Netia przejmuje trzy sieci osiedlowe

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 9
Opinie: 9

6 czerwca 2007 r. Netia zawarła umowy nabycia następujących udziałów w spółkach telekomunikacyjnych:

Nabycie I:

 • 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą KOM-NET Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 500 złotych za jeden udział i łącznej wartości nominalnej 50.000 złotych za wszystkie udziały, które to udziały reprezentują 100% kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników,

 • łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 9.418.000 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych), to jest 94.180 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych) za jeden udział,

 • przedmiotem działalności spółki pod firmą KOM-NET Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest świadczenie usług telekomunikacyjnych; w dacie zawarcia umowy spółka posiada 7.254 abonentów, na rzecz których świadczy usługi dostępu do Internetu.

Nabycie II:

 • 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Lanet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 500 zł za jeden udział i łącznej wartości nominalnej 50.000 za wszystkie udziały, które to udziały reprezentują 100% kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników,

 • łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 10.076.000 zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. 100.760 zł (słownie: sto tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) za jeden udział,

 • przedmiotem działalności spółki pod firmą Lanet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest świadczenie usług telekomunikacyjnych; w dacie zawarcia umowy spółka posiada 8.223 abonentów, na rzecz których świadczy usługi dostępu do Internetu.

Ponadto Netia zawarła przedwstępną umowę dotyczącą Nabycia III:

 • wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki, która powstanie z przekształcenia spółki pod firmą MAGMA SYSTEMY KOMPUTEROWE Schmidt i S-ka S.J. z siedzibą we Wrocławiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 7.830.000 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych), powiększoną o wartość gotówki zgromadzonej na rachunkach bankowych i w kasie spółki i pomniejszoną o wartość oprocentowanych długów spółki,

 • przedmiotem działalności spółki pod firmą MAGMA SYSTEMY KOMPUTEROWE Schmidt i S-ka S.J. z siedzibą we Wrocławiu jest świadczenie usług telekomunikacyjnych; w chwili zawarcia umowy przyrzeczonej spółka powstała z przekształcenia posiadać winna 6.346 abonentów, na rzecz których świadczyć będzie usługi dostępu do Internetu,

 • warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest przekształcenie spółki pod firmą MAGMA SYSTEMY KOMPUTEROWE Schmidt i S-ka S.J. z siedzibą we Wrocławiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie z zawarciem opisanych wyżej umów nabycia udziałów Netia zawarła ze zbywcami umowę o świadczenie usług menedżerskich w stosunku do przedsiębiorstw wskazanych wyżej spółek. Wysokość wynagrodzenia za usługi menedżerskie uzależniono od ilości abonentów pozyskanych przez spółki w okresie obowiązywania umowy, tj. do 31 maja 2009 r.

W przypadku Nabycia I zbywcami byli: Pan Piotr Szulc, Pan Zbigniew Klóska oraz Pani Anna Kraucz-Miękus. W przypadku Nabycia II: Pan Adam Gajewski, Pan Patryk Dawidziuk oraz Pan Grzegorz Marszałek. W przypadku przedwstępnej umowy Nabycia III: Pan Piotr Schmidt i Pan Jacek Pióro.

Nabycie aktywów opisanych w niniejszym raporcie nastąpiło ze środków własnych Netii i stanowi inwestycję długoterminową.

Nabywane udziały stanowią aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią 100% kapitału zakładowego jednostek, których udziały stanowią przedmiot tych aktywów finansowych.

Za wyjątkiem powiązań umownych opisanych w niniejszym raporcie, pomiędzy Netią i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Netii a zbywającymi opisane aktywa nie zachodzą żadne inne powiązania.

Spółki Kom-Net, Lanet i Magma są operatorami sieci osiedlowych i świadczą usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla klientów indywidualnych na terenie Wrocławia, Poznania i Legnicy. W tym celu wykorzystują technologię FastEthernet, co w praktyce oznacza łącze umożliwiające każdemu klientowi korzystanie z przepustowości do 100 Mb/s.

Przejęcie spółek świadczących usługi internetowe jest związane z realizacją strategii wzrostu Netii, zakładającej pozyskanie w ciągu trzech lat 1 miliona klientów usług szerokopasmowych.

Opinie:

Opinie archiwalne (9):

Komentuj

Komentarze / 9

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  babel pisze: 2007-06-07 18:31
  nie wiele ale zawsze coś...
  0
 • Users Avatars Mini
  lestek pisze: 2007-06-07 20:25
  Ciekawe od kogo te osiedlówki kupowały dostęp do Internetu.
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2007-06-08 02:05
  teraz juz od netii
  0
 • Users Avatars Mini
  dragonite pisze: 2007-06-08 08:29
  Moim zdaniem jest to odpowiedź Netii na przejęcie przez Dialog Miejskich Sieci Informatycznych e-wro.
  0
 • Users Avatars Mini
  djpi pisze: 2007-06-08 09:28
  Czyli wychodzi około 1200-1300zł za abonenta
  0
 • Users Avatars Mini
  karol pisze: 2007-06-08 13:14
  ladnie sobie Netia poczyna; jak mowili jakis miesiac temu, że zdobęda 1 mln klientow w 3 lata to raczej nie wierzyłem; bo myslalem ze samymi promocjami szybkiego internetu beda ludzi przyciagac, a tu prosze wpadli tez na cos innego; ciekawe wykombinowali
  0
 • Users Avatars Mini
  tkubon pisze: 2007-06-08 14:46
  wow, i co z tego wynika? niech wimax rozwina porzadnie i po swojej sieci podlaczaja abonentow
  0
 • Users Avatars Mini
  dragonite pisze: 2007-06-10 19:20
  tkubon zapłacili, prawa własności przeszły na ich rzecz więc będą podłączać klientów po swojej sieci ;) A poza tym trochę im się zwiększyła przez to ta sieć.
  0
 • Users Avatars Mini
  Aragorn pisze: 2007-07-22 12:05
  nom... netia ofertuje szybki net po niezłych cenach. jak dodatkowo takie sieci osiedlowe będzie wykupywać, to będzie się jej bardziej opłacało - czyli będzie jeszcze taniej. I dlatego jest to super
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: