Nowa usługa TP Internet i Intel Poland

Newsy
Opinie: 0

TP Internet we współpracy z Intel Poland zaoferował nową wersję usługi I-Serwer, adresowaną do firm, które potrzebują nowoczesnych technologii internetowych. Dzięki zaoferowanym w pakiecie najnowszym wersjom oprogramowania narzędziowego, można tworzyć bardzo złożone serwisy WWW. Możliwość wyboru wersji usługi, pozwala na precyzyjne dostosowanie konfiguracji sprzętowej do potrzeb serwisu oraz łatwą rozbudowę w przyszłości.
Usługa polega na dzierżawie serwera utrzymywanego w komputerowym centrum TP Internet. Serwer jest w pełni zdalnie administrowany przez klienta, a dzięki lokalizacji w centrum komputerowym TP Internet, ma zagwarantowany dostęp do szybkich łącz telekomunikacyjnych oraz całodobowy serwis personelu technicznego operatora. 
"Takie rozwiązanie zwalnia Klienta z konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę oraz zatrudnianie personelu odpowiedzialnego za jej utrzymanie. To również oszczędność w postaci redukcji kosztów utrzymywania szerokopasmowych łącz zapewniających dostęp serwera do sieci. Dzięki lokalizacji w naszym centrum komputerowym, serwer jest skutecznie chroniony przed atakami hackerów przez nasze systemy firewalli" - mówi Iwo Gałecki Product Manager odpowiedzialny za tę usługę. 
Warianty usługi różnią się między sobą wydajnością i ilością zastosowanych procesorów, pojemnością dysków twardych lub zainstalowanej pamięci, co pozwala na precyzyjne dostosowanie konfiguracji sprzętowej do potrzeb planowanego serwisu oraz na jego sukcesywną rozbudowę w przyszłości np. potrzeby zwiększenia wydajności serwisu w momencie oczekiwanego zwiększenia liczby odwiedzin. 
"Dzięki porozumieniu z dostawcą - firmą Intel Poland Klient ma gwarancję, że oferowany do dzierżawy sprzęt będzie wyposażany w najnowsze wersje oprogramowania" - dodaje Iwo Gałecki.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: