Nowe serwisy SMS w sieci Idea

Newsy
Żródło: Idea
Opinie: 13

W sieci Idea dostępnych jest 6 nowych serwisów SMS: konkurs lokalizacyjny Poznaj Swój Kraj, Randki, Wiersze, Citroen C3, Goniec, Ezoteryczny czat SMSowy.


POZNAJ SWÓJ KRAJ - KONKURS LOKALIZACYJNY
Od 1 do 31.05.2003 r. abonenci sieci Idea będą mogli wziąć udział w konkursie lokalizacyjnym 'Poznaj swój kraj'. Każdy użytkownik, który wyśle SMS o treści GRA na numer 7176 - 1 zł (1,22 zł z VAT) otrzyma SMS z pytaniem dotyczącym okolicy, w której aktualnie się znajduje. Po przesłaniu odpowiedzi abonent otrzyma kolejne pytanie. Cała gra składa się z 3 pytań. W konkursie wygrywa osoba, która odpowie prawidłowo na pytania w jak najkrótszym czasie. Aby abonent mógł wziąć udział w konkursie musi wyrazić zgodę na lokalizacją telefonu przez system wysyłając SMS o treści ZGODA na numer 500 (koszt SMS - 0 zł).

Komendy używane w serwisie:
Komenda
Skrót
Opis
GRA
G, QUIZ, Q
Przystąpienie do konkursu lokalizacyjnego. Gracz otrzymuje powitanie oraz 1 pytanie. Jeżeli użytkownik nie zakończył gry i wyśle ponownie komendę GRA lub G to jego wynik zostanie zarejestrowany i rozpocznie grę od nowa.
1, 2 lub 3
A, B lub C
Odpowiedź na pytanie konkursowe.
POLSKA
PL
Zmiana lokalizacji/strefy otrzymywania pytań. Pozwala na otrzymywanie pytań z wybranego regionu. Czas działania zmiany regionu jest ustalony na 4 godziny.
Format: POLSKA [nazwa_miasta]
Przykład: POLSKA Szczecin, PL Warszawa
PYTANIE
P
Przypomnienie treści ostatnio otrzymanego pytania.
NASTEPNE
NEXT, N, DALEJ, D
Zmiana ostatnio otrzymanego pytania ma inne. Za zmianę pytania całkowity czas gry jest zwiększany o 10s.
ADRES
POZYCJA, STREFA
Wyświetla informacje o strefie pytań, w której gracz się znajduje.
POMOC
HELP, ?
Wyświetla listę dostępnych komend w grze.

RANDKI
Od 05.05.br. funkcjonuje serwis Randki, który umożliwiał będzie abonentom korespondencję z innymi zarejestrowanymi w systemie osobami. Aby aktywować serwis należy wysłać SMS pod numer 7146 - 1 zł (1,22 zł z VAT) o treści RANDKI lub FLIRTBOX w zależności od medium w którym usługa będzie promowana. W odpowiedzi użytkownik otrzyma zaproszenie do zarejestrowania się w systemie, o treści: 'Witamy! Zarejestruj sie wysylajac REJ.NICK.PLEC.WIEK pod numer 7146, np. REJ.ROBERT.M.35 Zawsze mozesz uzyskac pomoc - wyslij sms POMOC'
Rejestracja polega na wysłaniu SMS z danymi określającymi pseudonim, płeć, wiek i opcjonalnie województwo. Następnie użytkownik definiuje swe kryteria wyszukiwania na podstawie tych samych parametrów.
Wykaz komend dostępnych w serwisie:
Komenda
Przykład
SMS zwrotny
NICK.nick
NICK.magda
"Twój nowy nick to ".
SZUKAM.plec.wiek.wojewodztwo
SZUKAM.K.B.MAZO
Spełniają Twoje kryteria:.
Żeby rozmawiać wyślij smsa o treści
Nick.trescwiadomosci,
pozostałe komendy - sms POMOC
POMOC
POMOC
Chcesz uzyskać pomoc do:NICK,MOJNICK
,USUN,STOP,PROFIL,REJ,SZUKAM,INFO,
ZABLOKUJ,ODBLOKUJ,RANKM,RANKK,LISTA?Wyślij:POMOC.komenda,np.POMOC.REJ
Nick.treśćwiadomości
Wojtek5.witam! Co słychać?
Przekierowanie wiadomości do odbiorcy
MOJNICK
MOJNICK
Twój nick to:
INFO.nick
INFO.tomek21
Sms zwrotny w formacie: INFO.nick.plec.wiek.województwo,
np. INFO.tomek2.M.21.mazowieckie
ZABLOKUJ.nick
ZABLOKUJ.basia
Uzytkownik zostal zablokowany
USUN
USUN
Uzytkownik usuniety.
Aby się zarejestrowac wyslij smsa o tresci RANDKI pod numer 7146
STOP
STOP
Twoje konto jest nieaktywne. Aby je ponownie aktywowac wyslij smsa o tresci RANDKI pod numer 7146
RANKM
RANKM
1. , 2. , 3. , 4. , 5.
RANKK
RANKK
1. , 2. , 3. , 4. , 5.
LISTA
LISTA
1. , 2. , 3. , 4. , 5.
POMOC.komenda
POMOC.MOJNICK
Sms zwrotny w formacie: KOMENDA.definicja komendy,np.:
MOJNICK - wyślij, jeżeli chcesz poznać przypisany Tobie aktualny nick.

Wykaz wszystkich dostępnych komend pomocy:
POMOC.ZABLOKUJ
Jeżeli nie chcesz otrzymywać wiadomości od osoby o danym nicku wyślij smsa o treści ZABLOKUJ.nick pod numer 7146, np. ZABLOKUJ.ania
POMOC.WOJ
Wyślij smsa o treści WOJ.wojewodztwo (min. 4 litery) pod numer 7146 aby zmienić przypisane sobie województwo, np. WOJ.mazo
POMOC.USUN
Jeżeli chcesz usunąć swoje konto z systemu wyślij smsa o treści USUN pod numer 7146
POMOC.SZUKAM
Chcesz znaleźć nowe osoby? Wyślij SZUKAM.plec(K,M). wiek:A(starsza),B(młodsza),C(rowieśnik).województwo (min. 4 znaki) , np.SZUKAM.K.B.MAZO
POMOC.STOP
Jeżeli chcesz wyłączyć na jakiś czas swoje konto wyślij smsa o treści STOP pod numer 7146
POMOC.REJ
Wysyłając smsa o treści REJ.NICK.PLEC.WIEK pod numer 7146, np.REJ.ROBERT.M.35 nowy użytkownik rejestruje się w bazie
POMOC.RANKM
Jeżeli chcesz otrzymać listę 5 najbardziej popularnych mężczyzn wyślij smsa o treści RANKM pod numer 7146
POMOC.RANKK
Jeżeli chcesz otrzymać listę 5 najbardziej popularnych kobiet wyślij smsa o treści RANKK pod numer 7146
POMOC.ODBLOKUJ
Jeżeli chcesz odblokować wcześniej zablokowanego nicka wyślij ODBLOKUJ.nick pod numer 7146, np.. ODBLOKUJ.ewa55
POMOC NICK
Chcesz zmienić swój pseudonim? Wyślij smsa o treści NICK.nowynick pod numer 7146, np. NICK.tomek22
POMOC.MOJNICK
Wyślij smsa o treści MOJNICK pod numer 7146, jeżeli chcesz poznać przypisany Tobie aktualnie nick
POMOC.LISTA
Jeżeli chcesz otrzymać listę 5 osób, które pasują do twojego profilu wyślij smsa o treści LISTA pod numer 7146
POMOC.INFO
Jeżeli chcesz otrzymać informacje na temat danej osoby wyślij smsa o treści INFO.nick pod numer 7146, np. INFO.tomek
W przypadku wysłania przez użytkownika SMS o błędnej komendzie wysyłany jest jeden z następujących komunikatów:
Błędna postać komendy: "Bledna postac komendy . Wyslij POMOC. pod nr 7146 by uzyskac pomoc do tej komendy."
Zakazane słowo w pseudonimie: "Zakazane slowo w nicku. Wyslij REJ.NICK.PLEC.WIEK pod numer 7146, np.REJ.ROBERT.M.35"
Za długi pseudonim: "Za dlugi pseudonim. Wpisz max. 8 znakow."
Pseudonim zawiera niedozwolone znaki: "Niedozwolone znaki w pseudonimie"
Wiek podany w niewłaściwym formacie: "Bledna wartosc pola wiek. Wpisz wiek w postaci cyfr, np. 33"
Płeć podana w niewłaściwym formacie: "Bledna wartosc pola plec. Podaj tylko pierwsza litere: K - gdy jestes kobieta, M- gdy jestes mezczyzna."
Województwo podane w niewłaściwym formacie: "Bledna wartosc pola wojewodztwo. Wpisz min 4 pierwsze litery nazwy wojewodztwa., np. WOJ.MAZO"

WIERSZE
Od 21.04.br. funkcjonuje serwis WIERSZE umożliwiający abonentom subskrypcję wierszy dla wybranej osoby. Użytkownik, który chce przesłać wiersze bliskiej osobie powinien wysłać SMS pod numer 7916 - 9 zł (10,98 zł z VAT) o treści: wiersze1.telefon bliskiej osoby.godzina w której wiersze mają być dostarczane.swój podpis, np. wiersze1.012345678.1000Ania, gdzie: wiersze1 - to numer wybranego zestawu wierszy (w każdym z 15 zestawów znajduje się 7 wierszy); telefon bliskiej osoby - nr telefonu podany bez zera na początku; godzina dostarczania SMS-ów - z uwzględnieniem 24 godzinnego czasu, powinna być podana w formacie 2115 (dwudziesta pierwsza piętnaście); twój podpis - podpis, który będzie na końcu każdego wiersza (nie dłuższy niż 10 znaków). W odpowiedzi na aktywację serwisu, do użytkownika, który wysłał SMS przesłana zostanie odpowiedź o treści: 'Przez kolejne 7 dni osoba, dla której aktywowałeś serwis będzie otrzymywać wiersze od Ciebie'. Po aktywowaniu usługi osoba, do której !
mają być przesyłane wiersze będzie otrzymywać przez 7 kolejnych dni o wyznaczonej godzinie po jednym wierszu z zamówionego dla niej zestawu. W przypadku wysłania błędnej treści SMS zostanie odesłana wiadomość o treści: 'Twój SMS nie został rozpoznany. Sprawdź numer oraz treść wiadomość i wyślij ponownie SMS'a'.

CITROEN C3
Od 1 do 31.05.br. funkcjonował będzie konkurs CITROEN C3. Aby wziąć w nim udział należy wysłać SMS pod numer 7212 - 2 zł (2,44 zł z VAT), w treści którego podane zostanie wymyślone przez abonenta hasło afirmujące życie. Treść SMS powinna zostać poprzedzona prefiksem EM np. EM hasło reklamowe. W odpowiedzi zostanie przesłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w konkursie, o treści: 'Dziękujemy za udział w konkursie Radia eM 107.6 FM, zwycięzcę wyłonimy 6 czerwca 2003 pomiędzy 9.00 a 11.00!'. W przypadku wysłania błędnej treści SMS, zostanie odesłana wiadomość o treści: 'Twój SMS nie został rozpoznany. Sprawdź numer oraz treść wiadomość i wyślij SMS ponownie'.

GONIEC SMS
Od 1.04.br. funkcjonuje serwis GONIEC SMS umożliwiający zarejestrowanym w nim abonentom otrzymanie 30 wiadomości z informacjami o osobach spełniających określone przez użytkownika kryteria. (Kryteria określana są na stronie http://sympatia.onet.pl/searcher.php). Aby aktywować serwis należy wysłać SMS pod numer 7916 - 9 zł (10,98 zł z VAT) o treści GONIEC
W odpowiedzi odesłany zostanie SMS zwrotny potwierdzający aktywację usługi wraz ze specjalnym kodem, który należy wpisać do ustawień swojego konta w serwisie Sympatia pod adresem http://sympatia.onet.pl/user_page_sms.php W przypadku wysłania błędnej treści SMS zostanie odesłana wiadomość z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana.

EZOTERYCZNY CZAT SMS-OWY
Od 1.05.br. funkcjonuje serwis Ezoteryczny Czat SMS-owy umożliwiający abonentom prowadzenie anonimowych konsultacji w dziedzinie astrologii, tarota itp. Aby skorzystać z usługi należy wysłać SMS pod numer 7265 - 2 zł (2,44 z VAT) w treści, którego podany zostanie prefiks (zgodny z przekazem reklamowym) np. ASTRO, JOANNA, SEANS, GWIAZDY, KARINA, TN, WRÓŻKA a następnie pytanie na które abonent chciałby uzyskać odpowiedź.
PRZYKŁADY:
PYTANIE
ODPOWIEDŹ
ASTRO.Jakie plany ma wzgledem mnie Przyjaciel ur19.2.64.Czy mysli tylko o przyjazni,czy pragnie czegos wiecej,bo tak wlasnie mi sie wydaje
Jak najbardziej we wlasciwy sposob interpretuje Pani Jego zachowanie ,prosze jednak pozwolic sie zdobywac, on zadba o wszystko jesli da mu Pani sygnal.
SEANS.Chce sprzedac samochod i kupic sobie nowszy. Czy uda mi sie w krotkim czasie go sprzedac korzystnie i kupic inny?Moja data ur 6.12.1975,
Uklad gwiazd wynikajacy z daty urodzenia sugeruje iż należy wstrzymac się z podpisywania wszelkich umow przez najblizszy kwartal.
JOANNA.jestem kawarelem i nie wiem jak dlugo nim będę
Karty sugerują, ze przed trzecim kwartalem bedzie Pan zwiazany uczuciowo z kobieta, ktora zmieni Panskie zycie.
Po upływie 48 godzin od zakończenia konsultacji użytkownik może otrzymać jednego SMS promującego serwis i przypominającego o możliwości ponownego skorzystania z konsultacji ezoterycznych. Przykładowe treści:
Tarot w zasięgu ręki. Zapraszam na SMSowy seans. Wyślij sms o treści: SALON
Twój horoskop miłości. Wyślij do wróżki SMSa o treści: SALON
Twój okres astrologiczny sprawdzi astrolog. Wyślij SMSa o treści: SALON
Jeśli chcesz poznać swoją przyszłość, wyślij SMS o treści: SALON
Zapraszam na SMSowy seans Tarota. Wyślij do Tarocistki SMS o treści: SALON
Wróżka spojrzy w Twoją przyszłość. Wyślij SMS o treści: SALON
Astrologiczne konsultacje SMS. Wyślij SMS o treści: SALON
W przypadku wysłania błędnej treści SMS zostanie odesłana do abonenta wiadomość: 'Błędna treść SMS. Spróbuj jeszcze raz'.

Opinie:

Opinie archiwalne (13):

Komentuj

Komentarze / 13

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-10 01:14
  I kolejne bezsensowne serwisy sms w idei.Ja sie juz naprawde zastanawiam czemu sluza te newsy.Moze naprawde do Guinessa chca sie zapisac GOL z Idea.Bo wydaje mi sie ze inne stace tez maja te serwisy ale sie z tym tak nei afiszuja!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-10 01:16
  A jedyny z nich sensowny to ten o C3 ale znowu za drogi.Oni chca zarobic juz na caly kontener C3-jek ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-05-10 09:17
  ahhh IDEA nie spi i znowu naciaga ludzi na smsy....;)
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-05-10 12:47
  Mam już dość tych ********** serwisów ideowskich!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  tmc.masterb pisze: 2003-05-10 13:36
  Churra znowu nowe serwisy. :) Ta sieć powinna się nazywać SERWIS a nie IDEA.
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-05-10 13:46
  Widze że tak jak z uporem maniaka Plus oferuje swe promocje dla abonentów biznesowych tak Idea zaczeła się lubowac w oferowaniu coraz to nowych serwisów SMS-owych.
  0
 • Users Avatars Mini
  Tyski Boss pisze: 2003-05-10 14:28
  Widocznie musza na tym zarabiac inaczej by tego niewprowadzali!! a wkoncu ktos cos wygrywa no nie ale i tak z tego nie korzystam!!
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2003-05-10 15:39
  Athlon *** wszak sieć idea z 5 miesięcy temu napisała w swoich planach poprawienie wyniku finansowego w roku 2003 i juz wtedy pisałem o tym, ze to sprowadza się do tego typu "usług". Choc moim zdanie poprawienie wyniku mozna osiagnac inna droga - promocjami, zacheceniem abonentów do czestych rozmów przez obnizenie ceny itp.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-05-11 11:27
  Raczej nie jestem zainteresowany tymi serwisami :P
  0
 • Users Avatars Mini
  saikokila pisze: 2003-05-11 17:26
  Zgadzam sie z hansenem, mozna poprawic wyniki inaczej. Ale taka 'inwestycja' nie jest obarczona praktycznie zadnym ryzykiem, jest tania i moze przyniesc tylko zysk finansowy (mniejszy lub wiekszy). Natomiast obnizanie cen, promocje itd. sa bardziej kosztowne i duzo bardziej ryzykowne. Ze to negatywnie wplywa na wizerunek to inna sprawa, ostatecznie to corka Tepsy :-). Tak przy okazji - mnogosc serwisow ma umozliwic trafienie do kazdej grupy klientow. Nawet ja znalazlem cos dla siebie, zdajac sobie sprawe z konsekwencji finansowych. Nagroda bylo 5 "bezplatnych" minut i co jakis czas SMS ponaglajacy do kontynuacji zabawy ("To juz ostatni moment !"). To naprawde moze wciagnac, tak jak siedzenie przed telewizorem i dlatego jest dosc wredne.
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzechu pisze: 2003-05-12 16:11
  Ludzie, wy nie myslicie!!!!!!!!! Przeciez nie sa to konkursy IDEI, tylko konkursy organizowane przez stacje radiowe (np. Radio eM z Katowic) albo rozne czasopisma... Zapewne wiekszosc tych serwisow jest dostepnych takze w Erze i Plusie, ale te sieci tego nie reklamują, wiec nie wjezdzajcie na IDEE. Druga sprawa, to nikt nie kaze wam z nich korzystac!!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-31 23:04
  I kolejne ciekawe serwisy sms w idei!WOW
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-31 23:07
  Grzechu ale tylko Idea sie tym szczyci a uwazam ze nei ma czym i wrecz to jest negatywnie ofbierane!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: