NOM na Wielkanoc

Newsy
Żródło: NOM
Opinie: 4

NOM przygotował promocję na Wielkanoc. W ramach Promocji Wielkanocnej wszyscy Klienci NOM otrzymują możliwość wykonywania połączeń międzystrefowych w cenie 5 groszy netto, za 1 minutę połączeni przez całą dobę, w dniu 8.04.2007. Promocja dotyczy wszystkich abonentów NOM.

Regulamin Promocji Wielkanocnej

I. Warunki uczestnictwa w Promocji Wielkanocnej.

1. Promocję Wielkanocną organizuje Niezależny Operator Międzystrefowy sp. z o.o. (NOM), z siedzibą i adresem w Warszawie (04-164), przy ulicy ul. Perkuna 47, zwana dalej NOM.

2. Promocja Wielkanocna dotyczy osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów organizacyjnych, zwanych dalej „Abonentami”, którzy mają podpisaną i aktywowaną Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z NOM i w Okresie Trwania Promocji są Abonentami NOM.

II. Zasady Promocji Wielkanocnej.

1. Promocja Wielkanocna obowiązuje w godzinach 00.00 do 24.00 dnia 08.04.2007 roku (Okres Trwania Promocji).

2. W Okresie Trwania Promocji opłata za każdą minutę połączenia międzystrefowego wynosi 5 groszy netto.

3. Połączenia objęte Promocją Wielkanocną w Okresie Trwania Promocji są taryfikowane z dokładnością sekundową.

4. W Okresie Trwania Promocji na usługi objęte Promocją Wielkanocną określone w punkcie II ust. 2 Regulaminu nie obowiązują żadne inne opusty, rabaty i pakiety darmowych minut wcześniej przyznane.

5. W przypadku Abonentów korzystających z planu taryfowego Twoje Wieczory i Weekendy, po przekroczeniu limitu obowiązującego w planie taryfowym Twoje Wieczory i Weekendy (1200 minut), w Okresie Trwania Promocji opłata za każdą minutę połączenia międzystrefowego wynosi 5 groszy netto.

III. Pozostałe zasady Promocji Wielkanocnej.

1. NOM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Promocji Wielkanocnej

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: