu 56,1 mln zł w 2008 r. do poziomu 61,1 mln zł w 2009 r.

Porównując wyniki za pierwszy kwartał 2009 r. do kwartału poprzedzającego, EBITDA spadła o 1,0 mln zł, tj. 1,6%, z poziomu 62,1 mln zł w czwartym kwartale 2008 r. (dane skorygowane po audycie sprawozdań finansowych za 2008 rok) do poziomu 61,1 mln zł w pierwszym kwartale 2009 r., podobnie Skorygowana EBITDA spadła o 1,2 mln zł, tj. 1,9%, z poziomu 62,5 mln zł w czwartym kwartale 2008 r. (dane skorygowane po audycie sprawozdań finansowych za 2008 rok) do poziomu 61,3 mln zł w pierwszym kwartale 2009 r. Marża na Skorygowanej EBITDA spadła z poziomu 49,9% w czwartym kwartale 2008 r. do 48,4% w pierwszym kwartale 2008 r. Z punktu widzenia porównywalności wyników finansowych lepszym miernikiem, w opinii Zarządu Spółki, jest Skorygowana EBITDA.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: