Netia - 6261 klientów za 6 mln zł

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 1

2 grudnia 2008 roku Internetia, spółka zależna Netii, nabyła od osoby fizycznej: Piotra Świątka łącznie 2.039 udziałów w spółce Easy Com z siedzibą w Górze o łącznej wartości nominalnej 1.019.500 złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Easy Com, za łączną kwotę 6.067.630,12 zł. Powyższa kwota stanowi równowartość uzgodnionej ze sprzedawcą wartości klientów Easy Com, którzy mieli zawarte na dzień 17 grudnia 2008 roku umowy o świadczenie usług, tj. 5.816.469 zł, powiększoną o saldo środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Easy Com i pomniejszoną o wartość wymagalnych zobowiązań wg stanu na dzień 18 grudnia 2008 roku.

Easy Com jest operatorem sieci osiedlowych i świadczy usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla klientów na terenie Góry, Rawicza, Krotoszyna, Żar i Ostrowa Wielkopolskiego. W tym celu wykorzystuje technologię FastEthernet, co w praktyce oznacza łącze umożliwiające każdemu klientowi korzystanie z przepustowości do 100 Mb/s. Na dzień 17 grudnia 2008 roku Easy Com posiadał 6.261 aktywnych klientów, z którymi zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a posiadane przez tę spółkę zasoby sieciowe umożliwiają łącznie obsługę około 20.000 gospodarstw domowych.

Podana powyżej cena może ulec podwyższeniu o kwotę odpowiadającą iloczynowi stawki 929,00 zł i różnicy pomiędzy liczbą aktywnych klientów Easy Com, mających zawarte umowy o świadczenie usług na dzień 30 kwietnia 2009 roku a liczbą 6.261 klientów wg stanu na dzień 17 grudnia 2008 roku.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    tkubon pisze: 2008-12-22 23:53
    "tym celu wykorzystuje technologię FastEthernet, co w praktyce oznacza łącze umożliwiające każdemu klientowi korzystanie z przepustowości do 100 Mb/s" srali muchy będzie wiosna. A jak się wymieni switche to nawet do 1000Mbps Akurat już widzę 100Mbps prędkości na zewnątrz w osiedlówce...
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: