Nowa usługa w Idei - WaPark SMS

Newsy
Żródło: Idea
Opinie: 17

Idea, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wprowadza z dniem 17 września br. nową usługę IDEA WAPARK SMS. Dzięki współpracy Centertela z Warszawskim Przedsiębiorstwem Kontroli Parkingu Ulicznego WAPARK nowa usługa umożliwi dodatkową możliwość regulowania opłat za płatne parkingi w Warszawie za pomocą wysłania SMSa w sieci Idea na ustalony numer. Jest to jedna z pierwszych w Polsce usług mobile-commerce, z której w najbliższym czasie skorzystać może codziennie kilkadziesiąt tysięcy warszawskich kierowców, będących abonentami Idei. Wysyłając SMSy o odpowiedniej treści klient będzie mógł regulować płatności za parkowanie pojazdu. Koszt SMSa zgodny jest z taryfą abonenta w sieci Idea, a opłata za parkowanie zgodna z cennikiem WaPark.

Jeszcze kilka lat temu telefon komórkowy był drogim i nieporęcznym urządzeniem. Dzisiaj "komórka" jest powszechnym i tanim przedmiotem codziennego użytku. Rozwój technologii sprawił, że z telefonu komórkowego możemy połączyć się z Internetem, odebrać pocztę lub wysłać komunikat SMS. To właśnie krótkie wiadomości tekstowe SMS stały się w ostatnim czasie bardzo popularnym medium. Lista usług opartych o SMS jest bardzo imponująca. Poczynając od prostego przesłania tekstu poprzez wysłanie kartki z życzeniami, głosowania w konkursie, aż do usługi pozwalającej dokonać opłaty za parkowanie pojazdu. 
Niniejsza usługa jest pierwszą usługą typu m-commerce uruchomioną w sieci Idea i pierwszą tego typu usługą uruchomioną przez sieć telefonii komórkowej w Polsce. Usługa umożliwia abonentom sieci telefonii komórkowej Idea, dokonywanie opłat za parkowanie przy użyciu telefonu komórkowego. Dzięki wprowadzeniu usługi kierowca - abonent sieci Idea - nie będzie musiał przewidywać czasu parkowania. Rozpoczęcie oraz zakończenie płatnego parkowania będzie zgłaszane zdalnie poprzez wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS.

Dzięki wprowadzonej usłudze zostaną wyeliminowane główne wady obecnego systemu płatności za parkowanie w warszawskiej strefie SPPN:

 • Konieczność przewidzenia z góry czasu parkowania

 • Konieczność powrotu do parkometru i samochodu w celu przedłużenia parkowania

 • Konieczność posiadania bilonu lub specjalnej karty

Największymi atutami wprowadzanej usługi są:

 • Płacenie za rzeczywisty czas parkowania zgodnie z cennikiem WaPark

 • Zdalne zgłaszanie faktu rozpoczęcia parkowania i naliczania opłaty

 • Zdalne zgłaszanie faktu zakończenia parkowania i zakończenia naliczania opłaty 

 • Przypominanie kierowcy komunikatem SMS o zbliżającym się końcu możliwego parkowania.

 • Automatyczne wyłączanie parkowania na koniec dnia

 • Natychmiastowa i łatwa kontrola opłat za pomocą SMS-ów przez Straż Miejską i kontrolerów WaPark.

 • Łatwość w dochodzeniu swoich praw przez klientów ze względu na ślad elektroniczny.

 • Naliczanie opłat wg cennika WAPARK

 • Działanie w czasie rzeczywistym

 • Możliwość wprowadzenia wielu stref parkowania (w tym także wdrożenie systemu na inne miasta)

Wykorzystanie do komunikacji standartowych komunikatów SMS
W celu skorzystania z usługi abonent będzie musiał pobrać z Punktu Sprzedaży bezpłatny identyfikator pojazdu wraz z zasadami korzystania z usługi, z którym abonent obowiązany jest się zapoznać. Usługa Idea WaPark SMS jest prosta i nie powinna nastręczać abonentom większych trudności. Każda komenda, czy zapytanie wysłane przez klienta zostaje przez system zanalizowane. W odpowiedzi klient otrzymuje potwierdzenie realizacji wysłanej komendy lub interesujące go informację.

Aby prawidłowo korzystać z usługi należy stosować się do reguł opisanych w ulotce. Przed rozpoczęciem parkowania należy dokonać aktywacji usługi oraz zakupu czasu płatnego parkowania. Aktywacja usługi odbywa się przez wysłanie SMSa AKTYWACYJNEGO o treści A wraz z numerem identyfikatora i numerem rejestracyjnym pojazdu pod skrócony numer: 5001. W odpowiedzi klient otrzyma potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonej rejestracji oraz informację o przyznanym mu limicie kredytowym i stanie konta.
Limit kredytowy "IDEA WAPARK SMS" - maksymalna kwota na jaką abonent będzie mógł wykupić czas płatnego parkowania w danym miesiącu. Kwota ta jest uzależniona od możliwości kredytowych danego abonenta.
Wirtualne konto "IDEA WAPARK SMS" - indywidualne konto rozliczeniowe zakładane automatycznie Abonentowi aktywującemu usługę. Z tego konta będą pobierane opłaty za płatne parkowanie. Zasilanie konta odbywa się przez zakup czasu płatnego parkowania.

W celu zakupu czasu parkowania abonent obowiązany jest wysłać każdorazowo komunikat SMS pod skrócony numer: 5002 o treści 10, 50 lub 100 w zależności od wysokości kwoty jaką planuje przeznaczyć na płatne parkowanie. Gdy usługa została aktywowana i konto zasilone abonent może przystąpić do parkowania pojazdu. 

Aby rozpocząć parkowanie abonent musi wysłać komendę SMS o treści P pod numer 5001. Potwierdzeniem rozpoczęcia parkowania jest zwrotny komunikat SMS przesyłany do klienta. Wraz z potwierdzeniem abonent otrzymuje również informację o stanie konta i limicie kredytowym. 

W celu zakończenia parkowania należy wysłać komunikat SMS z komendą K pod numer 5001. Również i w tym przypadku abonent otrzyma potwierdzenie zakończenia parkowania oraz informację o długości czasu przez jaki parkował oraz pobranej opłacie.

Abonent w każdej chwili będzie mógł sprawdzić stan swojego konta poprzez wysłanie komunikatu SMS z komendą S pod numer 5001. Usługa ma na celu ułatwienie i uproszczenie procedury płatnego parkowania. W trakcie aktywnego parkowania pojazdu, gdy stan konta będzie ulegał wyczerpaniu system wyśle abonentowi komunikat SMS informujący o zaistniałej sytuacji. Nastąpi to na około 30 minut przed wyczerpaniem stanu konta. W tym czasie abonent może doładować konto i kontynuować parkowanie. System również automatycznie kończy parkowanie na koniec każdego dnia. Funkcja ta pozwala na wyeliminowanie sytuacji, w której abonent zapomniał wysłać komendy kończącej parkowanie. Usługa Idea WaPark SMS otwiera nowy etap w telefonii komórkowej w Polsce. Już niedługo za pomocą telefonu będziemy mogli kupić bilet do kina, teatru, a z czasem nawet "Cole" z automatu. 

Komenda SMS
Opis działania komendy
Odpowiedź Systemu poprzez komunikat SMS
A


PRZYKŁAD

SMS na Numer 5001 o tresci: A 1234568 WXY0000
Komenda ta umożliwia aktywowanie usługi IDEA WAPARK SMS. 

Usluga zostala aktywowana dla / Stan konta PLN limit PLN

Usluga zostala aktywowana dla 123456/ WXY0000 Stan konta 0 PLN limit 100 PLN
10; 50; 100

PRZYKŁAD

SMS na Numer 5002 o tresci: 10
Komenda ta pozwala na zakup karty parkingowej o określonym nominale co automatycznie zwiększa stan konta o podaną kwotę. Równocześnie komenda ta zmniejsza przyznany limit kredytowy o podaną kwotę. 
Doladowano konto PLN. Stan konta PLN limit PLN

Doladowano konto 10 PLN. Stan konta 10 PLN limit 90 PLN

P; 


;

PRZYKŁAD

SMS na Numer 5001 o tresci : P lub 
P 1234568

Z pomocą tych komend można rozpocząć parkowanie. Parkowanie można rozpocząć wpisując literę P rozpocznie się parkowanie. Jeżeli podany zostanie identyfikator rozpocznie się parkowanie dla podanego identyfikator . 
Rozpoczeto parkowanie dla /. Stan konta X PLN limit Y PLN 

Rozpoczęto parkowanie dla 1234568/WXY9999 Stan konta 20,25 PLN limit 100 PLN 
K

PRZYKŁAD

SMS na Numer 5001 o tresci : K

Komendy te umożliwiają zakończenie parkowania. Klient może jednocześnie parkować tylko jeden samochód
Zakończono parkowanie dla /. Parkowanie trwało od do . Pobrano opłatę w wysokości PLN Stan konta X PLN limit Y PLN

Zakończono parkowanie dla 1234568/WXY9999 Parkowanie trwało od 10:56 do 13:45. Pobrano opłatę w wysokości 3.78 PLN Stan konta 20,25 PLN limit 100 PLN 


PRZYKŁAD

SMS na Numer 5001 o tresci: S 

Komenda ta pozwala na sprawdzenie stanu konta oraz sprawdzenie limitu kredytowego do wykorzystania
Brak aktywnego parkowania Stan konta PLN limit PLN zamówione PLN. Twój identyfikator:
Nr rejestr.  

Brak aktywnego parkowania Stan konta 10 PLN limit 90 PLN zamówione 100 PLN. Twój identyfikator 1234568, nr rejestr. WXY0000
S

PRZYKŁAD

SMS na Numer 5001 o tresci : S
W przypadku kiedy w trakcie wysłania komendy trwa parkowanie samochodu system informuje o godzinie rozpoczęcia parkowania oraz możliwych do wykorzystania limitach. 

Od godziny trwa parkowanie dla
/. Stan konta PLN limit PLN zamówione PLN Twój identyfikator:
nr rejestr.

Od godziny 10:26 trwa parkowanie dla
1234568/WXY0000 Stan konta 10 PLN limit 90 PLN zamówione 100 PLN Twój identyfikator 1234568, nr rejestr. WXY0000
D

PRZYKŁAD:

SMS na Numer 5001 o treści: D 
Za pomocą tej komendy możliwe jest deaktywowanie usługi IDEA WAPARK SMS

Usługa została deaktywowana

 

 

 

 

Rozmowa z Prezesem Warszawskiego Przedsiębiorstwa Kontroli Parkingu Ulicznego WaPark - Ryszardem Zwierzchowskim


Dlaczego WaPark zdecydował się na wprowadzenie systemu wnoszenia opłat za parkowanie przez telefon?

Przede wszystkim, chcemy zapewnić wszystkim kierowcom parkującym w centrum stolicy pewien komfort. Przy wnoszeniu opłat za parkowanie przy pomocy telefonu komórkowego, znika problem konieczności posiadania bilonu lub karty chipowej. Nie ma też konieczność wychodzenia do samochodu w przypadku potrzeby przedłużenia czasu parkowania. Wiemy, że często dochodzi do łamania regulaminu SPPN w sytuacjach, które uniemożliwiają lub utrudniają przedłużenie czasu postoju. Są to sytuacje trudne dla kierowców - na przykład wizyta u lekarza. Teraz taki problem rozwiąże jeden krótki SMS. Poza tym, korzystając z nowej usługi kierowcy płacić będą za rzeczywisty, "realny" czas parkowania. Opłata naliczana będzie dokładnie do momentu wysłania SMS "parking stop". Nowa usługa może zmniejszyć wysokość wpływów z parkometrów ale najważniejsze jest, iż wyeliminuje wiele problemów, ułatwiając życie kierowcom i spełniając ich oczekiwania.. 


Czy nie sądzi Pan, że to dość ryzykowne - przecież to pierwsza, tego typu usługa w Europie?

To prawda. Ale WaPark jest firmą nowoczesną. Dysponujemy centrum komputerowym 
i operacyjnym, którego nie powstydziłyby się kraje o wyższym stopniu zaawansowania technologicznego, a teraz wprowadzamy system, którego nie mają inne stolice europejskie. Pewne ryzyko, oczywiście, istnieje, ale to ryzyko było od początku wpisane w naszą działalność. Wdrażając SPPN w Warszawie, także podjęliśmy ryzyko, zarówno finansowe jak i logistyczne. I system funkcjonuje jak należy, powiem więcej - choć WaPark reprezentuje kapitał prywatny - ceny za parkowanie w centrum Warszawy są niższe niż w wielu innych polskich miastach. Parkometry są serwisowane na bieżąco, biura obsługi klienta czynne do późna (jedno, na ul. Brackiej 24 godziny na dobę), karty chipowe dostępne w 235 punktach na terenie całej Warszawy, a nasze, przeszkolone służby kontrolne, bardzo skuteczne. Wprowadzając nową usługę " WaPark SMS", udowadniamy, że Warszawa jest w stanie spełnić wysokie standardy europejskie. 
Mamy nadzieję, że to pionierskie przedsięwzięcie, spełni swoje zadanie i być może pójdą za nami także inne stolice europejskie. Dzisiejszy, nowoczesny świat, oferuje wiele rozwiązań, które mają ułatwiać nam życie i z tych zdobyczy cywilizacji trzeba umieć korzystać. Szanujemy czas kierowców, a wprowadzana usługa pozwala go oszczędzać, ograniczając do minimum procedurę wnoszenia opłat. 

Kiedy z nowej usługi będą mogli korzystać właściciele telefonów w sieci Era GSM i Plus GSM?

Mam nadzieję, że już niedługo. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż wielu kierowców korzysta z usług tych sieci ale operatorzy muszą jeszcze dopracować pewne szczegóły techniczne. Sądzimy, iż już wkrótce w systemie uczestniczyć będą wszystkie sieci. 


Dużo Pan podróżuje i uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach, dotyczących systemów płatnego parkowania w innych krajach europejskich. Który z nich oceniłby Pan najwyżej? 

Najlepiej znam system francuski i angielski. Nieco się od siebie różnią. Nasz, choć bazuje na parkometrach rodzimej produkcji, pod względem technicznym z pewnością od europejskich standardów nie odbiega.

Opinie:

Opinie archiwalne (17):

Komentuj

Komentarze / 17

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Zygi pisze: 2001-09-16 14:30
  Wszyscy wiemy jakie problemy występują u IDEAlnych podczas wysyłania sms. Znam na tyle dobrze usługi tej sieci,że nie wróżę dobrze posiadaczom kart WAPARK. Co będzie np. w czasie wzmożonego ruchu sms podczas świąt lub innych okazji typu popularne imieniny. IDEAlni powinni przedewszystkim popracować nad już świadczonymi ( z przerwami ) usługami a póżniej ewętualnie wprowadzać nowe.
  0
 • Users Avatars Mini
  ZYGI pisze: 2001-09-16 14:45
  Zygi odwal sie od smsow w idei. BTW moglbys tez nie krasc nickow.
  0
 • Users Avatars Mini
  jacze pisze: 2001-09-16 15:04
  zygi . w swieta parkowanie jest bezplatne od razu widac ze poruszasz sie rowerem po miescie;) a sms dzialaja dobrze.
  0
 • Users Avatars Mini
  tombola pisze: 2001-09-16 16:11
  Oj, popracować nad usługami... Jak to czytam to mi się flaki wywracają. Problem polega na tym że taka usługa jest naprawdę w stolycy przydatna, i jest kwestią paru tygodni jak ERA i PLUS zaczną to samo proponować. Osobiście to nie wiem kto powiedział ci/skąd się dowiedziałeś takich bzdur że IDEA ma problem z SMSami. Od ponad roku wysyłam ok.40 SMSów na miesiąc i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby jakiś nie doszedł. Ja raczej bym popatrzył na ERĘ - w ciągu jednego roku dwa razy zdarzyło im sie naliczyć mi opłate za SMSy, których nie wysyłałem.
  0
 • Users Avatars Mini
  JAKU pisze: 2001-09-16 17:30
  tombola - nie jest ważne czy je wysłałeś, ważne że doszły.
  0
 • Users Avatars Mini
  dodii pisze: 2001-09-16 21:27
  Nie rozumiem ludzi krórzy twierdzą że w ideii nie dochodzą SMSy. Mam POPa i jeszcze nie zdarzyło się żeby jakiś SMS nie doszedł. Jakiś burak wymyślił że w Ideii nie dochodzą SMSy i teraz przy każdym temacie związanym z tą siecią pojawiają się kretyńskie uwagi o SMS w ideii. Jak toś nie lubi Ideii a kocha + to nie wysyła sobie SMS po 0.70. Ja płącę tylko 0.40 :)))
  0
 • Users Avatars Mini
  Leszek pisze: 2001-09-16 23:35
  Problem z sms'ami byl jakis czas temu pomiedzy idea a era. Smsy nie szly ani w jedna ani w dluga (konfilkt operatorow). I to sms'y z Ideii do Ery zaczely najpierw chodzic. W tej chwili dochodza bez problemu
  0
 • Users Avatars Mini
  digimon pisze: 2001-09-17 02:18
  Z komentarzy Zygiego odczytuje że on chyba Ideii nie lubi może ma + ale Erę albo ma złą opinie co do Ideii i to jest najgorsze że jak sieć wyrobi sobie na początku jakąś opinię to choćby nie wiem co robiła i nie wiem jak się starała to opinia ciągnie się za nią. Zygi albo ty nie umiesz wysyłać SMS-ów albo ja jak wysyłam to jestem tak nawalony że nie wiem czy wysłałem czy może miałem pijacki zwid że został wysłany i że dostaje odpowiedź. A co do usługi jest oki tylko że Zygiemu wszystko co jest związane z siecią IDEA się nie podoba. Pozdrówka
  0
 • Users Avatars Mini
  tombola pisze: 2001-09-17 02:44
  Jaku: Kurcze, ja tak uważam na to żeby przy najmniejszej ilości słów określić to co mi chodzi po głowie. Okazuje się że dla niektórych ludzi w sieci, to można książkę napisać - dalej się będą przyczepiać. Więc jeszcze raz - na rachunku miałem wyszczególnione SMSy których nie wysłałem i które nie doszły. Bo ich nie było.. tłumacząc dalej - nie istniejące SMS'Y. Pomyłka ze strony operatora, ewentualnie komputera operatora... SMSy w IDEA dochodzą jak trzeba, i to zawsze, szkoda słów. OT. Pozdrawiam miłośników GSM.
  0
 • Users Avatars Mini
  Jarecki pisze: 2001-09-17 16:55
  doddi: Gapa z Ciebie, w plusie smsy są po 30 groszy z vatem, więc płać 40 (+Vat?) i bądź zadowolony. Moja kobieta ma plusa, ale zamieniła się z bratem, który miał popa, a wyjeżdżał na tydzień za granicę (kwestia roamingu) ten tydzień wspominam jako koszmarek-smsy dochodziły dwa na trzy, z Włoch nie można było się na tę Ideę dodzwonić za żadne skarby (na plusa i stacjonarne bez problemu). Skończyły się za to w Idei problemy z wysyłaniem smsów via www.
  0
 • Users Avatars Mini
  azazello pisze: 2001-09-18 01:21
  ja mam komore w idei od roku wysylam okolo 40 sms miesiecznie i nie zdazylo mi sie zeby cos nie doszlo rownierz w roamingu wszystko dzialalo bez zazutu
  0
 • Users Avatars Mini
  arttu pisze: 2001-09-18 03:13
  Bramka sms w idei dzial poprawnie od niedawna, w wcześniej wysłanie smsa z internetu na idee graniczylo z cudem. Zdarzylo mi sie rowniez, ze ktos z idei wyslal do mnie jednego smsa a do mnie doszly 3 o tej samej tresci. A ten mit ze idea ma najtansze sms?!?!?, w + mozesz miec sms za 20 gr+vat w pakiecie 125 smsów i co ????
  0
 • Users Avatars Mini
  digimon pisze: 2001-09-18 04:14
  A w Ideii też możesz mieć pakiet 100, 250, albo 500 sms-ów, tylko że płacisz normalny abonament, a jak zaaktywujesz sobie Taryfa Malejąca SMS to płacisz raz złotówkę i jak wyślesz 11 to już płacisz 23 gr+vat, a jak wyślesz więcej niż 101 to każdy wysłany ponad 101 kosztuje cie 20gr+vat i nie płacisz żadengo abo. A jak już jesteś maniakiem smsowym to jak wyślesz każdego powyżej 251 to płacisz tylko 15gr+vat i o jakim micie arttu mówisz ???? Pozdrówka
  0
 • Users Avatars Mini
  xxx pisze: 2001-09-18 11:09
  Powiem jedno: Kolejny raz plusowcy wychwalają swoją "wspaniałą" sieć. Ciekawe dlaczego coraz mniej osób chce z niej korzystać ? Plusowcy ODCZEPCIE SIĘ OD IDEII I PLUSA.
  0
 • Users Avatars Mini
  xxx pisze: 2001-09-18 11:10
  Oczywiście Ery
  0
 • Users Avatars Mini
  Zygi pisze: 2001-09-18 13:44
  Z całym szacunkiem dla czytających te słowa, jednak uważam że to IDEAlna zabawka dla golasów nie ceniących sobie profesjonalnej obsługi, Idea oczywiście.
  0
 • Users Avatars Mini
  ZYGI pisze: 2001-09-18 15:46
  Zygi: Sam jestes idealna zabawka. I ile razy mam ci powtarzac zebys sie odwalil od mojego nicka?
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: