Nokia określa swoje cele - komunikat prasowy

Newsy
Żródło: Nokia
Opinie: 1
Opinie: 1

Nokia zamierza powiększyć swój udział na rynku infrastruktury oraz telefonów komórkowych - wystąpienie Jorma Ollila, prezesa i dyrektora generalnego Nokia, na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Prezes i dyrektor generalny Nokia, Jorma Ollila, na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy firmy Nokia w Helsinkach, podkreślił znaczenie sektora telefonii komórkowej: "Rozwój łączności komórkowej wskazuje, że stanie się ona jednym z najpotężniejszych sektorów przemysłu na świecie. Nadal widzimy olbrzymie możliwości stojące przed firmą Nokia w świecie łączności bezprzewodowej, przede wszystkim wynikające z ewolucji ku sieciom trzeciej generacji i bezprzewodowemu Internetowi. Silna pozycja firmy Nokia w branży teleinformatycznej otwiera przed nami możliwości powiększenia udziału w rynku w obu naszych głównych sektorach działalności, w miarę ewolucji ku usługom opartym o nowe technologie. W sektorze infrastruktury sieci pragniemy zająć pierwszą pozycję z 35-procentowym udziałem rynkowym w sieciach WCDMA trzeciej generacji. W sektorze telefonów komórkowych zamierzamy rozwijać się szybciej niż rynek i umocnić naszą pozycję przez osiągnięcie 40-procentowego udziału rynkowego. W najbliższych 18 miesiącach zamierzamy wprowadzić na rynek kilka naprawdę rewolucyjnych produktów i rozwiązań, które zmienią koncepcję usług bezprzewodowych i Internetu. Pozwolą one na stworzenie oferty zawierającej nowe, indywidualnie dopasowane usługi komputerowe, z których będzie można korzystać w dowolnym miejscu i czasie." Prezes Ollila w swoim przemówieniu podkreślił również, że firma jest dobrze przygotowana do zajęcia czołowego miejsca w sektorze bezprzewodowego biznesu elektronicznego. Odniósł się także do przeprowadzanego obecnie procesu transformacji, który ma przekształcić firmę Nokia w efektywnie działające przedsiębiorstwo sektora biznesu elektronicznego, czerpiące praktycznie wszystkie swe dochody z działań typu e-biznes. Proces ten przyniesie w całej firmie znaczną obniżkę kosztów we wszystkich dziedzinach jej działania. Prezes Ollila omówił także zmiany wśród akcjonariuszy firmy Nokia. - "Struktura własności Nokia dobrze odzwierciedla rozłożenie aktywów naszej firmy na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych mamy ponad 2 miliony akcjonariuszy, dysponujących ponad 50% akcji Nokia. Silna grupa naszych inwestorów, licząca 250 tysięcy akcjonariuszy, znajduje się w Niemczech, zaś w Szwecji i Finlandii mamy łącznie 100 tysięcy akcjonariuszy. Zróżnicowanie i globalny zasięg struktury własności, obejmującej zarówno inwestorów instytucjonalnych jak i prywatnych, stanowi atut ułatwiający prowadzenie działalności przez firmę Nokia."

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: