Netia chce mieć 1 mln klientów broadband

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 1

Netia przedstawiła główne założenia strategii operacyjnej wraz z prognozą wyników na 2007 rok:

Misja
Być najczęściej wybieranym przez klientów dostawcą usług szerokopasmowych.

Wizja
Być najszybciej rosnącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce dzięki:

 • zaspokajaniu potrzeb klientów na pełen zakres wysokiej jakości usług szerokopasmowego dostępu do Internetu;

 • zwiększaniu wartości firmy poprzez dynamiczny wzrost bazy klientów;

 • zapewnianiu inspirującego, ukierunkowanego na realizację celów i przedsiębiorczego środowiska pracy.

Podstawowe cele strategiczne

1. Zdobycie wiodącej pozycji na rynku usług szerokopasmowych:

 • pozyskanie 1 miliona klientów usług szerokopasmowych (*).

2. Wykorzystanie inwestycji Netii w PLAY:

 • wprowadzenie usług konwergentnych do oferty od 2008 roku;

 • uzyskanie synergii kosztowych na poziomie grupy.

3. Optymalizacja silnej pozycji Netii w segmencie klientów biznesowych:

 • znaczące zwiększenie liczby klientów z sektora małych i średnich firm;

 • zwiększenie rentowności w segmencie klientów korporacyjnych przy minimalizacji dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

4. Wprowadzenie zmian w kulturze organizacyjnej, wspierających strategię zorientowaną na wzrost wartości:

 • umacnianie wśród pracowników podstawowych wartości: ukierunkowania na potrzeby klienta i realizację celów, przedsiębiorczości oraz zaufania.

5. Inwestycje w rentowny rozwój:

 • najwyższe w branży tempo wzrostu przychodów w latach 2007-2009;

 • maksymalne wykorzystanie posiadanych aktywów;

 • osiągniecie wysokiego wzrostu EBITDA do 2009 roku i pozytywnych przepływów środków pieniężnych do 2010 roku w wyniku dokonania trzyletnich inwestycji w usługi szerokopasmowe na poziomie do 700 mln złotych.

Prognoza wyników na 2007 rok

Liczba klientów usług szerokopasmowych. Netia zakłada pozyskanie ponad 200 tysięcy klientów tych usług do końca 2007 roku, w porównaniu do 57 tysięcy klientów usług szerokopasmowych na koniec 2006 roku.
Przychody w 2007 roku prognozowane są na poziomie 830-865 milionów złotych.
Skorygowana EBITDA za 2007 rok zakładana jest na poziomie 130 milionów złotych. Prognoza skorygowanej EBITDA za 2007 rok uwzględnia straty początkowe związane z inwestycjami w nowe metody dostępu do klienta otwarte decyzjami regulatora, tj. bitstream (BSA), hurtowy dostęp do abonamentu (WLR) i dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (LLU), w wysokości do 80 milionów złotych.
Nakłady inwestycyjne w 2007 roku oczekiwane są na poziomie do 300 milionów złotych.

Netia jednocześnie informuje, że będzie monitorowała możliwości realizacji prognozowanych wyników w układzie kwartalnym - po zakończeniu danego kwartału roku obrotowego 2007. Ocena realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualnie ich korekta zostanie dokonana po zakończeniu danego kwartału roku obrotowego, którego dotyczą prognozowane wyniki w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży, poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczby klientów usług szerokopasmowych.

(*) Łączna liczba klientów korzystających z usług szerokopasmowych za pośrednictwem różnorodnych metod dostępu, np xDSL we własnej sieci miedzianej Netii, WiMax, bitstream (BSA) i dostęp do lokalnej pętli abonenckiej TP (LLU).

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: