Nokia dołączyła do SIP Forum

Newsy
Opinie: 0

Nokia dołączyła do SIP Forum (Session Initiation Protocol), będącego stowarzyszeniem firm promujących protokół SIP. Protokół ten tworzy ramy rozwoju bogatszych, komórkowych usług telekomunikacyjnych w erze All-IP - czyli w erze systemów trzeciej generacji. Rozwiązanie to łączy w jednolitym protokole Internet i telefonię komórkową i tym samym upraszcza przesył danych oparty na protokole IP pomiędzy przyszłymi mobilnymi terminalami i różnymi innymi urządzeniami przyłączonymi do Internetu. Dla użytkowników telefonów komórkowych oznacza to na przykład powstanie wielofunkcyjnych aplikacji, inteligentnie łączących w sobie komunikację głosową, przesyłanie komunikatów tekstowych i pocztę elektroniczną.

„Warunkiem sukcesu komunikacji bezprzewodowej trzeciej generacji jest to, by nowe aplikacje i usługi były tworzone szybko i łatwo. Kompleksowa architektura techniczna stworzona przez Nokia, w połączeniu z otwartymi protokołami, takimi jak SIP, pomoże w urzeczywistnieniu tego celu. Co więcej, Session Initiation Protocol, w połączeniu z IPv6, może potencjalnie zdecydowanie usprawnić komunikację pomiędzy ludźmi, dzięki temu, że każdy człowiek może posiadać własny adres internetowy, z którym można się połączyć z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z sieci IP. Cieszymy się mogąc wnieść do prac SIP Forum naszą wszechstronną znajomość bezprzewodowych aplikacji, terminali i sieci.” - powiedział Janne Jormalainen, wiceprezes d/s marketingu produktów w Nokia Mobile Phones.

W erze All-IP liczne aplikacje będą mogły być obsługiwać protokół SIP. Na przykład, telefonując do kogoś, na początku rozmowy będziemy mogli przedstawić się nie poprzez migający numer na wyświetlaczu telefonu, lecz przy pomocy osobistego logo lub napisu informacyjnego, a następnie będzie można natychmiast wyświetlić temat rozmowy. Oprócz tego można będzie tworzyć bogatsze konfiguracje sprzętu i usług, obejmujące dodatkowe funkcje, takie jak wysyłanie odpowiednio przygotowanych informacji do wcześniej wyznaczonych rozmówców, lub też można będzie korzystać ze zintegrowanej funkcji poczty elektronicznej i „media-on-demand”, dzięki której rozmowa przychodząca pod nieobecność abonenta zostanie, na przykład, przekazana do internetowej „sekretarki automatycznej”, wykorzystującej pocztę elektroniczną do przesyłania obrazów.

Session Initiation Protocol jest stosowany w Internecie i innych urządzeniach sieciowych do rozpoczęcia, poprowadzenia i zakończenia interaktywnych sesji łączności, w tym połączeń głosowych, w sieciach IP. Protokół ten powstał w celu otwarcia sieci na tworzenie zindywidualizowanych usług obejmujących komunikację głosową. Prace nad SIP prowadzi Internet Engineering  Task Force (IETF - Internetowa Techniczna Grupa Zadaniowa), a sam protokół uzyskał silne poparcie ze strony operatorów telekomunikacyjnych, dostawców sprzętu, operatorów sieci kablowych i firm oferujących internetowe usługi głosowe. Grupa 3GPP postanowiła oprzeć konfigurację połączeń telefonicznych w 3G All-IP na protokole SIP.

Nokia, współpracując z innymi firmami z branży, tworzy architekturę techniczną dla mobilnego Internetu. Protokół SIP odegra ważną rolę w platformie Nokia Mobile Internet Technical Architecture (MITA) i stanowi uzupełnienie pracy innych konsorcjów działających na tym polu. Celem MITA jest zapewnienie komfortu korzystania z bezprzewodowego Internetu.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: