Netia - wyniki za I kw. 2021

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Netia - wyniki za I kw. 2021

Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za I kw. br.

NAJWAŻNIEJSZE DANE (w tys. zł): 

  • Przychody wyniosły 324.288 zł za I kw. 2021 r. (-2% kdk oraz 0% rdr) 
  • Zysk EBITDA wyniósł 112.180 zł za I kw. 2021 r. Marża zysku EBITDA wyniosła 34,6% za I kw. 2021 r. 
  • Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 19.875 zł za I kw. 2021 r. 
  • Zysk netto wyniósł 13.520 zł za I kw. 2021 r.
  • Dług netto, liczony jako wartość kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu leasingu pomniejszona o wartość środków pieniężnych i depozytów krótkoterminowych, wyniósł na dzień 31 marca 2021 r. 586.330 zł i stanowił 1,3x zysku EBITDA

W i kw. 2021 roku Grupa Netia osiągnęła przychody w wysokości 324 mln zł, czyli niemal tyle samo co w I kwartale 2020 r. i zaledwie o 2 proc. mniej niż IV kw. ubiegłego roku. Zysk EBITDA w I kw. 2021 wyniósł natomiast 112 mln i był wyższy o 5 proc. niż w tym samym okresie ub.r., a jednocześnie o 2 proc. niższy kwartał-do kwartału. Tym samym marża EBITDA wzrosła w stosunku do I kw. ub.r. z 33,2 proc. do 34,6 proc.

Przychody wypracowane w I kw. 2021 r. w segmencie B2B wyniosły 181 mln zł (-1 proc, kwartał do kwartału i +1 proc. rok do roku). Na zmianę wysokości przychodów w segmencie B2B w stosunku do IV kw. 2020 r. złożyły się przede wszystkim niższe przychody z głosowych usług hurtowych. Na koniec marca 2021 r. ponad 1250 klientów segmentu B2B korzystało w zaawansowanych usług ICT z linii NetiaNext.

Przychody przypisane do segmentu B2C wyniosły w I kw. br. 138 mln zł (bez zmian k-d-k, -1 proc. r-d-r). Jednocześnie liczba świadczonych usług (RGU), przypisanych do segmentu B2C wyniosła 1,388 mln co oznacza utrzymanie poziomu z końca 2020 r. i 1 proc. wzrost w stosunku do i kw. 2020 r. 

Spadki liczby świadczonych usług są „zasługą” tradycyjnych usług głosowych (-14 tys.) i usług dostępu do internetu, świadczonych na bazie dostępu regulowanego (-7 tys.). Dzięki wzrostowi sprzedaży usług dostępu do internetu (+13 proc. r-d-r), liczba świadczonych przez Netię usług dostępu do internetu wzrosła o 2 tys. i na koniec marca 2021 wyniosła 574 tys. Już 78 proc. (+5 pp. r-d-r) obsługiwanych jest na sieciach własnych (dla usług B2C ogółem ten wskaźnik wynosi 62 proc., co oznacza wzrost o 4 pp. r-d-r).

Na koniec marca 2021 r. Grupa Netia obejmowała zasięgiem dostępu do internetu o prędkości do 1 Gb/s 1,76 mln gospodarstw domowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy penetracja usługami na sieciach zmodernizowanych wzrosła o ponad 2,5 pp.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. liczba usług TV, przypisanych do segmentu operacyjnego B2C wzrosła o kolejnych 10 tys. i na koniec marca wyniosła 289 tys. W ciągu roku liczba usług TV, przypisanych do segmentu B2C Netii wzrosła o 16 proc., zaś tylko w I kw. 2021 nowa sprzedaż była o 15 proc. wyższa niż w I kw. 2020 r.

Początek 2021 roku. był też okresem, w którym Grupa Netia kontynuowała trend wzrostowy w zakresie liczby (abonamentowych) usług mobilnych (+ 2 tys., łącznie 166 tys. usług, co oznacza 11 proc. wzrostu w ciągu 12 miesięcy).

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Grupy Netia w I kw. 2021 r. wyniosły 79 mln zł, i były o 5 mln zł wyższe niż w i kw. 2020 r. Największą wagę i przyczyną ogólnego wzrostu CAPEX r-d-r była kategoria „podłączenia klientów”. Dużą pozycją były również koszty budowy – oddanego do użytku 1 kwietnia br. – nowoczesnego Data Center w Jawczycach pod Warszawą, które zostało skomercjalizowane w ponad 30 proc.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: