Multimedia Polska straszą wycofaniem kanałów Polsatu - trwają zapewne negocjacje cenowe

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Multimedia Polska wycofuje z oferty kanały telewizji Polsat

Multimedia Polska poinformowały swoich klientów telewizji kablowej, że 1 stycznia 2021 roku nastąpią zmiany w ofercie programowej,  polegające na wycofaniu części programów z oferty objętej tzw. gwarancją operatora. W przypadku oferty cyfrowej zmiana dotyczy następujących kanałów: POLSAT 2, POLSAT NEWS HD, POLSAT CAFE HD, POLSAT PLAY HD, DISCO POLO MUSIC, POLSAT SPORT, POLSAT SPORT EXTRA, POLSAT FILM HD.

Multimedia Polska podają, że kablówka będzie też prawdopodobnie zmuszona wkrótce do całkowitego zaprzestania dostarczania tych programów jak i pozostałych programów nadawcy Telewizji Polsat Sp. z o.o. 

Operator chce do 20 grudnia 2020 roku poinformować klientów, o tym kiedy programy zostaną wyłączone, które z programów wyłączy i jakie programy zastąpią usuwane programy. Informacje te mają być dostępne na stronie www, kanale planszowym i w mailach.

Szczegóły zmian są zamieszczane na stronie https://www.multimedia.pl/zmiany-programowe.

Jeśli klient nie akceptuje zmian, przysługuje mu prawo do złożenia wypowiedzenia według zasad wskazanych poniżej.  

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy abonenckiej powinno być dostarczone do Multimedia Polska nie później niż miesiąc od otrzymania informacji o zmianach.

W przypadku rozwiązania umowy z uwagi na brak akceptacji powyższych zmian warunków umowy, kablówce nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej abonentowi, czyli nie ma kary.

Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie lub w formie dokumentowej na Infolinii Multimedia (rejestrowana rozmowa telefoniczna). Pismo składane przez Abonenta powinno zostać przesłane na adres ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia lub złożone w Biurze Obsługi Klienta Operatora.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: