Nowa promocja w Plusie od 9 kwietnia

Newsy
Żródło: JMK
Opinie: 6
Opinie: 6
Regulamin promocji "Zielona"

1.  Promocja "Zielona" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." albo zawrą z Polkomtel S.A. Umowę i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM telefon w cenie promocyjnej.

2.  Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM  i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

3.  Promocyjna cena Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw 1:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr" : 51,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Sagem MC 815 w cenie 1,00 zł + VAT

Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
16 zł + VAT  składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Sagem MC 815 w cenie 1,00 zł + VAT

Zestaw 2:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 69,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 5110 w cenie 19,00 zł  + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
34,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 5110 w cenie 19,00 zł  + VAT

Zestaw 3:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 51,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Siemens A36 w cenie 1,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
16,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Siemens A36 w cenie 1,00 zł + VAT

Zestaw 4:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 79,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 3210 w cenie 29,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
44,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 3210 w cenie 29,00 zł + VAT

Zestaw 5:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 69,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Ericsson T10s w cenie 19,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
34,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Ericsson T10s w cenie 19,00 zł + VAT

Zestaw 6:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 79,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Siemens C35i w cenie 29,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
44,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Siemens C35i w cenie 29,00 zł + VAT

Zestaw 7:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 129,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 3310 w cenie 79,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
94,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 3310 w cenie 79,00 zł + VAT

Zestaw 8:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 229,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Siemens M35i w cenie 179,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
194,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Siemens M35i w cenie 179,00 zł + VAT

Zestaw 9:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 349,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Panasonic GD 92 w cenie 299,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
314,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Panasonic GD 92 w cenie 299,00 zł + VAT

Zestaw 10:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 399,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Samsung N100 w cenie 349,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
364,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Samsung N100 w cenie 349,00 zł + VAT

Zestaw 11:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 599,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Panasonic GD 93 w cenie 549,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
564,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Panasonic GD 93 w cenie 549,00 zł + VAT

Zestaw 12:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 499,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Ericsson R310s w cenie 449,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
464,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Ericsson R310s w cenie 449,00 zł + VAT

Zestaw 13:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 749,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 6210 w cenie 699,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
714,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 6210 w cenie 699,00 zł + VAT

Zestaw 14:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 749,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 8210 w cenie 699,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
714,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 8210 w cenie 699,00 zł + VAT

Zestaw 15:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 849,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
b) telefonu Samsung M100 w cenie 799,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Czasami, Często lub Non Stop:
814,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Samsung M100 w cenie 799,00 zł + VAT

Zestaw 16:
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf Często i jednoczesnym wyborze
planu "Sami Swoi za 5gr": 1049,00 zł + VAT składający się z:
c) opłaty aktywacyjnej: 50,00 zł + VAT
d) telefonu Siemens SL45i w cenie 999,00 zł + VAT
Z aktywacją w taryfie wybranej spośród taryf  Czasami, Często lub Non Stop:
1014,00 zł + VAT
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) telefonu Siemens SL45i w cenie 999,00 zł + VAT

4.  W Promocji "Zielona" istnieje możliwość zawarcia Umowy bez konieczności
zakupu aparatu telefonicznego. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł
dla taryf Czasami, Często i Non Stop oraz 50,00 zł dla taryf Często
połączonych z planem "Sami Swoi za 5gr".

5.  Opłata aktywacyjna płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem
telefonicznym.

6.  Cena wyżej wymienionych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją,
oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Zestaw 1: 699,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Sagem MC 815 w cenie 599,00 zł + VAT


Zestaw 2: 699,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 5110 w cenie 599,00 zł  + VAT

Zestaw 3:  699,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Siemens A36 w cenie 599,00 zł + VAT

Zestaw 4: 799,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 3210 w cenie 699,00 zł + VAT

Zestaw 5:  849,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Ericsson T10s w cenie 749,00 zł + VAT

Zestaw 6:  799,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Siemens C35i w cenie 699,00 zł + VAT

Zestaw 7:  899,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 3310 w cenie 799,00 zł + VAT

Zestaw 8:  899,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Siemens M35i w cenie 799,00 zł + VAT

Zestaw 9:  949,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Panasonic GD92 w cenie 849,00 zł + VAT

Zestaw 10: 1199,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Samsung N100 w cenie 1099,00 zł + VAT

Zestaw 11: 1399,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Panasonic GD 93 w cenie 1299,00 zł + VAT

Zestaw 12: 1399,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Ericsson R310s w cenie 1299,00 zł + VAT

Zestaw 13:  1699,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 6210 w cenie 1599,00 zł + VAT

Zestaw 14:  2199,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Nokia 8210 w cenie 2099,00 zł + VAT

Zestaw 15: 2099,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Samsung M100 w cenie 1999,00 zł + VAT

Zestaw 16:  2099,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) telefonu Siemens SL45i w cenie 1999,00 zł + VAT

7.  Promocja "Zielona" trwa od 9 kwietnia 2001 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 27 maja 2001 roku.

8.  Do wzięcia udziału w Promocji "Zielona" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

9.  Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Zielona":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

10.  Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę może wybrać jedną z  taryf dostępnych w taryfach: Czasami, Często, Non Stop.

11.  Abonenci, którzy wybiorą aktywację w taryfie spośród taryf Często, mogą dodatkowo wybrać plan "Sami Swoi za 5gr" z obniżonymi opłatami za połączenia z wybranymi (co najwyżej 3) numerami. Z obniżonych opłat promocyjnych abonenci mogą korzystać przez okres 12 miesięcy od daty aktywacji. Opłata miesięczna za jeden numer w planie "Sami Swoi za 5gr" wynosi 2,00 zł  + VAT.

12.  Chęć korzystania z planu "Sami Swoi za 5gr" klienci powinni zgłaszać w Dziale Obsługi Klienta,  oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).

13.  Opłaty promocyjne w planie "Sami Swoi za 5gr" dotyczą połączeń krajowych i wynoszą 5gr + VAT za minutę połączenia z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM w ramach usługi Sami Swoi.

14.  Opłaty promocyjne w planie "Sami Swoi za 5gr" obejmują połączenia w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

15.  Bez względu na liczbę wybranych numerów, pierwszy wybór numerów do listy w planie "Sami Swoi za 5gr" jest bezpłatny. Za każdą modyfikację listy numerów wybranych w planie "Sami Swoi za 5gr" pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł. Przez modyfikację listy należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy.

16.  Klient może zrezygnować z korzystania z planu "Sami Swoi za 5gr". Wówczas opłaty za usługę Sami Swoi będą naliczane zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

17.  Po okresie promocyjnym wybrane przez klienta numery stają się numerami w usłudze Sami Swoi. Opłaty za usługę Sami Swoi będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Po okresie promocyjnym usługa Sami Swoi może być deaktywowana na życzenie  abonenta, zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

18.  W przypadku skorzystania z planu "Sami Swoi za 5gr" zmiana taryfy w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Zielona" powoduje zaprzestanie naliczania opłat wg tego planu.

19.  Jeżeli abonent dokona aktywacji w wybranej taryfie Często i jednocześnie skorzysta z planu "Sami Swoi za 5gr", a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w
abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. W ostatnim miesiącu promocji minuty wliczone w abonament w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w którym kończy się okres promocyjny. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część miesiąca, w której trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji.

20.  W Promocji "Zielona" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT.
Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

21.  W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz  karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

a) Klient ma prawo wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.

b) W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 21a, działania klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

22.  Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 9 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.
Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł (w przypadku zakupu Zestawu) albo w wysokości 300,00 zł (w przypadku zawarcia Umowy zgodnie z pkt. 4 niniejszego Regulaminu).

23.  Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel S.A. skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

24. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę  karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

25. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

26. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

27. W przypadku usunięcia blokady telefonu z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

28. Promocja "Zielona" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

29. Klient biorący udział w Promocji "Zielona" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu lub usługi.

30. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Zielona" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (6):

Komentuj

Komentarze / 6

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Yarecki pisze: 2001-04-06 15:58
  Promocja za 5 groszy bardzo ciekawa, tylko czemu zestawy nie staniały ( a niektóre nawet podrożały?) Po wpadce z nieistniejącą promocją na SL45 za 99pln oczekiwać byśmy mogli od Plusa jakiejś chęci rehabilitacji...
  0
 • Users Avatars Mini
  Cherub pisze: 2001-04-06 16:39
  Eeee... a myślałem, że Plus pokaże coś ciekawego. Żadna rewelacja więc pozostaje dalej przy POP'ie i czekam na coś naprawdę atrakcyjnego.
  0
 • Users Avatars Mini
  Em pisze: 2001-04-06 17:28
  Cherub !! POPIERAM !!!! Sam mam abonament ale POP jest najtańszy. Pozdrowienia.
  0
 • Users Avatars Mini
  Dobrzyn pisze: 2001-04-06 18:47
  A gdzie jest Ericsson T28s za 1 zl ? A tak chcialem go kupic. Jeszcze mam jeden dzien - sobote !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Żako pisze: 2001-04-06 23:36
  Fajnie. W kwietniowej promocji tańszy miał być m35 i liczyłem po cichu, że dadzą s35. Kicha miałem sobie właśnie przedłużyc w + umowę, ale się jeszcze zastanowię. Poważnie zasatanowię!
  0
 • Users Avatars Mini
  Szymon pisze: 2001-04-07 06:46
  Po co przedrukowujecie cały komunikat? Przecież to samo jest na stronach Plusa. Czynie wystarczy dać linka do tej strony? Albo odpowiednio skrócić komunikat?
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: