Nokia, Motorola, Ericsson i Siemens rozwijają osobiste usługi bezprzewodowe dostępne przez XHTML

Newsy
Żródło: Nokia
Opinie: 3
Opinie: 3

Nokia, Motorola, Ericsson i Siemens oraz liczne inne firmy liczące się w sektorze telekomunikacji i usług internetowych ogłosiły w dniu 21 marca 2001 swe poparcie dla języka XHTML (Extensive Hyper Text Markup Language), jako formatu, który ma być wykorzystany w przyszłej ewolucji usług bezprzewodowych. Firmy te wyraziły również zamiar podjęcia prac nad produktami, materiałami i usługami wykorzystującymi język XHTML. Język ten stanowi efekt naturalnej ewolucji protokołu WAP (Wireless Application Protocol) i pozwala na połączenie obszaru WAP i świata stałych stałego Internetu (WWW) w jedną całość. Wszystkie te firmy biorą również udział w pracach forum WAP, mających wspomagać ewolucję tej technologii. Obok producentów telefonów poparcie dla XHTML ogłosili także operatorzy telefonii komórkowej. Vodafone Group, Orange, Radiolinja, Sonera, DNA, Telenor, Netcom, T-Mobil, TIM (Telecom Italia Group), RadioMobil i EuroTel Praha poinformowały o zamiarze wprowadzenia usług opartych o XHTML. XHTML jest językiem, który będzie wykorzystywany do tworzenia wszelkich materiałów, niezależnie od tego, czy będą one przeznaczone dla użytkowników korzystających ze stałych łączy internetowych, czy też posługujących się telefonami komórkowymi. Dzięki zmniejszeniu luki pomiędzy treściami przeznaczonymi dla sektora przewodowego i bezprzewodowego, rozwiązanie to zdecydowanie przyspieszy tempo tworzenia usług oraz zwiększy wartość usług bezprzewodowych dostępnych dla konsumentów.
- XHTML otwiera przed nami niezwykłe możliwości wprowadzenia usług bezprzewodowych do epoki multimediów. Połączenie najlepszych cech WAP i Internetu pozwoli wykreować świat wspaniałych wrażeń wizualnych oraz stworzy naprawdę globalny, otwarty rynek dla twórców usług. XHTML daje nam teraz niezwykłą szansę rozpoczęcia prac nad stworzeniem i wprowadzeniem na rynek usług, które równocześnie będą atrakcyjne wizualnie i kompatybilne z wcześniejszą ofertą WAP, będą spełniać wymagania stawiane w przyszłości, i zapewnią wygodną drogę płynnej ewolucji obecnym usługom. Cieszymy się z udziału firmy Nokia w tych pracach - powiedział Anssi Vanjoki, wiceprezes Nokia.
- Łącząc w jedną całość wszystkie niezbędne elementy i tworząc w ten sposób rozwiązanie najwyższej klasy, dostępne dla naszych klientów przez XHTML, będziemy mogli skupić w jednym miejscu to, co najlepsze w Internecie i łączności komórkowej - powiedział Leif Soderberg, pierwszy wiceprezes i dyrektor ds. strategii Motorola w dziale Personal Communication Sector. - XHTML stanie się otwartym, powszechnie przyjętym standardem technicznym w świecie telekomunikacji. Otworzy on przed nami wszystkimi nowe możliwości stworzenia niezawodnego środowiska do pracy nad usługami ASP, a równocześnie pozwoli na płynną ewolucję technologiczną firmy Motorola, naszych klientów i partnerów. 
- XHTML to rozwiązanie jednoczące Internet bezprzewodowy z "normalną" siecią www. Język ten otwiera przed konsumentami dostęp do olbrzymiej oferty różnych materiałów i aplikacji. Ericsson będzie popierać tę ewolucję zarówno w swej ofercie telefonów komórkowych jak i w sektorze infrastruktury i usług sieciowych. Przykładamy wielkie znaczenie do rozszerzenia naszej obecności w nowym sektorze mobilnego Internetu i uważamy, że XHTML jest ważnym narzędziem w pracy nad osiągnięciem tego celu - powiedział Philip van Houtte, wiceprezes firmy Ericsson ds. strategicznych działań rynkowych.
- Technika XHTML to wprowadzenie Internetu do świata usług bezprzewodowych. Teraz będziemy mogli przyspieszyć nasze prace nad tworzeniem i wprowadzaniem na rynek niezwykle interesujących materiałów i aplikacji dla indywidualnych odbiorców, co stanowi czynnik decydujący o sukcesie mobilnego Internetu - powiedział Georges Boulloy, pierwszy wiceprezes działu Product Operations w Siemens Mobile Phones.
Innym ważnym elementem podnoszącym atrakcyjność przeszukiwania Interntetu przez urządzenie bezprzewodowe wykorzystujące język XHTML są kaskadowe arkusze stylów, zdecydowanie podnoszące jakość prezentacji treści internetowych. Arkusze te same w sobie są cennym rozwiązaniem, gdyż dzięki nim można będzie łatwo dopasować treść do różnych typów telefonów, a ponadto zawierają one wiele elementów niezbędnych do stworzenia graficznego interfejsu użytkownika serwisów bezprzewodowych.
- Firma Orange popiera rozwój XHTML i docenia jego znaczenie dla połączenia światów przewodowego i bezprzewodowego Internetu, oraz dla stworzenia w przyszłości powszechnie przyjętego standardu - powiedział Richard Brennan, wiceprezes OrangeWorld and Brands. - Dzięki temu językowi operatorzy będą mogli otworzyć przed użytkownikami urządzeń komórkowych dostęp do niezwykłego bogactwa materiałów Internetowych, a tym samym wprowadzić do oferty liczne, atrakcyjne wizualnie usługi. Orange pragnie zaoferować sprawny, nie powodujący problemów bezprzewodowy dostęp do usług komputerowych i z przyjemnością zastosujemy te standardy, które pomogą nam w zapewnieniu naszym klientom serwisów dostępnych w dowolnym miejscu i czasie.
- Sukces mobilnego Internetu w znacznej mierze jest uzależniony od dostępności odpowiednich materiałów i aplikacji. Elastyczne, otwarte standardy, takie jak XHTML, zapewniające kompatybilność między Internetem przewodowym i światem komunikacji komórkowej zdecydowanie pomogą operatorom, firmom informacyjnym i twórcom aplikacji w wykreowaniu atrakcyjnych wizualnie i łatwych w użyciu aplikacji bezprzewodowych - powiedział Anni Vapsäläinen, pierwszy wiceprezes Sonera Mobile Applications.
- DNA Finland Ltd, jako firma świadcząca usługi elektroniczne przy użyciu wielu kanałów, jest niezwykle zainteresowana tą sprawą i zamierza wykorzystać ten standard na własnej platformie. Dzięki XHTML będziemy mogli płynnie i efektywnie korzystać z różnych metod dostępu. Wprowadzenie tego języka przyspieszy i ułatwi rozprzestrzenianie się materiałów i usług we wszystkich rodzajach sieci, dzięki temu zaś możliwe będzie spełnienie marzeń całego sektora o trzeciej generacji - powiedział Reijo Syrjäläinen DNA Finland Ltd.
- T-Mobiles cieszy się z powszechnego poparcia dla XHTML. Format ten to ważny krok na drodze ku połączeniu światów WAP i Internetu. Będzie to nowy impuls do tworzenia innowacyjnych usług multimedialnych - powiedział Rene Oberman, dyrektor naczelny T-Mobil.
- TIM zdecydowanie popiera prace nad transmisją danych w sieciach bezprzewodowych - powiedział Mauro Sentinelli, dyrektor naczelny TIM. - Jest to zgodne ze strategią firmy, której celem jest zapewnienie jak najlepszej transmisji danych z serwera, gdzie znajdują się wszystkie materiały, przez komórkową sieć radiową, aż po telefon komórkowy. Pod tym względem XHTML ma fundamentalne znaczenie dla ewolucji telefonii komórkowej.
- XHTML da nam możliwość łatwego wprowadzenia materiałów dostępnych w Internecie przewodowym do świata telefonów komórkowych. Wyzwaniem, wynikającym z zastosowania standardowych arkuszy stylów, stanie się dopasowanie niezmiernej ilości materiałów Internetu przewodowego do możliwości różnych aparatów telefonicznych - powiedział Trond Wiborg, wiceprezes norweskiej firmy Telenor Mobil.
- W NetCom jesteśmy przekonani, że XHTML jest ważnym krokiem ku połączeniu różnych języków znacznikowych w jeden, powszechnie używany standard - powiedział Sondre Aarrestad, dyrektor działu Interactive w NetCom GSM AS. - Tak więc uważamy, że konwergencja języków znacznikowych stosowanych w łączności bezprzewodowej nastąpi wokół XHML. Wprowadzenie tego języka umożliwi nam szybkie wprowadzenie nowych usług, dostępnych przez różne kanały (WEB, WAP, PDA), przy równoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania tych usług.
Obok producentów telefonów i operatorów telefonii komórkowej, kilka innych firm także plany wprowadzenia usług, aplikacji i narzędzi programistycznych opartych o XHTML. Można spodziewać się, że język ten uzyska wsparcie w postaci produktów i usług takich firm jak Accenture, Adobe, AOL, CNN, Macromedia, Sabre i Sun Microsystems.
- Dzięki serwisowi CNN Mobile, rozprowadzanemu w różnych formatach wśród naszych partnerów na całym świecie, CNN nadal znajduje się w czołówce agencji informacyjnych korzystających z łączności bezprzewodowej - powiedział Mitch Lazar, wiceprezes działu komunikacji bezprzewodowej w Turner Broadcasting System. - Przyjęcie tego nowego, otwartego standardu wzmocni zaangażowanie CNN w dostarczanie wiadomości i informacji bez względu na czas, miejsce i urządzenie posiadane przez odbiorcę.
- Wyrażamy uznanie dla tej czołówki firm za ich zaangażowanie się w popularyzację języka XHTML, który stanowi kolejny krok ku rozszerzeniu bezprzewodowego dostępu do Internetu - powiedział Richard Siber z jeden ze wspólników Accenture, Communications & High Tech. - Sektor łączności bezprzewodowej zda sobie sprawę z prawdziwej wartości materiałów internetowych, gdy cała potęga sieci zostanie udostępniona twórcom materiałów i aplikacji. Platforma ta w końcu rozpoczyna likwidację trudności, których dotychczas doświadczała błyskawicznie rozwijająca się branża bezprzewodowej łączności komputerowej.
Alex Felker, pierwszy wiceprezes AOL Mobile powiedział - Decyzja sektora producentów i operatorów o wprowadzeniu XHTML do przeglądarek oznacza, że firmy informacyjne i sprzedawcy aplikacji będą mogli teraz korzystać z formatów o większej odporności na błędy, przy równoczesnym zachowaniu kompatybilności z dotychczasowymi materiałami WAP. Możliwość tę będzie można wykorzystać jako most prowadzący ku tworzeniu i rozpowszechnianiu interaktywnych produktów następnej generacji w świecie łączności bezprzewodowej.
Coraz więcej podróżnych korzysta z Internetu przy planowaniu podróży i zbieraniu potrzebnych informacji. Oprócz tego oczekują oni wygody, zapewnianej przez urządzenia bezprzewodowe, przy otrzymywaniu bieżących informacji o zmianach w rozkładach ich lotów i innych planach związanych z podróżą - powiedziała Cindy Groner, dyrektor działu Mobile Travel Services w firmie Sabre. - Nasza firma kładzie nacisk na wykorzystanie wszelkich możliwości technicznych w takich, a także innych usługach, aby podnieść komfort podróżowania. Wierzymy, że XHTML jest kluczem do sukcesu tych starań.
- Adobe, czołowy dostawca narzędzi do tworzenia materiałów Internetowych, przykłada dużą wagę do wprowadzenia aplikacji sieciowych następnej generacji, które zapewnią klientom dostęp do bogatych treści niezależnie od miejsca, czasu i urządzenia - powiedział Bryan Lampkin, pierwszy wiceprezes Adobe ds. marketingu produktów. - Szczególne znaczenie przy przechodzeniu od tradycyjnych publikacji www do środowiska publikacji sieciowych ma poparcie udzielone otwartym standardom, takim jak XHTML, przez sektor nowych technologii.
- Platforma Macromedia Dreamweaver zbudowana jest w oparciu o standardy internetowe i dlatego zawsze dbamy o to, by nasi programiści mogli tak tworzyć swe produkty, by uwzględniały nowe i powstające standardy, takie jak WAP i XHTML - powiedział Tom Hale, wiceprezes Macromedia ds. marketingu. - Dzięki wspólnie opracowanemu Nokia WML Studio for Macromedia już obecnie współpracujemy z Nokia nad zapewnieniem bezproblemowego tworzenia materiałów WAP i WWW oraz chcemy doprowadzić do tego, by programiści mogli intuicyjnie tworzyć swe produkty dla klientów korzystających z sieci zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych.
- Przyjęcie języka XHTML przez sektor komunikacji bezprzewodowej po raz kolejny pokazuje, że protokoły oparte o otwarte standardy mają zasadnicze znaczenie dla przyspieszenia wzrostu zaawansowanych aplikacji bezprzewodowych - powiedział Rich Green, wiceprezes i dyrektor naczelny działu Java Software w Sun Microsystems. - XHTML, w połączeniu z językiem Java, daje programistom, operatorom i producentom elastyczną, pewną platformę świadczenia usług na drodze bezprzewodowej.
Forum Nokia, www.forum.nokia.com, jest internetową społecznością zewnętrznych twórców oprogramowania, zajmujących się aplikacjami dla systemów komórkowych. Zarejestrowani członkowie mogą tu znaleźć bogatą ofertę narzędzi programistycznych i dokumentów pomocniczych, a także mogą wymieć poglądy z innymi firmami. Po zarejestrowaniu się, członkowie mogą dostosowywać Forum do swych zawodowych potrzeb i preferencji. Wszyscy zainteresowani bliższą współpracą z Nokia mogą tu znaleźć także szansę dla swych firm w postaci programów rozwojowych i uzyskać indywidualnie dopasowane wsparcie dla całego łańcucha produkcji. Witryna Forum Nokia powstała w roku 1995 i obecnie zarejestrowało się w niej ponad 400000 członków.

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  MJ pisze: 2001-03-27 23:09
  Czyli te firmy przyznają się że WML to porażka.
  0
 • Users Avatars Mini
  MacBirdie pisze: 2001-03-28 17:31
  Tak, WML/WAP, to wieka porażka, WAP do domu! :) XHTML to przyszłościowy standard, bo daje możliwości rozwoju, przystosowywania do coraz nowszych telefonów, większych wyświetlaczy o większych rozdzielczościach.
  0
 • Users Avatars Mini
  Bartol pisze: 2001-03-29 01:30
  Zlotko, WAP to protokol, WML to jezyk opisu strony, tak jak XHTML. Musze Cie zmartwic - WAP zostaje. I to jeszcze na dlugo. Bartol
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: