Nokia wprowadza na rynki europejskie Nokia D500 Multiservice Access Platform

Newsy
Żródło: Nokia
Opinie: 7

Nokia wprowadziła na rynki europejskie swoją wielousługową platformę dostępu do sieci Nokia D500 Multiservice Access Platform, dzięki której operatorzy łączności komórkowej będą mogli łatwiej uruchomić pełne usługi głosowe oraz przesyłu obrazu i danych na rynku usług szerokopasmowych, obecnie oferującym tylko szybki dostęp do Internetu. 
Platforma Nokia D500, po raz pierwszy zaprezentowana na wystawie SuperNet w Kalifornii, w styczniu tego roku, jest przeznaczona dla działających już operatorów sieci telekomunikacyjnych, którzy pragną przejść od obecnego modelu usług, wykorzystującego wyłącznie szybki dostęp do Internetu, do modelu bardziej rozbudowanego, pozwalającego zwiększyć średni dochód w przeliczeniu na jednego abonenta (ARPU) i zarazem podnieść efektywność eksploatacji sieci.
Nokia D500 już zaczęła zdobywać popularność na azjatyckich rynkach, w szczególności w Chinach. Jak podały w ubiegłym tygodniu chińskie media, Nokia D500 uzyskała oficjalną homologację Ministerstwa Informacji i Przemysłu (MII). Oznacza to, że Nokia D500 jest pierwszą zagraniczną wielousługową platformą dostępową nowej generacji, którą można instalować w chińskich sieciach telekomunikacyjnych.
Platforma D500 potwierdza głoszoną przez firmę Nokia wizję ewolucji usług i technologii, mającej doprowadzić sieci szerokopasmowe do standardu All-IP, w którym będą realizowane wszystkie usługi. Pozwoli on operatorom tak zdynamizować środowisko sieci komórkowych, by usługi głosowe oraz usługi oparte na przesyle danych i obrazów przy użyciu protokołu IP zwiększyły zyski generowane w przeliczeniu na jednego użytkownika. W ostatecznym rozrachunku standard All-IP zaowocuje stworzeniem naprawdę osobistych i dających się personalizować usług przeznaczonych dla użytkowników końcowych. Równocześnie platforma D500 ułatwi operatorom sieci przejście od obecnych sieci wykorzystujących rozwiązania ATM, przez hybrydowy etap ATM/IP, do pełnej sieci All-IP. 
Platforma Nokia D500 umożliwia ewolucję rozwiązań technologicznych i usług przede wszystkim dzięki temu, że jest produktem, który szybko się nie zestarzeje. Początkowo oferowane jest rozwiązanie ATM obsługujące ruch o dużej gęstości i natężeniu, pasujące do współczesnych sieci szerokopasmowych ATM, pozwalające świadczyć usługi ADSL i SHDSL, takie jak szybki dostęp do Internetu, VoDSL i LAN-IC. Na następnym etapie platforma dostępu szerokopasmowego D500 może przekształcić się w platformę hybrydową ATM/IP, a później w platformę dostępu szerokopasmowego IP. 
Wraz z rozpoczęciem prawdziwego rozwoju usług szerokopasmowych, platforma Nokia D500 oferuje IP Multicasting i obsługę protokołów IPMG, co pozwala świadczyć zróżnicowane usługi szerokopasmowe z wykorzystaniem VDSL takie jak Video on Demand (transmisja wideo na żądanie), Broadcast Digital TV (telewizja cyfrowa) i Interactive TV (telewizja interaktywna). 
Na etapie świadczenia usług szerokopasmowych Nokia D500 ułatwi wprowadzenie usług głosowych poprzez dołączenie karty głosowej POTS. Dzięki temu operatorzy będą mogli swobodnie realizować usługi typu Voice Over (przesyłanie głosu) takie jak transmisja głosu w sieciach DSL i ATM oraz Voice over Packet (pakietowy przesył dźwięku). Zmniejszy to zależność operatorów od systemów komutacyjnych o charakterystyce wąskopasmowej, powszechnie obecnie stosowanych i mogących utrudnić świadczenie zintegrowanych usług szerokopasmowych takich jak łączność głosowa i usługi wideokomputerowe w rodzaju wideokonferencji i wideotelefonii.
Platforma Nokia D500 została specjalnie zaprojektowana w ten sposób, by operatorzy, z których wielu znajduje się na różnych etapach rozwoju prowadzonej działalności, usług i sieci, mogli zaplanować ewolucję swych sieci dostępowych zgodnie z potrzebami konkretnych usług i wymaganiami handlowymi. Taka konstrukcja umożliwia również operatorom jak najlepsze wykorzystanie posiadanych już rozwiązań sieciowych i technologicznych, i pozwala uniknąć na przykład gwałtownej modernizacji posiadanych zasobów.

Opinie:

Opinie archiwalne (7):

Komentuj

Komentarze / 7

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: