Netia rozważa fuzję z PLAY

Newsy
Żródło: ISB
Opinie: 10

Netia planuje osiągnąć 1 mln klientów usług szerokopasmowego internetu w perspektywie 3 lat. Również za około 3 lata spółka spodziewa się wypracować zysk netto. W ogłoszonej strategii Netia nie wyklucza fuzji z PLAY. "Jeśli chodzi o milion klientów, to mówimy o średnioterminowej perspektywie, ok. 3 lat" - powiedział prezes spółki Mirosław Godlewski.

Strategia zakłada możliwość fuzji P4 i Netii. "Jest to naturalne i taki ruch powinniśmy mieć w naszej strategii jako wizję. Pod koniec roku 2008 chcemy podjąć decyzję, czy dojdzie do fuzji" - powiedział prezes. Godlewski podkreślił, że aby fuzja doszła do skutku, muszą być spełnione określone kryteria, takie jak realizacja założeń budżetowych P4 i Netii oraz oszacowanie synergii, jakie wynikałyby z fuzji.

W III kw. br. Netia chce również uruchomić komercyjnie WLR na sieci TP, natomiast usługi oparte na uwolnieniu pętli lokalnej chce wprowadzić w II połowie tego roku.

Netia planuje 700 mln zł inwestycji - środki chce pozyskać z pożyczek bankowych, a w drugiej fazie - prawdopodobnie emisją obligacji.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: