Naukowcy badają, operatorzy płacą - stacja bazowa nie wpływa na cenę nieruchomości

Newsy
Opinie: 0
Naukowcy badają, operatorzy płacą - stacja bazowa nie wpływa na cenę nieruchomości

Po raz drugi badacze z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie sprawdzili, czy istnieje związek między budową stacji bazowych a cenami nieruchomości znajdujących się w ich sąsiedztwie.

Pierwsze badanie przeprowadzone w 2022 roku nie wykazało takiej zależności. Teraz też nie znaleziono dowodów na istnienie takiej korelacji.

Badanie jest zlecone przez KIGEiT. Jest to izba zrzeszająca m.in. polskich operatorów komórkowych, więc niestety wyniki takich raportów mają znacznie obniżony poziom wiarygodności.

Dwa lata temu naukowcy z UEK przeprowadzili badania w warszawskim miasteczku Wilanów, na podstawie których doszli do wniosku, że nie ma związku między spadkiem cen nieruchomości a bliskością stacji bazowych.

W drugiej edycji badań poddano analizie osiem gmin. Gdy w badaniu w Warszawie naukowcy analizowali gęstą zabudowę mieszkalną (wielorodzinną), na dachach której zainstalowane były anteny telekomunikacyjne, w nowej edycji mieli do czynienia z gruntami o zabudowie jednorodzinnej lub niezabudowanej, w okolicy której znajdują się maszty wolnostojące.

„Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy istnieją dowody empiryczne wskazujące na istotny wpływ stacji bazowych na ceny nieruchomości znajdujących się w ich sąsiedztwie - mówi współautor badania, dr hab. Michał Głuszak, prof. UEK, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii UEK. - W szczególności byliśmy ciekawi, czy potwierdzone zostaną obiegowe opinie dotyczące negatywnego oddziaływania tego rodzaju infrastruktury na wartość nieruchomości w sąsiedztwie. W toku badań empirycznych nie znaleźliśmy takich dowodów. Wyniki badania wskazują na brak istotnego statystycznie związku między odległością od stacji bazowych a cenami nieruchomości mieszkaniowych, co wynika zapewne z tego, że okoliczność ta nie jest brana pod uwagę przez kupujących”.

Badacze przeanalizowali następujące gminy: Trzebownisko, Krasne, Szemud, Pruszcz Gdański, Osielsko, Białe Błota, Zielonki i Zabierzów.

Przeanalizowano dane transakcyjne zbierane od 1 stycznia 2018 roku do końca grudnia 2023 roku.

Poddano analizie wiele czynników, m.in. tendencje zmian cen nieruchomości w czasie, kształtowanie się popytu i podaży dla nieruchomości czy też parametry powierzchniowe nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży.

Analizowany zbiór zawierał prawie 10 tysięcy gruntów - zabudowanych i niezabudowanych. Zwrócono uwagę, czy w odległości co najmniej kilometra od analizowanej nieruchomości znajduje się jakikolwiek BTS i to był punkt wyjścia do dalszych badań.

Wyniki uzyskane w najnowszym eksperymencie są jednoznaczne i nie różnią się od tych z roku 2022.

Nie wykazano żadnego wpływu występowania na danym terenie infrastruktury technologii łączności bezprzewodowej (GSM, LTE, UMTS, 5G) na ceny nieruchomości mieszkaniowych.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: