Nokia zaprezentowała nowy element systemu TETRA

Newsy
Żródło: Nokia
Opinie: 18

Nokia przedstawiła nowe rozwiązanie gwarantujące skuteczne zabezpieczenie łączności służb bezpieczeństwa publicznego: Nokia DWSx Dispatcher Workstation.

Nowe stanowisko dyspozytorskie Nokia DWSx (Nokia Dispatcher Workstation Generation X) jest przeznaczone do kierowania szczególnie tajnymi operacjami. Dzięki stanowisku Nokia DWSx staje się możliwe pełne szyfrowanie transmisji (end-to-end encryption, e2ee) między radiotelefonami w systemie TETRA firmy Nokia. Przed zagrożeniami zewnętrznymi system Nokia TETRA jest skutecznie zabezpieczony dzięki szyfrowaniu interfejsu radiowego (ang. Air Interface Encryption, AIE). Jednakże oprócz stosowania mechanizmu AIE niektóre grupy użytkowników wymagają całkowitego utajnienia komunikacji poprzez stosowanie szyfrowania typu "end-to-end". Rozwiązanie takie, chroni również przed zagrożeniami mogącymi pojawić się wewnątrz sieci: na stacjach bazowych, na liniach transmisyjnych lub w centralach. Komunikacja e2ee była jak dotąd możliwa tylko między radiotelefonami. 

W rozwiązaniu VPN (wirtualna sieć prywatna, ang. Virtual Private Network) firmy Nokia zastosowano innowacyjne sposoby zapobiegania przeciekom poufnych informacji do innych organizacji. W rozwiązaniu tym zastosowano tzw. profile praw dostępu, które są oparte na blokach organizacyjnych, polegających na zarządzaniuabonentami i grupami poprzez dedykowane stanowiska dyspozytorskie. Stanowisko DWSx wprowadza do VPN-u szyfrowanie e2ee, rozwiązując tym samym jedną z najważniejszych kwestii, związanych z sieciami prywatnymi, to znaczy zapewniając poufność i tajność transmisji. Brak takich gwarancji był do tej pory powodem, że niektóre specjalne oddziały policji i formacje militarne były niechętne do współużytkowania sieci z innymi organizacjami. 

W systemie Nokia DWSx zastosowano algorytm szyfrowania IDEA, zalecany przez stowarzyszenie TETRA MoU (Porozumienie na Rzecz Rozwoju Standardu TETRA). W razie konieczności możliwe jest dostosowanie algorytmu szyfrującego do norm obowiązujących w danym kraju. Użycie powszechnie znanych algorytmów, takich jak IDEA, umożliwia już uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w sposób szybki i niedrogi. Natomiast zastosowanie tajnych algorytmów szyfrowania używanych w poszczególnych państwach może zapewnić jeszcze lepsze zabezpieczenie przesyłanych informacji. Dostosowanie algorytmu do warunków krajowych wymaga oczywiście jego zaimplementowania w systemie DWSx, ponad już zastosowaną uniwersalną warstwę szyfrowania GEI (ang. Generic Encryption Interface). Podobne zabiegi, zmierzające do zaadaptowania systemu do lokalnej specyfiki, wykonuje się także na najważniejszych narzędziach do zarządzania i na wybranych radiotelefonach. 

Komunikacja ze stanowiskiem Nokia DWSx może odbywać się zarówno z szyfrowaniem e2ee, jak i bez niego, jako że w trybie e2ee działa zazwyczaj tylko część radiotelefonów. DWSx ma też dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, w tym automatyczne i ręczne usuwanie kluczy szyfrowania, a także kontrolę dostępu opartą na karcie chipowej, która zapobiega wykorzystaniu stanowiska przez osoby do tego niepowołane. Na stanowisku DWSx zastosowano ten sam graficzny interfejs użytkownika, co we wszystkich innych stacjach dyspozytorskich firmy NOKIA. Jest on dobrze znany i łatwy w użyciu, dzięki czemu dyspozytor zmieniający stanowiska nie musi przechodzić dodatkowych szkoleń. Stanowisko Nokia DWSx można włączyć do infrastruktury Nokia TETRA albo za pomocą linii abonenckiej ISDN, albo szybkiego, dwumegabitowego łącza E1. Różne tryby połączenia dają pole manewru, jeżeli chodzi o obniżenie kosztów transmisji w każdej instalacji DWSx. 

Nokia od dawna znana jest na rynku z implementacji wielocentralowych sieci TETRA, które umożliwiają świadczenie wszystkich usług oferowanych przez system TETRA w sposób jednolity na terenie całego kraju. Dodatkowo dzięki otwartym standardom stosowanym w systemie Nokia TETRA, możliwa jest bezproblemowa integracja z systemami wspomagania dowodzenia SWD.

Opinie:

Opinie archiwalne (18):

Komentuj

Komentarze / 18

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: