Nowa promocja "Transmisja na Plus" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 29

Promocja "Transmisja na Plus"

czas: 25 kwietnia - 30 czerwca 2003

Benefity:

 1. 30 darmowych dodatkowych minut miesięcznie, przez 18 miesięcy na wszystkie poł. w ruchu krajowym

 2. 3 MB darmowe, co miesiąc przez 18 miesięcy, na transmisję GPRS (obejmuje Internet, wap, prywatne APNy)

  • dostępne taryfy: Często 15, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 15, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300.

  • zakaz zmiany taryfy przez 18 miesięcy od daty aktywacji.

Regulamin promocji "TRANSMISJA NA PLUS"

1. Promocja "TRANSMISJA NA PLUS" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją.

2. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

3. Promocyjna cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Cena telefonu w taryfie

Zestaw Model telefonu Cena Aktywacji Często 15 Często 50 Często 100 Często 150 Non Stop 15 Non Stop 50 Non Stop 100 Non Stop 150 Non Stop 300
1 Ericsson R380 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
2 Ericsson T68i 15 zł 149 zł      99 zł 79 zł 49 zł 149 zł 99 zł  79 zł  49 zł  1 zł 
3 Ericsson T68i Bond 15 zł 549 zł  499 zł  479 zł  449 zł  549 zł  499 zł  479 zł  449 zł  399 zł 
4 Motorola Accompli 15 zł 299 zł  249 zł  199 zł  149 zł  299 zł  249 zł  199 zł  149 zł  99 zł 
5 Motorola C333 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
6 Motorola V66i 15 zł 49 zł  29 zł  1 zł  1 zł  49 zł  29 zł  1 zł  1 zł  1 zł 
7 Nokia 3410 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
8 Nokia 3510i 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
9 Nokia 5100 15 zł 699 zł   599 zł  449 zł  449 zł  699 zł  599 zł  499 zł  449 zł  349 zł
10 Nokia 6100 15 zł 1 199 zł  999 zł  899 zł  799 zł  1 199 zł  999 zł  899 zł  799 zł  749 zł
11 Nokia 6310i 15 zł 99 zł  79 zł  49 zł  1 zł  99 zł  79 zł  49 zł  1 zł   1 zł
12 Nokia 6510 15 zł 49 zł  29 zł  1 zł  1 zł  49 zł  29 zł  1 zł  1 zł  1 zł 
13 Nokia 6610 15 zł 649 zł  549 zł  349 zł  249 zł  649 zł  549 zł  349 zł  249 zł  99 zł 
14 Nokia 7210 15 zł 899 zł   799 zł  699 zł  599 zł  899 zł  799 zł  699 zł  599 zł  549 zł
15 Nokia 7650 15 zł 1 199 zł  899 zł  699 zł  599 zł  1 199 zł  899 zł  699 zł  599 zł  549 zł 
16 Nokia 8310 15 zł 299 zł  249 zł  199 zł  149 zł  299 zł  249 zł  199 zł  149 zł  99 zł 
17 Nokia 8910 15 zł 999 zł  799 zł  599 zł  499 zł  999 zł  799 zł  599 zł  499 zł  399 zł 
18 Nokia 9210i 15 zł 1 199 zł  1 099 zł  999 zł  899 zł  1 199 zł  1 099 zł  999 zł  899 zł  799 zł 
19 Panasonic GD67 15 zł 99 zł  49 zł  29 zł  1 zł  99 zł   49 zł  29 zł  1 zł  1 zł
20 Samsung A400 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
21 Samsung N500 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
22 Samsung N620 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
23 Samsung S100 15 zł 1 199 zł  1 099 zł  999 zł  949 zł  1 199 zł  1 099 zł  999 zł  949 zł  899 zł 
24 Samsung T100 15 zł 699 zł   679 zł  599 zł  549 zł  699 zł  679 zł  599 zł  549 zł  399 zł
25 Siemens C55 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
26 Siemens S55 + aparat fotograficzny Quick Pic 15 zł 699 zł  499 zł  399 zł  299 zł  699 zł  499 zł  399 zł  299 zł  199 zł
27 Siemens SL45i 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
28 Sony J7 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł

4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

5. Promocja "TRANSMISJA NA PLUS" trwa od 25 kwietnia 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 czerwca 2003 roku.

6. Do wzięcia udziału w Promocji "TRANSMISJA NA PLUS" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

7. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "TRANSMISJA NA PLUS": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

8. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Często lub Non Stop zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt. 3 Regulaminu Promocji "TRANSMISJA NA PLUS".

9. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "TRANSMISJA NA PLUS", w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania Umowy nie może zmienić wybranej taryfy. 

10. Do każdej aktywacji w Promocji "TRANSMISJA NA PLUS" dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia oraz na wysyłanie i odbiór danych w technologii GPRS (zwana dalej Bonifikatą).

11. a) Wysokość Bonifikaty miesięcznej na wykonywane połączenia równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 13a liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia.
b) Wysokość bonifikaty na wysyłanie i odbiór danych w technologii GPRS równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 13b liczby kilobajtów dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za każde rozpoczęte 10 lub 100 kilobajtów w zależności od rodzaju APNu. 

12. Bonifikata, o której mowa w pkt. 11 - 14 pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 18 okresów rozliczeniowych, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

13. a) Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości Bonifikaty w Promocji "TRANSMISJA NA PLUS" wynosi dla taryf: Często 15, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 15, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 i Non Stop 300 - 540 minut (30 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy.
b) Liczba megabajtów stanowiących podstawę do obliczenia wysokości Bonifikaty w Promocji "TRANSMISJA NA PLUS" wynosi dla taryf: Często 15, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 15, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 i Non Stop 300 - 3MB do wykorzystania na www.plusgsm.pl, wap.plusgsm.pl oraz usługę Internet Plus. 

14. a) Udzielona Bonifikata na wykonywane połączenia dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Udzielona Bonifikata nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.
b) Udzielona Bonifikata na przesyłanie i odbiór danych dotyczy wyłącznie transmisji w technologii GPRS: Internet, WAP oraz usługa Inranet Plus.

15. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej Promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 
a) Klient ma prawo wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 złotych (61,00 złotych z VAT). W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 16 niniejszego Regulaminu.

16. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 złotych.

17. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 16 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel S.A. skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

18. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

19. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z aparatem telefonicznym, który ma zostać odblokowany. 

20. W przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych (610,00 złotych z VAT).

21. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 19 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.

22. Promocja "TRANSMISJA NA PLUS" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

23. Klient biorący udział w Promocji "TRANSMISJA NA PLUS" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

24. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "TRANSMISJA NA PLUS" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

25. Klient w przypadku zawierania Umowy na odległość, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy. 

26. Cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wymienionych w punkcie 3, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Zestaw Model telefonu Cena Aktywacji Cena brutto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych 
Zestaw 1 Ericsson R380 100 zł 999,00 zł
Zestaw 2 Ericsson T68i 100 zł 1 949,00 zł
Zestaw 3 Ericsson T68i Bond 100 zł 2 249,00 zł
Zestaw 4 Motorola Accompli 100 zł 1 799,00 zł
Zestaw 5 Motorola C333 100 zł 799,00 zł
Zestaw 6 Motorola V66i 100 zł 1 199,00 zł
Zestaw 7 Nokia 3410 100 zł 899,00 zł
Zestaw 8 Nokia 3510i 100 zł 999,00 zł
Zestaw 9 Nokia 5100 100 zł 1 699,00 zł
Zestaw 10 Nokia 6100 100 zł 1 849,00 zł
Zestaw 11 Nokia 6310i 100 zł 1 499,00 zł
Zestaw 12 Nokia 6510 100 zł 1 499,00 zł
Zestaw 13 Nokia 6610 100 zł 1 849,00 zł
Zestaw 14 Nokia 7210 100 zł 1 899,00 zł
Zestaw 15 Nokia 7650 100 zł 2 699,00 zł
Zestaw 16 Nokia 8310 100 zł 1 899,00 zł
Zestaw 17 Nokia 8910 100 zł 3 199,00 zł
Zestaw 18 Nokia 9210i 100 zł 3 299,00 zł
Zestaw 19 Panasonic GD67 100 zł 999,00 zł
Zestaw 20 Samsung A400 100 zł 1 399,00 zł
Zestaw 21 Samsung N500 100 zł 949,00 zł
Zestaw 22 Samsung N620 100 zł 999,00 zł
Zestaw 23 Samsung S100 100 zł 1 899,00 zł
Zestaw 24 Samsung T100 100 zł 1 849,00 zł
Zestaw 25 Siemens C55 100 zł 999,00 zł
Zestaw 26 Siemens S55 + aparat fotograficzny Quick Pic 100 zł 1 649,00 zł
Zestaw 27 Siemens SL45i 100 zł 999,00 zł
Zestaw 28 Sony J7 100 zł 699,00 zł

27. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

28. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci), wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

29. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania kart SIM, działających w sieci Plus GSM, wyłącznie w celu realizacji połączeń zainicjowanych z tych kart. 

30. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

31. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 27 - 30, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 16 niniejszego Regulaminu.

Opinie:

Opinie archiwalne (29):

Komentuj

Komentarze / 29

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2003-04-28 12:49
  Idzie maj, idą wakacje zaczyna się coś dziać w Plusie. Te 3MB to ciutkę cieniutko:((
  0
 • Users Avatars Mini
  bahor pisze: 2003-04-28 12:53
  Tylko czemu w ofercie gdzie dostaje sie pakiet GPRS sa telefony bez GPRS\'u??? Hymmm Ale mimo wszystko jest to jedna z ciekawszych promocji w obecnym roku
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2003-04-28 12:54
  B A Ł W A N Y = . Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "TRANSMISJA NA PLUS", w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania Umowy nie może zmienić wybranej taryfy. TO JEST TAK ZWANE IDEALNE DOPASOWANIE TARYFY DO POTRZEB KLIENTA
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2003-04-28 12:56
  Brakuje ME45, o S45 nie wspominając :( Ale promocję oceniam bardzo pozytywnie. 30 min do wszystkich sieci to dobra oferta. A przechodzą one na kolejne miesiące??????
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2003-04-28 12:58
  Już wiem, sorry niedoczytałem.
  0
 • Users Avatars Mini
  ar2niu pisze: 2003-04-28 13:00
  I znowu promocja biznesowa. Może by tak jakaś porządna promocja dla "Kowalskich"?!
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-28 13:00
  ...czytajmy uwaznie...dotyczy osob prawnych...ble....a wydawala sie nie najgorsza ta promocja dla zwyklego chlebopozeracza
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-28 13:03
  Uważam, że promocja niczego sobie, 30 min * 18 miesięcy, to daje 9 godzin rozmów za darmo, no a te 3 MB - dla jednych pewnie aż za nadto (lub w ogóle zbyteczne), a inni pewnie będą pisać posty w stylu "3MB to ja w jeden dzień ściągam"... S55 z aparatem już za 199 zł, to chyba najniższa - jak na razie - cena tego telefonu w porównując promocje wszystkich opartorów. 6100 a to trzyma cenę, a S100 jest stanowczo za drogi, zważywszy na to, że jest spóźniony kilka miesięcy i nie oferuje tak wiele, jak niektóre terminale konkurencji (właśnie S55, 6100, 7650, a nawet 6610/7210). Ale ogólnie - jedna z lepszych w ostatnim czasie promocji dla "regonowców" w Plusie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-04-28 13:08
  Ho ho ho widzę że userzy GOL'a cierpia jednak na głód nowych wiadomości - 8/9 komentarzy (łacznie z moim) w ciagu 20 min od kiedy news jest na stronie to niezły wynik....
  0
 • Users Avatars Mini
  Mermi pisze: 2003-04-28 13:43
  Ciekawa rzecz - aparat t68i kupowany na zasadach ogolnych jest o 300zl tanszy od zestawu t68i bond, natomiast w/w promocji wszedzie cena samego t68i jest nizsza o 400zl:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Sumik pisze: 2003-04-28 15:07
  Czyżby abonenci z taryfami Czasami nie są dyskryminowani ?
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-28 15:21
  Sumik***: taryfa "Czasami" nigdy nie była dostępna w ofercie Plusa dla "regonowców".
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-04-28 15:26
  GSMManieac - a przepraszam, ja mialem telefon z "czasami" kupiony na firmę w promocji... :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  daniel1810 pisze: 2003-04-28 15:56
  ktoś mi wyjasni czym sie różni zestaw t68i od t68i bond?
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-04-28 17:29
  daniel1810 do bonda dostajesz dodatkowo zestaw sluchawkowy bluetooth HBH-30....;)
  0
 • Users Avatars Mini
  wms pisze: 2003-04-28 20:06
  To na razie mozemy zapomnieć o nowych taryfach w plusie?
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-04-28 21:33
  Promocja jest ciekawa ,naprawde niezle - choc czytalem to juz gdzies tydzien temu... Gol sie spoznia... Co do plusa to nie wydaje mi sie zeby cos sie w nim zmienilo - w koncu zyski rosna i sa najwyzsze ze wszystkich operatorow. W 3 pierwszych okresach zeszlego roku jak nie bylo ciekawych promocji w plusie to zyski byly swietne , w 4 kwartale jak plus zrobil pozadna promocje z sl45 od razu podniosl sie lament ze mniej $ wplywa do kasy! Dlatego nic przelomowego nas nie czeka puty nie bedzie mozna zmienic operatora nie zmieniajac numeru.
  0
 • Users Avatars Mini
  daniel1810 pisze: 2003-04-28 22:36
  szymon_ dzieki za informacje. :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  tmc.masterb pisze: 2003-04-28 22:45
  Muszę przyznać że wygląda to dosć interesująco.
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-04-28 23:55
  widać już zalążki nowych taryf: przechodzenie minut i smsów przez 6 miesięcy, pakiet MB na GPRS.... co jeszcze będzie w nowych taryfach? szczegóły będą w nowej promocji :))
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-29 11:56
  CiepliX***: a to przepraszam bardzo... Myślałem, że taryfy "Czasami" nigdy nie były dostępne w promocjach biznesowych, ale jak widać się myliłem. Dzięki za poprawienie ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  PJ pisze: 2003-04-29 17:38
  Ciekawa promocja, mimo że tylko 3 MB na GPRS, chociażby ze względu na te 30 darmowych minut. Pytanie tylko jak to jest z zakazem zmiany taryfy: na wyższą też nie można???
  0
 • Users Avatars Mini
  rulez pisze: 2003-04-29 19:31
  a do c*ja z taka promocja !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-30 11:39
  PJ***: niestety nie można. Wiem, że bez sensu, ale żale to już nie do mnie ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Tyski Boss pisze: 2003-04-30 17:34
  Ciekawe jak to bedzie wszytsko w rzeczywistosci wygladało:):)
  0
 • Users Avatars Mini
  PJ pisze: 2003-04-30 19:11
  GSManiac: No to jednym słowem Plus dba nie tylko o interesu klientów, ale i o swoje ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-05 00:36
  Mogli by do tej promocji dac tanie telefony.W kazdym razie tansze niz sa.!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-05 00:38
  ar2niu a moze KU**A dla Nowakow by ktos raz napisal.Mam kolego w klasie Kowalskiego i non stop wszyscy daja jakko przyklad Kowalski a czemu nei Nowak!
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2003-05-06 17:39
  Czyżby coś drgnęło w Plusiku? Celowo napisałem drgnęło bo na trzęsienie ziemi to się chyba nie zapowiada.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: