Natychmiastowe przelewy w Unii będą jednak tylko dla euro

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Natychmiastowe przelewy w Unii będą jednak tylko dla euro

Posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli nowe przepisy, które mają zapewnić natychmiastowe dotarcie przelewanych środków na rachunki bankowe klientów detalicznych i firm w UE.

Nowe rozporządzenie ma na celu zapewnienie, że klienci detaliczni i firmy, zwłaszcza MŚP, nie będą musieli czekać na swoje pieniądze, a także zwiększenie bezpieczeństwa przelewów. Banki i inni dostawcy usług płatniczych (PSP) będą musieli zapewnić, że przelewy są przystępne cenowo i natychmiast przetwarzane. Tekst, uzgodniony już z państwami członkowskimi UE, aktualizuje obecne zasady Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA).

Natychmiastowe polecenie przelewu ma być wykonywane niezależnie od dnia i godziny, a pieniądze muszą dotrzeć na konto odbiorcy w ciągu dziesięciu sekund. Płatnicy powinni również być poinformowani w ciągu dziesięciu sekund o tym, czy przelane środki zostały udostępnione wskazanym przez nich odbiorcom.

Państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, będą również musiały stosować zasady, w przypadku rachunków oferujących już regularne transakcje w euro, po dłuższym okresie przejściowym. Będzie istniało specjalne odstępstwo od dokonywania płatności w ciągu dziesięciu sekund dla takich rachunków poza godzinami pracy, biorąc pod uwagę możliwe obawy o dostęp do płynności w euro.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo, dostawcy usług płatniczych powinni dysponować solidnymi i aktualnymi mechanizmami wykrywania oszustw i zapobiegania im, aby uniknąć sytuacji, w której polecenie przelewu trafi na niewłaściwy rachunek z powodu oszustwa lub błędu. W tym celu dostawcy usług płatniczych działający w UE powinni niezwłocznie i bez żadnych dodatkowych opłat świadczyć usługę weryfikacji tożsamości odbiorcy.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed oszustwami, dostawcy usług płatniczych powinni umożliwić swoim klientom ustalenie maksymalnej kwoty przelewu natychmiastowego w euro, którą można łatwo zmodyfikować przed kolejną płatnością.

Jeśli dostawca usług płatniczych nie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie zapobiegania oszustwom i spowoduje to szkody finansowe, klient może zażądać odszkodowania od usługodawcy, zgodnie z nowymi przepisami.

Dostawcy usług płatniczych oferujący natychmiastowe przelewy powinni również sprawdzić, czy którykolwiek z ich klientów podlega sankcjom lub innym środkom ograniczającym związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Opłaty stosowane przez dostawcę usług płatniczych w odniesieniu do natychmiastowych transakcji polecenia przelewu w euro nie mogą być wyższe niż opłaty stosowane w przypadku transakcji "nie natychmiastowych".

Nowe przepisy wchodzą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały 12 miesięcy na zastosowanie rozporządzenia.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: