Nowa promocja dla osób niesłyszących i niedosłyszących w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 34

Regulamin promocji "Dla osób niesłyszących i niedosłyszących 6" w sieci Plus GSM:

 1. Promocja dla osób Niesłyszących i Niedosłyszących 6 (zwana dalej "Promocją") obejmuje osoby, które przedstawią w czasie jej trwania zaświadczenie lekarskie spełniające warunki opisane w pkt. 2) oraz zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. aparat telefoniczny po cenie promocyjnej.

 2. Zaświadczenie lekarskie, jakie Klient powinien okazać aby mieć możliwość kupna zestawu w ramach Promocji powinno spełniać następujące warunki: 

  1. zawierać poświadczenie, że Klient jest osobą z obustronną głuchotą lub obustronnym niedosłuchem przekraczającym 70 dB HL. 

  2. być wystawione nie wcześniej niż rok przed dniem podpisania Umowy

  3. być wydane przez jedną z poniższych instytucji: : 

   • Rejonowa Poradnia Audiologiczna, 

   • Poradnia Audiologiczna prowadzona przez Polski Związek Głuchych, 

   • Klinika Otolaryngologii i jej Ambulatoria, 

   • Oddział Laryngologiczny Szpitali Wojewódzkich,

   • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

   • Przychodnia Audiologiczna prowadzona przez organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niesłyszących).

 3.  Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. po cenie promocyjnej stanowią niepodzielny Zestaw z kartami SIM, i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji. 

 4. Promocyjna cena Zestawu wynosi odpowiednio:
   
  Zestaw 1: 16,00 + VAT składający się z : 
  a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 15,00 zł + VAT 
  b) aparatu telefonicznego Samsung N 100 w cenie 1,00 zł + VAT
   
  Zestaw 2: 16,00 zł + VAT składający się z :
  a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 15,00 zł + VAT
  b) aparatu telefonicznego Motorola T191 w cenie 1,00 zł + VAT
   
  Zestaw 3: 35,00 zł + VAT składający się z:
  a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 15,00 zł + VAT
  b) aparatu telefonicznego Nokia 5510 w cenie 20,00 zł + VAT
   

 5. Opłata aktywacyjna karty SIM (w wysokości 15,00 zł +VAT) płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

 6. Cena wyżej wymienionych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:
   
  Zestaw 1: 1099,00 + VAT składający się z : 
  a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 100,00 zł + VAT 
  b) aparatu telefonicznego Samsung N 100 w cenie 999,00 zł + VAT
   
  Zestaw 2: 899,00 zł + VAT składający się z :
  a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 100,00 zł + VAT
  b) aparatu telefonicznego Motorola T 191 w cenie 799,00 zł + VAT
   
  Zestaw 2: 899,00 zł + VAT składający się z :
  a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 100,00 zł + VAT
  b) aparatu telefonicznego Nokia 5510 w cenie 899,00 zł + VAT
   

 7. Promocja trwa od 23 lipca 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 22 grudnia 2002 roku.

 8. W ramach Promocji jedna osoba może zakupić jeden Zestaw promocyjny.

 9. Promocja dostępna jest we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM.

 10. Do wzięcia udziału w Promocji nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

 11. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji: 
  a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
  b) Klient nie może zaprzestać korzystania ze świadczenia usług, 
  c) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi, 
  d) Klient nie może rozwiązać Umowy.

 12. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop

 13. Osoby, które zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie promocji otrzymają 50% upust w miesięcznej opłacie abonamentowej przez cały okres obowiązywania Umowy

 14. W Promocji oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 15. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 
  a) Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. b) W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej a zwłaszcza w pkt.15a, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 16 niniejszego Regulaminu.

 16. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem udzielenia Klientowi specjalnych warunków i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 11 niniejszego Regulaminu, rozwiązania Umowy przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowana rozwiązania umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

 17. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 16 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującego podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

 18. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

 19. Blokada może zostać usunięta na życzenie klienta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

 20. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

 21. W przypadku usunięcia blokady telefonu z pominięciem zasad określonych w pkt. 19 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji.

 22. Promocja nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

 23. Klient biorący udział w Promocji nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu lub usługi.

 24. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (34):

Komentuj

Komentarze / 34

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  katana pisze: 2002-07-22 15:30
  ciekawe:-)) do smsów to chyba najlepsza bedzie nokia......... gdyby tylko miała podświetlane klawisze
  0
 • Users Avatars Mini
  DyGi pisze: 2002-07-22 15:30
  ciekawa propozycja. a jak ktos totalnie nie slyszy ??? to chyba jest zeby nieslyszacy wzial i oddal tel.komus w rodzinie ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  katana pisze: 2002-07-22 15:31
  zawsze może wysłac sms-y........... to jest rozwiązaniem, a wibra sygnalizuje odebraną wiadomośc
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-22 15:41
  O ile dobrze pamiętam NOKIA oferuję takie urzadzonka dla niedosłyszacych :P
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2002-07-22 15:41
  a kiedy dla studentow???
  0
 • Users Avatars Mini
  katana pisze: 2002-07-22 15:42
  racja.......... studenci też ciągle niedosłyszą......... może za wyjątkiem bąbelkówn w piwie:-)........ wiec jestem też za promocja dla "znudzonych" studentów
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-22 15:44
  Plus zaczyna się specjalizować w Promocjach skierowanych do danych grup,tylko,czy ten rabat 50% nie bedzie tak wykorzystywany jak rejestracje na kombatanta,a coś mi się tak wydaje,że większość zawartych umów bedzie na tym polegać.Tym bardziej,mam watpliwości czy akurat zawsze osoby niesłyszące lub niedosłyszące są naprawdę tak biedne,że potrzebują rabatu?:P
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-22 15:49
  A tak nawiasem skierowanie Promocji do takiej grupy ma chyba podnieś Plusa w oczach klientów:patrzcie my dbamy o tę grupę,tylko czy nie jest to zagranie troszkę w złym guście.Z gruntu nie wypowiadam sie na temat promocji do danych grup,ale takie zagranie jest poniżej pasa:P
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-22 15:51
  Niedawno ktoś sugerował żeby "+" robił promocje imienne -- dobry pomysł :P
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-07-22 15:52
  kan - ja sie nie zgodze, mysle ze czesc w tym jest z marketingu, ale czesc z dbalosci o ten segment rynku...dla mnie nie ma w tym nic zdroznego. pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  katana pisze: 2002-07-22 15:53
  do Kan: Plus kieruje promocje do określonych grup i szukają grupy do ktorych nie było takich promocji.... każda zagrywka jest dobra, tylko czy przyniesie odpowiednie efekty? dla mnie np mistrzowskim posunieciem są "Zmiennicy" w Idei... jak przejdziesz z innej sieci to na 12 m-cy masz 50% zniżki i dotyczy to wszystkich, nie tylko tych z grupą inwalidzką
  0
 • Users Avatars Mini
  Kennys pisze: 2002-07-22 15:55
  dla tej grupy klinetów + miał promocję 2-3 lata temu, nic nowego, odświeżanie starych pomysłów - znowu dostaną nagrodę za tą promocję ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-22 15:57
  CiepliX*** dbalość o ten segment,czy o kapsę,bo to trochę naciąganę,wiem,że jesteś zwolennikiem Plusa i nie gniewaj się ale nie mogę się tym razem z Tobą zgodzic.pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  katana pisze: 2002-07-22 15:59
  czyli muszą zabłysnąć....... będzie PR działało:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-22 16:00
  katana***wszelkie tego typu posunięcia,jak ten z ofiarowaniem 50% rabatu IMHO są uważam trafne,czymś należy zachęcić klienta do zmiany operatora i to niezależnie od sieci Era też coś ostatnio takiego ma w Promocji 12-mcy rabat.pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-22 16:05
  A tak nawiasem do tegorodzaju Promocji jakie byście mieli zdanie gdyby ktoryś z opów ogłosił,że ma Promocję do ludzi na wozkach inwalidzkich,po wypadkach,czy cięzkich operacjach kręgoslupa itp.wydaje mi się troszkę nieetyczne, a w swoim zyciu już troche przeżyłem:POZDRAWIAM
  0
 • Users Avatars Mini
  ja pisze: 2002-07-22 16:43
  CO TO ZA PROMOCJA??? przeciez operator inwalidzie (or kombatanotwi) z odpowiednia grupa inwal. ZAWSZE przyznaje prawo do 50% upustu, nawet TPSA.....?!!?!?!?
  0
 • Users Avatars Mini
  KMNSK_return pisze: 2002-07-22 17:29
  Eh, nieslyszacy i telefon... - nie wyobrazam sobie tego, chybe ze tylkojesli chodzi o wysylanie SMSow / KMNSK
  0
 • Users Avatars Mini
  voight pisze: 2002-07-22 17:41
  na pewno gluchy ucieszy sie z NOKI 5510 bo bedzie mogl sobie posluchac rada i mp3, oczywiste jest ze ten telefon oferowany jest w tej promocji dlatego ze latwo sie na nim pisze sms\'y, ale posiada on takze mnostwo funkcji (wiecej niz inne telefony) ktorych gluchy, przepraszam nieslyszacy na pewno nie wylorzysta
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-07-22 19:36
  promocja jest calkiem dobra tylko w sumie nie wiem po co jest...przeciez chyba ludzie ktorzy moga z niej skorzystac kwalifikuja sie na I grupe inwalidzka..a co za tym idzie z gory maja prawo do znizki 50% bez zadnej specjalnej promocji...chyba ze sie myle...a swoja droga to raczej nie tak latwo otrzymac takie zaswiadczenie wiec nie bedzie tu raczej brania tel. dla rodziny jak ktos tu pisal.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-07-22 22:02
  Matrom, właśnie też się zastyanawiam - to było zawsze. W zasadzie to jest to nawet gorsze od poprzedniego rozwiązania bo brak jest dodatkowych bonusów które bywały w ogólnych promocjach
  0
 • Users Avatars Mini
  m.j pisze: 2002-07-23 01:57
  ja: Bardzo trafne spostrzezenie, problem polega tylko na tym, że z ustawowo zagwarantowanej znizki u 1 opa moga skorzystać osoby z wadą słuchu na poziomie 80dB, lub inwalidzi 1 grupy (z tytułu wzroku bądz słuchu). pozdrawiam mj
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-23 10:26
  Bradzo ladnie, ze zaznaczyli ze 50% przez caly okres trwania umowy, za abonament, ale jest to zwykla oferta tylo, ze napisano ze dla ludzi niepelnosprawnych! W ustawie jest tak napisane, ze nasz kochany rzad dofinansowuje kazdy abonament dla osoby niepelnosprawnej I grupy i kombatanta wojennego, wiec jest to tylko zwykle przypomnienie o tym, a nie zadna promocja! Zenujace! We wszystkich sieciach jest cos takiego mozliwe, ale nikt sie z tym nie obnosi, bo zadna to promocja, ale plus jak zwykle probuje na sile pozystkac klientow! zenujace!
  0
 • Users Avatars Mini
  voight pisze: 2002-07-23 11:10
  Plus ostatnio traci rynek, a tonacy brzytwy sie chwyta...
  0
 • Users Avatars Mini
  ARTUR70 pisze: 2002-07-23 12:05
  Widać, że każda okazja jest dobra dla powiększenia zysków, a Plus wiedzie prym w promocjach dla określonych grup społecznych. Czy jest to w porządku ? Jeżeli nikogo się nie uraża i widzi się w tym dodatkowo zysk to myślę, że tak.
  0
 • Users Avatars Mini
  swistak pisze: 2002-07-23 12:19
  A widzieliscie to: w promocji nokia jest najdrozsza, a normalnie najtansza :) Fajny ten plus
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-23 12:20
  Tylko, ze te promocje dla okreslonych grup spolecznych nie sa wogole interesujace, a pozatym nie mozna ich nazwac promocjami, poniewaz praktycznie nieczego nowego nie wnosza!
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-07-23 12:22
  Uwaga !! Zaraz ruszą obrońcy Plusa ... , kroi się kontrowersyjny news - REKLAMODAWCY !!!!! Kto bierze banner ? Licytacja otwarta, a dopiero jest 25 komentarzy ! Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  siwy256 pisze: 2002-07-23 14:27
  Brawo. Dla niesłyszących nokia 5510 z odtwarzaczem MP3 i radiem. Brawo
  0
 • Users Avatars Mini
  Magdalena Płowecka pisze: 2002-07-23 16:54
  Według PZG osób niedosłyszących i niesłyszących jest 500 tys. osób w Polsce. Osoby całkiem głuche korzystaja z telefonów tylko w formie SMS. Warunkiem jest oczywiście alarm wibracyjny. Osoby niedosłyszące, korzystające z aparataów słuchowych mogą korzystać normalnie z telefonów komórkowych ale tylko z określonych modeli. Tekst na ten temat pojawi się w numerze sierpniowym TK.
  0
 • Users Avatars Mini
  misiek24 pisze: 2002-07-23 20:36
  Swoją drogą to macie rację, że Plus żadnej promocji nie wprowadził bo inwalidzi I grupy rzeczywiście mają zagwarantowaną ołatę za abonament w wysokości 50%. Ale przyznać musicie że Plus umie z niczego zrobić coś, zakręcić, zamydlić i sprzedać. To jest sztuka. A promocja to po prostu tak jakby jej nie było, bo dodatkowo z zaostrzeniami, że po pierwsze promocja jest dostępna tylko w Salonach Firmowych, a po drugie głuchym trzeba być co najmniej rok. Porąbało ich tam niesamowicie.
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2002-07-23 20:57
  przypominam, ze w plusie taka promocja juz kiedys byla, wiec co sie podniecacie??? a poza tym, nieladnie odmawiac prawa posiadania np. nokii 5510 osobie ktora niedoslyszy tylko dlatego ze moze nie wykorzystac odtwarzacza mp3. wstydzcie sie
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-24 09:29
  titq nikt nie odmawia 5510 osobom niepelnosprawnym, ale bardziej w tej promocji widziane by byly telefony, ktore sa jak najbardziej przyjazne dla osob do ktorych jest skierowana ta promocja!
  0
 • Users Avatars Mini
  siwy256 pisze: 2002-07-25 13:43
  Plus znów może dostać nagrodę i gratulacje od ery!!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: