Netia ma 1.2 mln gospodarstw domowych w zasięgu 1 Gbps

Newsy | Promocje
Opinie: 0
Netia - wyniki

Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za II kw. 2019 roku.

W drugim kwartale 2019 roku przychody Netii osiągnęły wartość 326 mln zł, czyli utrzymały się na  poziomie zbliżonym  do poprzedniego kwartału (327 mln zł). W porównaniu do II kw. ubiegłego roku spadek wyniósł 5 proc.

Przychody przypisane do rynku B2B  w okresie kwiecień-czerwiec 2019 r. wyniosły 175 mln zł, co oznacza wzrost o niespełna 1 proc. k-d-k i spadek o 3 proc. r-d-r.

Zysk netto za 6 miesięcy 2019 r. wyniósł 25 mln zł według standardu MSSF 16 oraz 27 mln zł według standardu MSR 17.

Na koniec II kw. 2019 r. Grupa Netia ma prawie 1,2 mln gospodarstw domowych w zasięgu internetu szerokopasmowego o przepustowości 1 Gb/s. Około 960 tysięcy gospodarstw domowych jest w trakcie modernizacji lub już je zmodernizowano.

Od początku istnienia projektu przeznaczono ok 217 mln zł nakładów inwestycyjnych na modernizację sieci dostępowej oraz znaczącej części sieci transmisyjnej i szkieletowej służącej do obsługi klientów na modernizowanej sieci.

Przychody wygenerowane w obszarze komercyjnym B2C w II kw. 2019 r. osiągnęły kwotę 145 mln zł (-3% k-d-k oraz -7% r-d-r). Łącznie liczba świadczonych usług (RGU) w tym obszarze wyniosła na koniec czerwca br. 1,384 mln (-2% k-d-k i -5% r-d-r).

Spośród 552 tys. usług szerokopasmowych (-7 tys. k-d-k) 378 tys. usług (tyle samo co w I kw. br.) świadczonych było na sieciach własnych Grupy Netia. W efekcie już prawie 69 proc. (+1 pp k-d-k oraz +5 pp r-d-r) usług szerokopasmowych świadczona jest na sieciach własnych.

Penetracja usługami dostępu do internetu na własnej sieci wzrosła do poziomu 14,84 proc. na koniec czerwca br.

Z kolei liczba stacjonarnych usług głosowych na koniec I kw. 2019 r. wyniosła 466 tys. (-18 tys. k-d-k), w tym 153 tys. na sieciach własnych. Za ponad 70 proc. spadku liczby usług głosowych odpowiadały te świadczone na sieci obcej.

Netia utrzymuje trend wzrostowy (+13% r-d-r) w kategorii RGU - TV. Na koniec czerwca br. liczba świadczonych usług TV (przypisanych do obszaru B2C) wyniosła 221 tys. (+4 tys. k-d-k).

Liczba usług mobilnych na koniec marca br. wyniosła 145 tys. (-3 tys. w stosunku do poprzedniego kwartału).

Wskaźnik ARPU w II kw. br. wyniósł 56 zł (stabilny, z lekką tendencją wzrostową).

Wzrosły nakłady inwestycyjne - 100 mln zł w II kw. br. vs. 65 mln zł w I kw. br.

Zadłużenie netto Grupy Netia na koniec czerwca br. wyniosło 220 mln zł (+4% k-d-k oraz -7% r-d-r).

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: